Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: opiskelijaksi:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Aikaisempi korkeakoulututkinto 

Aikaisempi kandidaatin tai maisterin tutkinto

Jos olet suorittanut yliopistossa kandidaatin tai maisterin tutkinnon, voit hakea maisterivaiheen opiskelijaksi sosiaalityön, sosiaalipolitiikan ja sosiologian opintosuuntiin. Maisteriopintojen suositusten mukainen kesto on kaksi vuotta.

Aikaisemman tutkinnon tulee täyttää seuraavat kriteerit:

 • Tutkinto on saman tai vastaavan alan tutkinto
 • Tutkinto sisältää opintoja opintosuunnasta, johon haet tai olet muutoin suorittanut hakemasi opintosuunnan mukaisia opintoja

Hakijoista valitaan ansioituneimmat, ja valinnassa painottuvat ensisijaisesti aiemmat opintosuoritukset.

Tarkemmat tiedot tutkinnon rakenteesta löydät opinto-oppaasta: ks. täältä 

Aikaisempi AMK-tutkinto

Jos olet suorittanut ammattikorkeakoulututkinnon, voit hakea opiskelijaksi sosiaalityön, sosiaalipolitiikan tai sosiologian maisteriopintoihin sekä työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelmaan. AMK-tutkinnon tulee olla alaltaan ja sisällöltään soveltuva maisterin tutkinnon pohjaksi (esim. sosionomi AMK, geronomi AMK tai kuntoutuksen ohjaaja AMK). Tarvitset myös hakemasi opintosuunnan mukaisia yliopisto-opintoja. Jos sinulla ei ole aiempia opintoja, voit opiskella niitä avoimessa yliopistossa. Joissakin tapauksissa osan tarvittavista lisäopinnoista voi opiskella myös osana AMK-tutkintoa.

Hakijoista valitaan ansioituneimmat, ja valinnassa painottuvat ensisijaisesti aiemmat opintosuoritukset.

Tarkemmat tiedot tutkinnon rakenteesta löydät opinto-oppaasta.

Tutkintokohtaiset edellytykset korkeakoulujen yhteishaussa

Tarkemmat tiedot tutkinto-ohjelmakohtaisista edellytyksistä löydät Tampereen yliopiston Opiskelijaksi-sivustolta.

Sosiaalityön maisterikoulutus, Pori

Hakukohde Tampereen yliopiston Opiskelijaksi-sivustolla

Hakukelpoisuus – kuka voi hakea koulutukseen?

1. Soveltuva kandidaatin tutkinto, AMK-tutkinto tai vastaavat opinnot

 • AMK-tutkinnon tulee olla sisällöltään soveltuva maisterintutkinnon pohjaksi

2. Yliopisto-opintoja sosiaalityön opintosuunnasta tai vastaavasta oppiaineesta

3. Etusijalla olet, jos suoritettuna ovat a) soveltuva alempi korkeakoulututkinto b) sosiaalityön perus- ja aineopinnot

Opiskelijoiden valinta – miten hakijoita arvioidaan?

1. Harkinnanvarainen opiskelijavalinta – Ei pääsykoetta

2. Merkitsevät tekijät

 • Aiemmat opinnot
 • Edellytykset itsenäiseen opinnäytteen työstämiseen ja pro gradu-seminaariin osallistumiseen
 • Alustava opintosuunnitelma

Miten edistän mahdollisuuksiani tulla valituksi?

1. Suoritettuna kieli- ja menetelmäopintoja

2. Suoritettuna valinnaisia opintoja

3. Ei vielä suoritettuna ylempää korkeakoulututkintoa eli maisterintutkintoa

 • Painavat syyt toiseen ylempään korkeakoulututkintoon

Täydentävät opinnot

1. Hyväksytyksi tuleminen sosiaalityön maisteriohjelmaan voi edellyttää täydentäviä opintoja korkeintaan 60 opintopistettä. Täydentävistä opinnoista ilmoitetaan valituille opiskelijoille henkilökohtaisesti.

AMK-tutkinnon suorittaneet opiskelijat – tarvittavat lisäsuoritukset ja opintojen korvaavuudet

Sosionomi (AMK) lisäsuoritukset:

 • Sosiaalityön aineopintoja yliopistossa
  • Avoin yliopisto tai osa AMK-tutkintoa
 • Sosiaalityön perusopinnot (Avoin yliopisto)
  • YHYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto 3 op
 • Yhteiskuntatieteiden yksikön yhteiset opinnot (Avoin yliopisto)
  • YKYYYHT2 Yhteiskunnan mittaaminen 5 op
  • YKYYHT4 Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op

Sosionomi (AMK) korvaavat suoritukset:

 • Sosiaalityön perusopinnoista 20 op (kokonaisuus 25 op)
 • Sosiaalityön aineopinnot
  • STYA2 Elämänkulku ja sosiaalityö 5 op
  • STPA3B räätälöidysti työkokemuksen mukaan

Muu kuin sosiaalialan AMK-tutkinto:

 • Sosiaalityön perusopinnot 25 op
 • Sosiaalityön aineopintoja

On eduksi, jos olet suorittanut muita yliopisto-opintoja.

Yhteiskuntatutkimuksen maisterikoulutus, Pori - Sosiaalipolitiikan opintosuunta

Hakukohde Tampereen yliopiston Opiskelijaksi-sivustolla

Hakukelpoisuus – kuka voi hakea koulutukseen?

1. Soveltuva kandidaatin tutkinto, AMK-tutkinto tai vastaavat opinnot

 • AMK-tutkinnon tulee olla sisällöltään soveltuva maisterintutkinnon pohjaksi

2. Yliopisto-opintoja yhteiskuntatutkimuksen opintosuunnasta tai vastaavasta oppiaineesta

3. Etusijalla olet, jos suoritettuna ovat a) soveltuva alempi korkeakoulututkinto b) yhteiskuntatutkimuksen tai vastaavan oppiaineen perus- ja aineopinnot

Opiskelijoiden valinta – miten hakijoita arvioidaan?

1. Harkinnanvarainen opiskelijavalinta – Ei pääsykoetta

2. Merkitsevät tekijät

 • Aiemmat opinnot
 • Edellytykset itsenäiseen opinnäytteen työstämiseen ja pro gradu-seminaariin osallistumiseen
 • Alustava opintosuunnitelma

Miten edistän mahdollisuuksiani tulla valituksi?

1. Suoritettuna kieli- ja menetelmäopintoja

2. Suoritettuna valinnaisia opintoja

3. Ei vielä suoritettuna ylempää korkeakoulututkintoa eli maisterintutkintoa

 • Painavat syyt toiseen ylempään korkeakoulututkintoon

Täydentävät opinnot

1. Hyväksytyksi tuleminen yhteiskuntatutkimuksen maisteriohjelmaan voi edellyttää täydentäviä opintoja korkeintaan 60 opintopistettä. Täydentävistä opinnoista ilmoitetaan valituille opiskelijoille henkilökohtaisesti.

Yhteiskuntatutkimuksen maisterikoulutus, Pori – Sosiologian opintosuunta

Hakukohde Tampereen yliopiston Opiskelijaksi-sivustolla

Hakukelpoisuus – kuka voi hakea koulutukseen?

1. Soveltuva kandidaatin tutkinto, AMK-tutkinto tai vastaavat opinnot

 • AMK-tutkinnon tulee olla sisällöltään soveltuva maisterintutkinnon pohjaksi

2. Yliopisto-opintoja yhteiskuntatutkimuksen opintosuunnasta tai vastaavasta oppiaineesta

3. Etusijalla olet, jos suoritettuna ovat a) soveltuva alempi korkeakoulututkinto b) yhteiskuntatutkimuksen tai vastaavan oppiaineen perus- ja aineopinnot

Opiskelijoiden valinta – miten hakijoita arvioidaan?

1. Harkinnanvarainen opiskelijavalinta – Ei pääsykoetta

2. Merkitsevät tekijät

 • Aiemmat opinnot
 • Edellytykset itsenäiseen opinnäytteen työstämiseen ja pro gradu-seminaariin osallistumiseen
 • Alustava opintosuunnitelma

Miten edistän mahdollisuuksiani tulla valituksi?

1. Suoritettuna kieli- ja menetelmäopintoja

2. Suoritettuna valinnaisia opintoja

3. Ei vielä suoritettuna ylempää korkeakoulututkintoa eli maisterintutkintoa

 • Painavat syyt toiseen ylempään korkeakoulututkintoon

Täydentävät opinnot

1. Hyväksytyksi tuleminen yhteiskuntatutkimuksen maisteriohjelmaan voi edellyttää täydentäviä opintoja korkeintaan 60 opintopistettä. Täydentävistä opinnoista ilmoitetaan valituille opiskelijoille henkilökohtaisesti.

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma, Pori

Hakukohde Tampereen yliopiston Opiskelijaksi-sivustolla HUOM! vuonna 2018 ei sisäänottoa Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelmaan

Hakukelpoisuus – kuka voi hakea koulutukseen?

1. Soveltuva kandidaatin tutkinto tai AMK-tutkinto

 • Tutkinto-ohjelman oppiaineet (esim. sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia)
 • Muun soveltuvan tieteenalan kandidaatin tutkinto tai AMK-tutkinto

2. AMK: Opintoja ohjelmaan kuuluvasta oppiaineesta tai vastaavasta oppiaineesta

3. Etusijalla olet, jos suoritettuna ovat a) soveltuva alempi korkeakoulututkinto b) perus- ja aineopinnot tutkinto-ohjelman oppiaineesta

Opiskelijoiden valinta – miten hakijoita arvioidaan?

1. Harkinnanvarainen opiskelijavalinta – Ei pääsykoetta

2. Merkitsevät tekijät

 • Aiemmat opinnot ja opintomenestys
 • Hakijan henkilökohtainen motivaatiokirje
 • Alustava opintosuunnitelma

3. Maisteriohjelmaan valituilta edellytetään sitoutumista intensiiviseen opiskeluun

4. Etusijalla olet, jos sinulla ei vielä ole ylempää korkeakoulututkintoa eli maisterintutkintoa

 • Painavat syyt toiseen ylempään korkeakoulututkintoon

Täydentävät opinnot

1. Hyväksytyksi tuleminen työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelmaan voi edellyttää täydentäviä opintoja. Täydentävistä opinnoista ilmoitetaan valituille opiskelijoille henkilökohtaisesti.

 Lisätiedot

Päivi Kuisma, Koordinaattori, Tampereen yliopiston Porin yksikkö

 • paivi.kuisma@uta.fi
 • 050 430 2013
 • Porin yliopistokeskus/Pohjoisranta 11 C (3.krs), huone 386I

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opintopalvelut

 
http://www.uta.fi/yky/pori/opiskelijaksi/yliopistotutkinto.html
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 8.11.2017 13.30 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti