Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: opiskelijaksi:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Ylioppilas

Jos haluat opiskella yhteiskuntatieteiden kandidaatin tai maisterin tutkinnon (sosiaalityö, sosiaalipolitiikka, sosiologia) Porissa, mutta sinulla ei ole vielä aikaisempaa yliopisto- tai amk-tutkintoa tai muita yliopistollisia opintoja, vaihtoehtosi ovat seuraavat:

a) Opintopolku alkaa avoimesta yliopistosta

Voit aloittaa opinnot avoimessa yliopistossa. Avoimen yliopiston opintotarjonta on avoinna kaikille. Opinnot ovat maksullisia n. 15 euroa/opintopiste 1.8.2015 alkaen. Avoimen yliopiston opinnot Porissa vastaavat täysin yliopiston tutkinto-ohjelmissa annettavaa opetusta; opettajat ovat samoja, ja samoissa opiskeluryhmissä on sekä yliopiston tutkinto-opiskelijoita että avoimen yliopiston opiskelijoita.

Ensimmäisenä vuonna kannattaa suorittaa sosiaalityön tai sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op ja lisäksi mahdollisuuksiesi mukaan muita yliopisto-opintoja, esim. kieliopintoja ja muita avoimessa tarjolla olevia opintoja. Toisena vuonna suoritat sinua kiinnostavan opintosuunnan (sosiaalityö tai sosiaalitieteet) aineopintoja ja lisäksi mahdollisuuksiesi mukaan muita avoimessa tarjolla olevia yliopisto-opintoja. Halutessaan avoimen yliopiston opinnoista voi koota itselleen lähes täysipäiväisen lukujärjestyksen; tosin opetus on monimuoto-opetusta, joka järjestetään osin iltaisin, osin verkko-opintoina ja sisältää myös itsenäistä työskentelyä.

Kun sinulla on kasassa 90 op avoimen yliopiston opintoja, voit pyrkiä opiskelijaksi erillishaun kautta. Opintojen kesto avoimessa yliopistossa riippuu omasta aikataulustasi ja opintosuunnitelmastasi. Sen jälkeen jäljellä olevien maisteriopintojen (120 op) ohjeellinen suoritusaika on 2 v, jonka lisäksi suoritettavaksi voi tulla ns. täydentäviä opintoja ½ -1 lukuvuotta. Katso avoimen yliopiston väylä.

b) Opintopolku alkaa ammattikorkeakoulusta

Voit hakeutua opiskelemaan sosiaalialaa tai muuta soveltuvaa alaa ammattikorkeakouluun. Suoritettuasi AMK- tutkinnon, voit pyrkiä maisteriopintojen opiskelijaksi. Hakuvaiheessa eduksi on, mitä enemmän olet AMK-tutkinnon lisäksi suorittanut hakemasi opintosuunnan (sosiaalityö tai sosiaalitieteet) yliopistollisia opintoja esim. avoimessa yliopistossa. Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa on sovittu yhteistyöstä, jossa osan sosiaalityön ja sosiaalitieteiden opinnoista voi suorittaa jo sosionomiopintojen aikana. Se parantaa asemaasi opiskelijavalinnassa ja nopeuttaa valmistumista.

AMK-opinnot kestävät yleensä 4 vuotta. Sen jälkeen jäljellä olevien maisteriopintojen (120 op) ohjeellinen suoritusaika on 2 v, jonka lisäksi suoritettavaksi voi tulla ns. täydentäviä opintoja ½ -1 lukuvuotta. Katso AMK-polku.

c) Opintopolku alkaa yliopistokeskuksen tutkinto-opiskelijana

Voit pyrkiä opiskelemaan kandidaatin tutkintoa Porin yliopistokeskuksen muiden yliopistoyksiköiden tarjoamiin tutkinto-ohjelmiin/oppiaineisiin (esim. Turun yliopiston Kulttuurintuotannon ja maisematutkimuksen ohjelmaan). Sisäänpäästyäsi opiskelet sosiaalityötä tai sosiaalitieteitä opintoihisi kuuluvana ns. pitkänä sivuaineena, eli opiskelet kaikki kyseisen sosiaalityön tai sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op sekä mahdollisimman paljon sosiaalityön tai sosiaalitieteiden aineopintoja. Suoritettuasi kandidaatin tutkinnon (esim. humanististen tieteiden kandidaatti), voit pyrkiä yhteiskuntatieteiden maisteriopintojen opiskelijaksi. Hakuvaiheessa eduksi on, mitä enemmän olet suorittanut sinua kiinnostavan opintosuunnan (sosiaalityö tai sosiaalitieteet) opintoja.

        Huom. Em. polut eivät automaattisesti takaa opiskelupaikkaa tutkinto-opintoihin, vaan ne tuottavat ns. hakukelpoisuuden opiskelijaksi. Valinnassa ratkaisevat ensisijaisesti          aiemmat opintosuoritukset.

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suoritusaika on 3 lukuvuotta. Sen jälkeen jäljellä olevien maisteriopintojen (120 op) ohjeellinen suoritusaika on 2 v, jonka lisäksi suoritettavaksi voi tulla ns. täydentäviä opintoja ½ -1 lukuvuotta. Katso kandidaatti-polku.

Jos sinulla on kysyttävää em. poluista, ota yhteyttä koordinaattori Päivi Kuismaan: paivi.kuisma@uta.fi, puh. 050 430 2013, Porin yliopistokeskus/Pohjoisranta 11 C (3.krs)/huone 386I. Lisätietoja saat myös Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksiköstä yky-opintopalvelut@uta.fi

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 1.12.2015 14.31 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti