Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: opiskelukäytännöt ja ohjeet:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Opinnäytteet

Ajankohtaista:

Vuoden 2016 alusta Tampereen yliopistossa on otettu käyttöön Moodle-oppimisympäristöön liitetty Turnitin-niminen plagioinnin tunnistusjärjestelmä. Ennen pro gradu -tutkielman jättämistä virallisesti tarkastukseen opiskelijan tulee sopia ohjaajan kanssa grdaun tarkastamisesta Turnitin-järjestelmällä. Ohjaajalta luvan saatuaan opiskelija itse syöttää gradunsa järjestelmään, jonka jälkeen ohjaaja tarkastaa työn noin viikon kuluessa ja allekirjoittaa lausunnon siitä, että työ on hyväksyttävästi käynyt läpi tarkastuksen. (Huom. Virallisen alkuperäisyystarkastuksen Turnitin-järjestelmällä voi tehydä vain kerran.) Lisää, ks. http://www.uta.fi/opiskelu/opinnot/opiskelukaytannot/etiikka/turnitin.html 

x

GRADUN TARKASTUKSEEN JÄTTÄMINEN SOSIAALITYÖSSÄ:

Kun opiskelija on saanut ohjaajalta luvan gradunsa tarkastukseen jättämisestä ja se on läpikäynyt hyväksyttävästi Turnitin-menettelyn, opiskelija (1) tallentaa työnsä NettiOpsuun kirjaston ohjeiden mukaisesti sekä (2) lähettää gradunsa (pdf-tiedostona) ja muut tarkastukseen vaikuttavat tiedot sosiaalityön gradupostiin: styo.gradut@uta.fi.

Tarkemmat tiedot sekä gradujen jättämis- ja tarkastusaikataulu lukuvuodelle 2016-2017: http://www.uta.fi/yky/pori/opiskelukaytannotjaohjeet/opinnaytteet/graduaikataulu_2016_slk.pdf

Lisätietoja ja ohjeita voi tarvittaessa kysyä omalta graduohjaajalta sekä toimistosta Sirpa Ruuska/Päivi Kuisma.

 

GRADUKÄYTÄNNÖT SOSIAALITIETEISSÄ:

Sosiaalitieteiden graduohjeet Tampereen sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman sivuilla.

 

GRADUN JÄTTÄMINEN TARKASTUKSEEN, KIRJASTON OHJEET (KOSKEE KAIKKIA TUTKINTO-OHJELMIA):

Opinnäytetyön julkaisuohjeet, Tampereen yliopiston kirjasto

 

TODISTUKSEN HAKEMINEN;

Valmistuminen ja tutkintotodistuksen hakeminen (YKY:n ohjeet)

X

OPINNÄYTEOHJEET JA -OPPAAT

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 24.1.2018 15.26 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti