Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: opiskelukäytännöt ja ohjeet: opinnäytteet:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Kypsyysnäyte kandidaatin tutkinnossa

Opiskelijan on kirjoitettava kandidaatin tutkielmaansa liittyvä kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sillä kotimaisella kielellä, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä tai joka on opiskelijan äidinkieli. Koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä saaneet suorittavat kypsyysnäytteen kuitenkin pääsääntöisesti englannin kielellä.

Kypsyysnäyte kirjoitetaan sähköisessä tenttijärjestelmässä tai erikseen sovitussa tenttitilaisuudessa. Oman tutkinto-ohjelmasi/ pääaineesi käytännöstä saat tarkempaa tietoa esimerkiksi tutkielmaseminaarisi vetäjältä. Kypsyysnäytteenä laaditaan kirjoitus tutkielmaan liittyvästä aiheesta, ja se tarkastetaan sekä sisällön että kielen kannalta.

Kypsyysnäyte maisterin tutkinnossa

Kypsyysnäyte kirjoitetaan myös pro gradu -tutkielman yhteydessä. Kypsyysnäytteessä ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa, jos kielitaito on jo osoitettu alempaa korkeakoulututkintoa varten annetussa kypsyysnäytteessä. Tällöin kypsyysnäytteessä on kuitenkin osoitettava perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin.

Maisterin tutkinnon kypsyysnäyte kirjoitetaan yleisenä tenttipäivänä (ks. linkki yllä) tai muuna erikseen sovittuna ajankohtana.

Ohjeet kypsyyskokeen suorittamisesta yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä.

Ks. myös

Kielikeskuksen laatima Tampereen yliopiston kypsyysnäyteohje.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 25.8.2015 13.01 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti