Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: opiskelukäytännöt ja ohjeet:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Orientoivien opintojen ajankohdat syksyllä 2017

Orientoivat opinnot

Uusille opiskelijoille järjestetään syyslukukauden aikana orientoivat opinnot, joiden tarkoitus on auttaa opiskelijoita yliopisto-opiskeluun ja erityisesti Tampereen yliopiston Porin yksikköön tutustumisessa. Kaikkien uusien opiskelijoiden edellytetään osallistuvan orientoiviin opintoihin. Orientoivien opintojen yhteydessä opiskelijat sopivat henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemisestä ja keskusteluajasta HOPS-opettajan kanssa. Myös tutorryhmiin jakaantuminen tapahtuu Orientoivien päivien aikana.

Ke 23.8. klo 10-12, luokka 107 Tampereen yliopiston Porin yksikön kaikkille tutkinto-opiskelijoille yhteinen osuus, jonka jälkeen jakaantuminen:
 
klo 13-15, luokka 386 Sosiaalitieteiden maisteriopinnot
klo 13-15, luokka 107 Sosiaalityön maisteriopinnot
 
 
To 24.8.2017 klo 9-12, auditorio 126 Porin yliopistokeskus Porin yliopistokeskuksen kaikille tutkinto-opiskelijoille yhteinen osuus
 
To 24.8.2017 klo 13- 14.30/15, luokka 107 Tampereen yliopiston Porin yksikön kaikille tutkinto-opiskelijoille yhteinen osuus
 

Lisäksi jokaisen tutkinto-opiskelijan kanssa varataan  keskusteluaika henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemiseksi (HOPS). Keskusteluajoista sovitaan ke 23.8.2017.

 

Oppiminen yliopistossa -luennot opintopsykologin luennot toisen periodin aikana.

Aika?
 
Perusopinnoissa aloittavat opiskelijat klo xx Mitä ja millaista on yliopistossa oppiminen? Tässä orientoivien luennossa käsitellään vaativan oppimisen oppimista. Jokainen oppii jotain itsestään oppijana sekä syventää ymmärrystään yliopistosta oppimisympäristönä. Tilaisuuden tavoitteena on tarjota välineitä omaan oppimiseen ja yliopisto-opiskeluun.

Maisteriopinnossa opiskelevat (aloittavat tai jo opiskelevat) klo xx Mitä on hyvä, syvä oppiminen yliopistossa? Ja miten saan tutkinnon valmiiksi? Tämä orientoivien luento käsittelee maisteriohjelmissa opiskelevien opiskelijoiden keskeisiä opiskelun ja oppimisen haasteita. Jokainen oppii jotain itsestään oppijana sekä saa välineitä oman tutkintoprosessin ohjaamiseen.

Luentoja voi seurata livestreaminä Porin yliopistokeskuksen YouTube-sivulla: https://www.youtube.com/porinyliopistokeskus

Huom! Luennon aikana tehdään omaan oppimiseen liittyviä tehtäviä ja on mahdollista keskustella luennoitsijan kanssa, joten läsnäolo on hyvin suositeltavaa.

Huom! Jos opintoihisi kuuluu osallistuminen luennolle, niin merkinnän saaminen edellyttää paikan päälle tulemista.

Lisää yliopistokeskuksen opintopsykologipalveluista: http://www.ucpori.fi/opintopsykologi

 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Kaikki opintonsa aloittavat opiskelijat laativat ensimmäisen opiskeluvuotensa syyslukukauden alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). HOPS:in tavoitteena on lisätä opiskelun suunnitelmallisuutta ja sujuvuutta mm. tekemällä näkyväksi opiskeluaikaisia valintoja. Vastuu opintojen suunnittelusta on opiskelijalla itsellään, mutta hän saa opintosuunnitelmansa laatimiseen tukea sekä oman tutkinto-ohjelmansa/opintosuuntansa henkilökunnalta että yksikön opintoasioista vastaavilta henkilöiltä. Opiskelija saa merkinnän orientoivista opinnoista, kun HOPS-lomake on täytetty ja HOPS-keskustelu käyty.

Ennen lomakkeen täyttämistä tutustu yksikön HOPS-sivustoon ja selvitä, kuka on HOPS-ohjaajasi tai tutor-opettajasi (selviää orientaatiopäivän 23.8. aikana). HOPSin laatimisen tukena voit käyttää Taustaa HOPS-suunnittelulle -lomaketta.

Tulosta lomake, toimita se soveltuvin osin täytettynä HOPS-ohjaajallesi, ja sovi tapaamisaika HOPSin käsittelemistä varten.

Lisäksi opiskelijan on huolehdittava, että Täydentävät opinnot -lomake on täytetty yhdessä tutkinto-ohjelman vastaavan opettajan ja opintoasiainpäällikön kanssa:

Tutkinto-ohjelmien HOPS-käytäntöjä ja HOPS-ohjaajat Tampereen yliopiston Porin yksikössä:

Tutkinto-/maisteriohjelma HOPS-käytäntöjä HOPS-ohjaaja(t)

Sosiaalitieteiden to.

Sosiaalityön to.

Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma, Pori

Kaikki opiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) ja täyttävät Täydentävät opinnot -lomakkeen. HOPSit laaditaan pääsääntöisesti heti lukuvuoden alkaessa. Lisätietoja saa oman tutkinto-ohjelman HOPS-ohjaajalta/tutor-opettajalta.

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma: Katja Repo, Eriikka Oinonen ja Antti Saloniemi

Sosiaalityön tutkinto-ohjelma: Tuija Eronen, Irene Roivainen ja Lasse Rautniemi (tutkinto-opiskelijat)

Erna Törmälehto (avoimen yo:n sosaalityön aineopintojen opiskelijat)

Hvp-maisteriohjelma:

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma: Antti Saloniemi

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 16.8.2017 11.49 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti