Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Porin sosiaalitieteellinen oppimiskeskittymä -hanke (POSOK)

Tampereen yliopiston Porin yksikön Porin sosiaalitieteellinen oppimiskeskittymä (POSOK) vastaa tarpeeseen uudistaa Satakunnan työpaikkoja ja palveluita nykyisessä toimintaympäristön muutoksessa. Muutosympäristö edellyttää yksityisen (ml. kolmas sektori) ja julkisen sektorin organisaatioilta ja heidän henkilöstöltään uusia selviytymiskeinoja. POSOK luo edellytyksiä työorganisaatioiden uudistamiselle tarjoamalla tarvelähtöisesti organisaatioille ja niiden asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille tutkimusta, kehittämistä ja täydennyskoulutusta. Oppimiskeskittymän tavoitteena on tukea etenkin sosiaali- ja terveysalan yksityisten, julkisten ja kolmannen sektorin työorganisaatioiden uudistamista. Meneillään olevan SOTE-uudistuksen tuottamassa uudessa toimintaympäristössä palvelujen tuottajat ja järjestäjät tulevat olemaan keskinäisessä yhteistyössä. POSOK-hanke ottaa tämän huomioon koulutus- tutkimus- ja kehittämistoiminnassaan. Yliopiston ja alueen toimijoiden kanssa organisoidaan myös yhteisen kehittämisen toimintoja, joissa toimijat ja kehittäjät kohtaavat toisensa nettipohjaisella alustalla ja myös kasvokkain erilaisissa tilaisuuksissa.

Oppimiskeskittymän konkreettisia, toisiaan tukevia toimintamuotoja on kolme: 1. Julkisen ja yksityisen sektorin (ml. kolmas sektori) työelämäperusteisen osaamisen kehittäminen, 2. Sosiaalityön tutkimus- ja kehittämisklinikka ja 3. Tutkimusperusteisen tiedon soveltamisen edistäminen työelämässä.

Hankkeen yhteydessä tuotetaan SOTE-alalle soveltuvaa täydennyskoulutusta ns. akateemisina moduuleina, jotka koostuvat joustavasti tutkinto-ohjelmaan kuuluvista opintojaksoista ja opintojaksojen muodostamista kokonaisuuksista. Moduulit ovat kandi-, maisteri- tai tohtoritasoisia opintoja. Omaa teoreettista ja menetelmällistä osaamista voi täydentää työn ja kehittymisen kannalta sopivia kokonaisuuksia opiskelemalla.

EAKRVipuvoimaa

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 23.2.2016 15.22 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti