Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: opiskelijaksi:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Alempi/ylempi yliopistotutkinto (kandidaatti tai maisteri)

Jos sinulla on kotimaassa tai ulkomailla suoritettu alempi (tai ylempi) yliopistotutkinto, voit hakea opiskelijaksi sosiaalityön, sosiaalipolitiikan tai sosiologian maisteriopintoihin. Aikaisemman tutkintosi tulee olla joko sellaisenaan vastaava tai soveltuva (samalta/vastaavalta alalta), tai sen tulee sisältää tai sen lisäksi tulee olla suoritettuna haettavan opintosuunnan mukaisia yliopisto-opintoja.

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelmaan ei ole sisäänottoa.  Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelmaan on ollut sisäänotto joka toinen vuosi, vuonna 2017 on taas sisäänotto. 

Jos sinulla ei ole aikaisempia opintoja, voit opiskella niitä esim. avoimessa yliopistossa.

Opintosuuntakohtaiset edellytykset:

Korkeakoulujen yhteishaku II: Sosiaalityön maisterikoulutus, Pori

Opiskelijat valitaan maisterin tutkintoon. Maisteriohjelmiin - ja koulutuksiin valittavilta edellytetään soveltuvaa kandidaatin tutkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai vastaavia opintoja. Valinta tapahtuu aikaisempien opintojen perusteella harkinnanvaraisesti ilman pääsykoetta. Hakijoilta edellytetään haettavan tutkinto-ohjelman tai vastaavan oppiaineen opintoja. Valintaan vaikuttavat myös tutkintoon kuuluvien kieliopintojen ja valinnaisten opintojen suoritukset.  

Etusijalla ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon sekä haettavan opintosuunnan sosiaalityön perus- ja aineopintoja tai niitä vastaavat opinnot.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voidaan hyväksyä suoraan maisterin tutkintoon vain edellyttäen, että AMK -tutkinto on alaltaan ja sisällöltään soveltuva maisterin tutkinnon pohjaksi.

Maisterin tutkintoon hyväksytään pääsääntöisesti hakijoita, jotka eivät ole suorittaneet ylempää korkeakoulututkintoa. Toista ylempää korkeakoulututkintoa suorittavia tai sellaisen jo suorittaneita hyväksytään painavista syistä.

Pelkkään maisterin tutkintoon hyväksyminen voi edellyttää täydentäviä opintoja, jotka voivat olla laajuudeltaan max. 60 op ja joiden opiskelu kestää 1/2-1 lukuvuotta.  

Maisterikoulutuksen opiskelijavalinnassa arvioidaan erityisesti hakijan edellytyksiä osallistua pro gradu -seminaariin ja suoriutua itsenäisesti opinnäytetyön tekemisestä sekä hakijan esittämää alustavaa opintosuunnitelmaa. Aikaisempaan tutkintoon sisältyvät menetelmäopinnot tai niitä vastaavat tiedot katsotaan hakijalle eduksi.  

Korkeakoulujen yhteishaku II:  Sosiaalipolitiikan opintosuunta, Yhteiskuntatutkimuksen maisterikoulutus, Pori

Opiskelijat valitaan maisterin tutkintoon. Maisteriohjelmiin ja -koulutuksiin valittavilta edellytetään soveltuva kandidaatin tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto tai vastaavat opinnot. Valinta tapahtuu aikaisempien opintojen perusteella harkinnanvaraisesti ilman valintakoetta. Hakijoilta edellytetään haettavan tutkinto-ohjelman tai vastaavan oppiaineen opintoja. Valintaan vaikuttavat myös tutkintoon kuuluvien kieliopintojen ja valinnaisten opintojen suoritukset.

Etusijalla ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon sekä haettavan opintosuunnan perus- ja aineopintoja tai niitä vastaavat opinnot.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voidaan hyväksyä suoraan maisterin tutkintoon vain edellyttäen, että AMK-tutkinto on alaltaan ja sisällöltään soveltuva maisterin tutkinnon pohjaksi.

Maisterin tutkintoon hyväksytään pääsääntöisesti hakijoita, jotka eivät ole suorittaneet ylempää korkeakoulututkintoa. Toista ylempää korkeakoulututkintoa suorittavia tai sellaisen jo suorittaneita hyväksytään vain painavista syistä.

Pelkkään maisterin tutkintoon hyväksyminen voi edellyttää täydentäviä opintoja, jotka voivat olla laajuudeltaan max 60 op ja joiden opiskelu kestää ½–1 lukuvuotta.

Maisterikoulutusten opiskelijavalinnassa arvioidaan erityisesti hakijan edellytyksiä osallistua pro gradu –seminaariin ja suoriutua itsenäisesti opinnäytetyön tekemisestä sekä hakijan esittämää alustavaa opintosuunnitelmaa. Aiempaan tutkintoon sisältyvät menetelmäopinnot tai niitä vastaavat tiedot katsotaan hakijalle eduksi.

Korkeakoulujen yhteishaku II: Sosiologian opintosuunta, Yhteiskuntatutkimuksen maisterikoulutus, Pori

Opiskelijat valitaan maisterin tutkintoon. Maisteriohjelmiin ja -koulutuksiin valittavilta edellytetään soveltuva kandidaatin tutkinto, ammattikorkeakoulututkinto tai vastaavat opinnot.

Valinta tapahtuu aikaisempien opintojen perusteella harkinnanvaraisesti ilman valintakoetta. Hakijoilta edellytetään haettavan tutkinto-ohjelman tai vastaavan oppiaineen opintoja. Valintaan vaikuttavat myös tutkintoon kuuluvien kieliopintojen ja valinnaisten opintojen suoritukset

Etusijalla ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon sekä haettavan opintosuunnan perus- ja aineopintoja tai niitä vastaavat opinnot

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voidaan hyväksyä suoraan maisterin tutkintoon vain edellyttäen, että AMK-tutkinto on alaltaan ja sisällöltään soveltuva maisterin tutkinnon pohjaksi.

Maisterin tutkintoon hyväksytään pääsääntöisesti hakijoita, jotka eivät ole suorittaneet ylempää korkeakoulututkintoa. Toista ylempää korkeakoulututkintoa suorittavia tai sellaisen jo suorittaneita hyväksytään vain painavista syistä.

Pelkkään maisterin tutkintoon hyväksyminen voi edellyttää täydentäviä opintoja, jotka voivat olla laajuudeltaan max 60 op ja joiden opiskelu kestää ½–1 lukuvuotta.

Maisterikoulutusten opiskelijavalinnassa arvioidaan erityisesti hakijan edellytyksiä osallistua pro gradu –seminaariin ja suoriutua itsenäisesti opinnäytetyön tekemisestä sekä hakijan esittämää alustavaa opintosuunnitelmaa. Aiempaan tutkintoon sisältyvät menetelmäopinnot tai niitä vastaavat tiedot katsotaan hakijalle eduksi

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä koordinaattori Päivi Kuismaan: paivi.kuisma@uta.fi, puh. 050 430 2013, Porin yliopistokeskus/Pohjoisranta 11 C (3.krs)/huone 386I. Lisätietoja antaa myös Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opintopalvelut yky-opintoneuvonta@uta.fi. Yliopistopalvelut Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa täältä.

    

Maisteriohjelmat:

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma

Maisteriohjelmaan valitaan opiskelijoita joka toinen vuosi. Ohjelmaan on opiskelijasisäänotto vuonna 2017.  Ks. lisätietoa.

Opiskelijaksi haetaan suoraan maisterin tutkintoon. Maisterin tutkinnon (120 op) ohjeellinen suorittamisaika on 2 lukuvuotta. Lisäksi suoritettavaksi voi tulla täydentäviä opintoja, jotka voivat laajuudeltaan olla max 60 op ja joiden suorittaminen kestää ½ -1 lukuvuotta.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 19.1.2017 10.04 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti