Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: opiskelukäytännöt ja ohjeet:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Yhteiskuntatieteiden teidekunnan tutkinto-ohjelmien yhteiset opinnot

Kandidaatin tutkintoon kuuluvat yhteiskuntatieteiden tiedekunnan yhteiset opinnot ovat osa yksikön kaikkia tutkinto-ohjelmia. Yhteiset opinnot antavat eväitä menestykselliseen opiskeluun sekä tarjoavat omaa tutkinto-ohjelmaa laajemman kuvan yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden tutkimuksesta, tutkimusmenetelmistä ja tutkimuksen suhteesta yhteiskuntaan. Opintokokonaisuudessa tarkastellaan mm. suomalaisen yhteiskunnan historiaa suhteessa eurooppalaiseen kehitykseen, tutustutaan  yhteiskunnasta ja ihmisistä kerättyyn ja tuotettuun tietoon sekä tarkastellaan etiikan ja yhteiskuntafilosofian kautta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan suhteita.

Tutkintoon vaadittavien yhteisten opintojen määrä riippuu oman tutkinto-ohjelman vaatimuksista, ks. oman tutkinto-ohjelmasi opinto-opas.

Opintojaksojen kuvaukset ja tiedot yhteisten opintojen opetuksesta löytyvät Opinto-opas ja opetusohjelma -sivulta.

Yhteisten opintojen korvaaminen

Yhteiset opinnot ovat pakolliset kaikille yhteiskuntatieteiden ja psykologian kandidaatin tutkintojen opiskelijoille. Yhteisten opintojen tarkoitus on luoda opiskelijalle vankka perusosaaminen yhteiskunnallisia kysymyksiä koskevista teorioista, tieteellisestä ajattelusta sekä tutkimusmetodologiasta. Pääsääntöisesti ne tulee suorittaa opetusohjelman ja tutkinto-ohjelmien ohjeiden ja suositusten mukaan.

Korvaavista suoritustavoista sopiminen
Yhteisten opintojen korvaavista suoritustavoista tulee neuvotella ko. kurssin vastuuopettajan kanssa. Huomaathan, ettei kaikkia kursseja ole mahdollista suorittaa vaihtoehtoisella tavalla.

Aiemmilla opinnoilla korvaaminen
Mikäli haluat korvata aiemmilla opinnoillasi kaikki tai osan yhteisistä opinnoista, tulee sinun olla yhteydessä kurssin vastuuopettajaan tai yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön opintoasioista vastaaviin henkilöihin.

Korvaavuutta hakiessasi tarvitset alkuperäisen todistuksen korvaavan kurssin suorittamisesta (tutkintotodistus, opintorekisteriote tai vastaava), sekä yksittäisten kurssien korvaavuushakemusten kohdalla kuvauksen korvaavan kurssin sisällöstä (esim. otteen opinto-oppaasta). Kuvauksesta tulee käydä ilmi suoritetun opintojakson taso, laajuus, tavoite, sisältö, työmuodot, suorittaminen ja arvostelu. Korvaavuuden hakemiseessa voit myös käyttää Hakemus muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemiseksi –lomaketta (pdf-lomake / ruudulla täytettävä pdf). Lomaketta saa myös paperisena tieteenalayksikön toimistosta.

Muista osoittaa hakemus oikealle henkilölle. Jos sinulla on aiempi korkeakoulututkinto, toimita hakemus Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön toimistoon. Muussa tapauksessa korvaavuudesta päättää ko. kurssin vastuuopettaja. Tilastotieteen ja SPSS:n perusteet sekä Tiedonhankinnan perusteet –kurssin korvaavuudesta päättää kuitenkin opintopäällikkö ja Tietotekniikan peruskurssin korvaavuudesta päätetään tietojenkäsittelytieteen oppiaineessa. Linkin Tietotekniikan peruskurssin korvaavuushakemukseen ja –ohjeisiin löydät tietojenkäsittelytieteen verkkosivuilta. Korvaavuutta tästä kurssista voit hakea, mikäli olet suorittanut vastaavan yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoisen kurssin tai yleisten vaatimusten mukaisen atk-ajokorttitutkinnon. Suorituksen tulee olla viiden viimeisen vuoden kuluessa tehty.

Korvaavuuden saaminen riippuu viimekädessä suorittamiesi kurssien tarkemmasta sisällöstä ja opintojen vastaavuudesta.

Lue myös: Opintojen hyväksilukeminen ja Aikaisempien tutkintojen korvaavuudet sosiaalityössä

Alla olevasta taulukosta saat lisäohjeita korvaavuuden hakemiseen.

Tilanne Ratkaisu Epäselvyyksissä

1) Olen suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (myös amk-tutkinnot)  yhteiskuntatieteelliseltä alalta

Täytä Hakemus muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemiseksi ja liitä mukaan kopio tutkintotodistuksesta. Toimita hakemus yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön opintosihteerille.  Mikäli suoritat pelkän maisterintutkinnon, täytä myös Täydentävät opinnot lomake (ks. ohjeet)

Ota yhteyttä yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön opintopäällikköön tai opintosihteeriin.
           

2) Olen suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (myös amk-tutkinnot) muulta kuin yhteiskuntatieteelliseltä alalta
           

Täytä Hakemus muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemiseksi ja liitä mukaan kopio  tutkintotodistuksesta ja virallinen opintorekisteriote.  Toimita hakemus yksikön opintosihteerille. Mikäli suoritat pelkän maisterintutkinnon, täytä myös Täydentävät opinnot lomake (ks. ohjeet).

Ota yhteyttä yksikön opintopäällikköön tai opintosihteeriin.
           

3) Olen suorittanut kaikki yhteiskuntatieteellisen  tiedekunnan vanhat yleisopinnot Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan aiempien (ennen vuotta 2008) vaatimusten mukaan

Ota yhteyttä yksikön opintopäällikköön tai opintosihteeriin.
4) Olen suorittanut aiemmin vastaavanlaisen kurssin joko TaY:ssa, avoimessa yliopistossa tai jossain muussa korkeakoulussa
           

Tarkista kehen sinun tulee olla yhteydessä korvaavuutta anoessasi. Mikäli korvaavuudesta päättää vastuuopettaja, selvitä, onko oppiaineessasi olemassa oma lomake korvaavuuden hakemiseen. Mikäli korvaavuudesta päättää opintopäällikkö, täytä Hakemus muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemiseksi ja liitä mukaan opintorekisteriote tai muu todistus sekä kurssikuvaus.           

Ota yhteyttä opintosihteeriin.
           
5) Olen epävarma siitä, mitä yhteisiä opintoja minun kuuluu (vielä) suorittaa Ota yhteyttä yksikön opintosihteeriin.
           
 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 16.8.2017 11.34 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti