Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: opiskelukäytännöt ja ohjeet:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Luottamustehtävissä toimimisen hyväksilukeminen

Rehtori on päättänyt luottamustehtävissä toimimisen hyväksilukemisesta 1.8.2012 lukien. YKY:n johtokunta päätti alkaa soveltaa rehtorin vahvistamia periaatteita siten, että opiskelijan on mahdollista saada opintopisteitä luottamustehtävistä jo lukuvuonna 2011-2012 tapahtuneesta toiminnasta.


Opintopisteiden (3 op) saamiseksi opiskelijan on toimitettava 3-4 sivun mittainen raportti

  • tutkintoon sisällyttämistä varten (yleisesti tutkinnon valinnaisiin opintoihin/sivuaineisiin) tieteenalayksikön kansliaan (yky-opintoneuvonta@uta.fi)
  • tai korvaavuutta varten (tietty opintojakso) kyseisen opintojakson vastuuopettajalle

Raportista tulee ilmetä mm. seuraavia asioita:

  •  toiminnan ja toimintaympäristön kuvaus
  •  oppimisen arviointia esimerkiksi eri tilanteiden ja tapausten pohjalta
  •  miten kokemus on hyödyttänyt oppimista, ammattiin / työelämään valmistautumista ja valmistumista
  •  miten opiskelijatoiminnan ja yhteiskunnallisen osallistumisen merkitys hahmottuu erityisesti tulevien työtehtävien kehittämisessä.

Rehtorin vahvistamien periaatteiden mukaan luottamustehtäväksi voidaan lukea mm. seuraavia tehtäviä:

a) vähintään lukuvuosi yliopistolain tai yliopiston johtosäännön mukaisessa yliopiston monijäsenisessä toimielimessä ( yliopistokollegio, hallitus, muutoksenhakulautakunta ja tieteenalayksikön johtokunta);
b) vähintään lukuvuosi erillisyksikön neuvottelukunnassa, yliopiston opintotukilautakunnassa tai tieteenalayksikön tai tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyöryhmässä;
c) vähintään lukuvuosi ainejärjestön hallituksessa;
d) vähintään lukuvuosi ylioppilaskunnan luottamustehtävässä (edustajiston tai hallituksen jäsenenä tai valiokunnan tai jaoston puheenjohtajana).
(Rehtorin päätös D1317/301.06/2011, 27.9.2011)

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 20.2.2013 12.33 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti