Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: opiskelukäytännöt ja ohjeet:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Ohjeet opiskeluoikeuden jatkamiseksi

Jos tutkinnon suorittamisaika loppuu, opiskelija menettää opiskeluoikeutensa.


Opiskeluoikeuden jatkaminen


Jos opiskelija ei ole suorittanut opintojaan säädetyssä ajassa, hän menettää opiskeluoikeutensa. Opintoaikojen rajaaminen koskee niitä tutkinto-oikeuksia, jotka on myönnetty 1.8.2005 tai sen jälkeen. Opiskelija voi saada hakemuksesta lisäaikaa opintojensa loppuunsaattamiseen, jos hän esittää tieteenalayksikölle toteuttamiskelpoisen valmistumissuunnitelman ennen opiskeluoikeutensa päättymistä. Opiskelijat, joiden tutkinnon suorittamisoikeus päättyy heinäkuun lopussa, hakevat lisäaikaa viimeistään huhtikuun puoliväliin mennessä. Opiskelijat, joiden tutkinnon suorittamisoikeus päättyy joulukuun lopussa, hakevat lisäaikaa viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Lisäaikaa voi saada kerrallaan maksimissaan yhden lukuvuoden ja yhteensä enintään kaksi lukuvuotta.


Lisäaikaa haetaan lomakkeella Hakemus lisäajasta opintojen loppuun saattamiseksi  (pdf) sekä Liite 1: Opintosuunnitelma tutkinnon loppuun saattamiseksi (rtf) ja Liite 2: Todistus keskeneräisen opinnäytetyön edistymisestä (pdf).

Mikäli opiskeluoikeus on jo päättynyt, tulee opiskelijan samalla hakea opiskeluoikeutensa palauttamista. Opiskeluoikeuden palauttamista haetaan lomakkeella Hakemus opinto-oikeuden palauttamiseksi (pdf).


Hakemus lisäajasta opintojen loppuun saattamiseksi lähetetään liitteineen aktuaarinkansliaan: Aktuaarinkanslia, 33014 Tampereen yliopisto.   Ks. tarkemmin.


Yliopistolaki (558/2009) 42 §

Yliopisto myöntää hakemuksesta opiskelijalle, joka ei ole suorittanut opintojaan 41 §:ssä säädetyssä ajassa, lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi, jos opiskelija esittää tavoitteellisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman opintojen saattamiseksi loppuun. Suunnitelmassa opiskelijan tulee yksilöidä suoritettavat opinnot ja aikataulu tutkinnon loppuun saattamiselle. Opiskeluoikeutta jatketaan, jos opiskelijalla huomioon ottaen hänen voimassa olevien ja puuttuvien opintosuoritustensa määrä ja laajuus sekä aikaisemmat päätökset lisäajan myöntämisestä, on mahdollisuus saattaa opintonsa loppuun kohtuullisessa ajassa. Yliopiston tulee lisäaikaa myöntäessään ottaa huomioon opiskelijan elämäntilanne.


Yliopistolaki (558/2009) 43 §

Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut 39 §:ssä säädetyllä tavalla tai suorittanut opintojaan 41 §:ssä säädetyssä ajassa tai 42 §:n mukaisessa lisäajassa, samoin kuin opiskelija, jolle ei ole myönnetty lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen, menettää opiskeluoikeutensa. Jos tällainen opiskelija haluaa myöhemmin aloittaa opintonsa tai jatkaa niitä, hänen on haettava yliopistolta oikeutta päästä uudelleen  opiskelijaksi. Hakemus voidaan tehdä osallistumatta 36 §:ssä tarkoitettuun opiskelijavalintaan.


 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 13.5.2014 16.11 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti