Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: opiskelukäytännöt ja ohjeet:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Opiskeluoikeus ja tutkintojen tavoitteelliset suorittamisajat


Opintoaikojen rajaaminen koskee niitä kandidaatin ja maisterin tutkinto-oikeuksia, jotka ovat alkaneet 1.8.2005 tai sen jälkeen. 1.8.2005 jälkeen alempaa (kandidaatin) tai ylempää (maisterin) korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetun opiskelijan tavoitteellinen suorittamisaika on:

  • alempi korkeakoulututkinto: kolme lukuvuotta
  • ylempi korkeakoulututkinto: kaksi lukuvuotta

Opintoaikojen rajaaminen ei koske muita kuin edellä mainittuja tutkintoja suorittavia opiskelijoita.

Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen siitä ajankohdasta, jolloin opiskelija vastaanottaa opiskelupaikan yliopistossa. Läsnä- ja poissaolojen laskemisesta suoritusaikaan on lisätietoa aktuaarinkanslian verkkosivulla.

Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa (5+2 vuotta).

Pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään yhtä vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa (3+1 vuotta).

Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa (2+2 vuotta).


(Yliopistolaki 558/2009, 41 § ) 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 7.3.2013 15.57 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti