Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: opiskelukäytännöt ja ohjeet:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Opintojen hyväksilukeminen

Tampereen yliopiston opiskelijat voivat oman yliopiston opetustarjonnan lisäksi hyväksilukea tutkintoonsa samantasoisia opintoja, jotka on suoritettu muissa suomalaisissa tai ulkomaalaisissa yliopistoissa. Muualla suoritetuilla opinnoilla on mahdollista joko korvata Tampereen yliopistossa tarjolla olevia vastaavia opintoja, tai ne voidaan sisällyttää sellaisenaan osaksi tutkintoa.

Opintojen korvaaminen

Jos suoritetut opinnot kuuluvat Tampereen yliopistossa opiskelijan oman tutkinto-ohjelman / pääaineen  tai jonkin sivuaineen / tutkinnon valinnaisten opintojen alaan, tai jos opiskelija haluaa jatkaa Tampereen yliopistossa samaa oppiainetta, jota on jo aiemmin suorittanut muussa yliopistossa, asia hoidetaan siinä  tutkinto-ohjelmassa, johon ko. oppiaine kuuluu.

Tutkinto-ohjelmissa korvaavuusasioita hoitavat yleensä opintojaksosta tai opintokokonaisuudesta vastaava opettaja. Tampereen yliopiston Porin yksikössä korvaavuusasioissa tulee olla yhteydessä ao. opintojakson vastuuopettajaan.  Korvaavuutta haettaessa mukana tulee yleensä olla alkuperäiset todistukset suorittamistasi opinnoista (virallinen opintorekisteriote, mahdollisesti opintojen tarkemmat kuvaukset) ja opiskelijan oma ehdotus korvaavuuksista. Ks. myös tarkemmat ohjeet ulkomailla suoritettujen opintojen osalta. Joillain tutkinto-ohjelmilla / oppiaineilla on oma lomakkeensa korvaavuuksien hakemista varten. Tutustu siis kyseisen oppiaineen korvaamista koskeviin ohjeisiin ennen hakemuksen laatimista. Korvaavuuksia haetaan lomakkeella Hakemus muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemiseksi.

Ks. aikaisempien opintojen korvaaminen sosiaalityössä.

Kieliopintojen korvaamisesta, ks. Kielikeskuksen ohjeet.

Mikäli haluat korvata YKY:n kandidaatin tutkintoihin kuuluvia yhteisiä opintoja, ks. lisäohjeita kohdasta yhteiset opinnot.

Opintojen sisällyttäminen

Jos muualla suoritetuissa opinnoissa on sellaisia, jotka eivät sovellu minkään Tampereen yliopiston tutkinto-ohjelman / oppiaineen opinnoiksi, tai joita opiskelija ei enää aio jatkaa Tampereen yliopistossa, opinnot voidaan sisällyttää sellaisenaan osaksi yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä suoritettavaa tutkintoa. Sisällyttäminen hoidetaan tieteenalayksikön opintopalveluissa.

Sisällyttämistä haettaessa mukana tulee olla alkuperäiset todistukset suorittamistasi opinnoista (virallinen opintorekisteriote tai tutkintotodistus) sekä kuvaus opintojakson sisällöstä. Ks. Myös tarkemmat ohjeet ulkomailla suoritettujen opintojen osalta. Sisällyttämistä haettaessa voidaan käyttää Hakemus muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemiseksi –lomaketta (pdf-lomake / ruudulla täytettävä pdf).

Sisällyttämishakemuksia voi jättää tieteenalayksikön opintopalveluihin opintosihteeri Helena Siipolle:

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Opintosihteeri Helena Siipo

Linna 6060

33014  TAMPEREEN YLIOPISTO

puh. 040-190 9678, helena.siipo (at) uta.fi

vastaanotto tiistaisin 13–15 ja torstaisin 10–11

Tarvittaessa neuvoa voit kysyä opintoneuvonnasta vastaavilta henkilöiltä.

HUOM! Muissa korkeakouluissa suoritetuista opinnoista osalla voi korvata ja osan sisällyttää tutkintoon. Tällaisessa tapauksessa opiskelija ottaa ensin yhteyttä tutkinto-ohjelmaan / oppiaineeseen, jonka opintoja haluaa korvata. Kun korvaavuudet on selvitetty, opiskelija voi hakea tieteenalayksikön opintopalveluista loppujen opintojen sisällyttämistä tutkintoon. Hakemuksesta tulee käydä selvästi ilmi, mitä opinnoistasi on käytetty korvaamiseen ja mikä osa opinnoista on tarkoitus sisällyttää sellaisenaan tutkintoon.

Ulkomailla suoritetut opinnot

Ulkomailla suoritetuista opinnoista tarvitaan rekisteriotteen lisäksi seuraavat tiedot:

  • yliopiston virallinen nimi sekä vaihto-ohjelma, jonka kautta olet hakeutunut ko. yliopistoon
  • opiskeluaika lukukausina
  • oppiaineen ja kurssien / kokonaisuuksien nimet
  • suoritettujen opintojen laajuus. Mikäli opintojen laajuus ei näy ECTS-pisteinä, selvitä yksittäisten kurssien työskentelytavat (esim. luentoja 2h/vko, 1 essee) ja esitä arviosi laajuudesta opintopisteinä, esim. etsimällä vaihtoyliopiston kotisivuilta tieto opintopisteiden laajuudesta suhteessa ECTS-pisteisiin.
 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 25.8.2015 13.07 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti