Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Porin sosiaalitieteellinen oppimiskeskittymä -hanke (POSOK)

Tampereen yliopiston Porin yksikössä aloitettiin 1.8.2015 EAKR-hankkeena toteutettava Porin sosiaalitieteellinen oppimiskeskittymä (POSOK). Oppimiskeskittymän tavoitteena on tukea satakuntalaisten sosiaali- ja terveysalan yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin työorganisaatioiden uudistamista. Se tapahtuu hyödyntämällä tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä järjestämällä alueellista kehittämistä ja toimijoiden verkottumista tukevia tilaisuuksia tai foorumeita. Hankkeessa tarkastellaan myös sosiaali- ja terveysalan yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin roolia sote-uudistuksessa rakentuvassa tilanteessa. Lisäksi yliopiston (ml. opiskelijat) ja alueen toimijoiden kanssa organisoidaan yhteisen kehittämisen rakenne, jossa toimijat ja kehittäjät kohtaavat sekä nettipohjaisella alustalla että kasvokkain erilaisissa tilaisuuksissa. Oppimiskeskittymän konkreettisia, toisiaan tukevia toimintamuotoja on kolme:

1. julkisen ja yksityisen sektorin (ml. kolmas sektori) työelämäperusteinen kehittäminen

2. sosiaalityön tutkimus- ja kehittämisklinikka

3. tutkimusperusteisen tiedon soveltamisen edistäminen työelämässä

 EAKRVipuvoimaa

Ajankohtaista: 

**Mun sieluun sattuu: Psyykkisesti oireilevat lapset koulussa 23.11.2017 klo 12-16** 

Porin yliopistokeskus, auditorio 126, Pohjoisranta 11

ILMOITTAUDU 13.11.2017 mennessä https://urly.fi/Q9J

OHJELMA

klo 12.00 Tervetuloa ja alkusanat, projektipäällikkö Erna Törmälehto

klo 12.15 Kun sieluun sattuu, psykologi Christine Välivaara, kehittämispäällikkö, Pesäpuu ry

• Kiintymyssuhteet ja traumatisoituneen lapsen kokemusmaailma

• Kiintymyssuhde luokkahuoneessa - lastensuojelu, koulu ja koti

oireilevan lapsen arjessa

• Haastavat tunteet ja lapsen selviytyvyyden vahvistaminen

klo 13.30 Kahvi

klo 14.00 Kun reppu on liian täynnä - sijoitettu lapsi koulussa, sosiaalityöntekijä Marketta

Raivio, luokanopettaja Rami Raivio ja kokemusasiantuntijanuori

klo 14.30 Luottamuksen lukkoja avaamassa, psykologi Christine Välivaara jatkaa

• Monitoimijainen verkostoyhteistyö lasta kannattelemassa

• SISUKAS- toiminta sijoitetun lapsen koulunkäynnin tukena

• TUUVE – tuettua verkko-opetusta, kun lapsi ei pysty opiskelemaan lähikoulussa

klo 15.45 Näkymiä tulevaan – prosessi jatkuu, Erna Törmälehto

klo 16.00 Tilaisuus päättyy

Christine Välivaara työskentelee kehittämispäällikkönä valtakunnallisessa lastensuojelujärjestössä, Pesäpuu ry:ssä, sijoitettujen lasten ja sijaisperheiden tuen parissa. Koulutustaustaltaan hän on opettaja, psykologi ja voimavarakeskeinen työnohjaaja. Lisätietoja: www.sijoitettulapsikoulussa.fi ja www.pesäpuu.fi

Rami Raivio on Euran kunnan erityisopettaja lastensuojelulaitoksen opetusyksikössä ja hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus lastensuojelusta.

Marketta Raivio on Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikön johtava sosiaalityöntekijä. Hän on jatko-opinnoissaan tutkinut sijoitetun lapsen perusopetusoikeuden toteutumisen edellytyksiä.

**Mun sieluun sattuu: Lastensuojelun ja lastenpsykiatrian yhteistyö: kehittämistä ja kokemuksia 26.1.2018 klo 10-16**

Porin yliopistokeskus, auditorio 126, Pohjoisranta 11, Pori

ILMOITTAUDU 12.1.2018 mennessä https://urly.fi/Qbt

OHJELMA 

klo 10.00 Tervetuloa

klo 10.10. Lastenpsykiatrian ja lastensuojelun kehittämisyhteistyö pääkaupunkiseudulla

 - Kari Lappi, lastenpsykiatrian ylilääkäri, HUS

 - Tuija Kotavuopio, ylihoitaja, HUS

 - Marjo Alatalo, kehittämissuunnittelija , LAPE, Helsingin kaupunki

 - Anne Kantoluoto, kehittämissuunnittelija, LAPE, Vantaan kaupunki

klo 12.00 Lounas

klo 13.00 Yhteisen arvioinnin ja suunnittelun merkitys moniasiantuntijuudessa   

 - Marjo Alatalo ja Anne Kantoluoto

klo 14.30 Kahvi

klo 15.00 Monialainen arviointi Satakunnassa -paneelikeskustelu

 - Auli Laakso-Santavirta, Lastenpsykiatrian ylilääkäri, Satshp 

 - Anne Nikkanen, sosiaalityöntekijä, Satshp

-  Leila Linnainmaa, Lastensuojelun päällikkö, Porin kaupunki 

 - Mari Kirkanen, Lastensuojelun sosiaalityöntekijä, Porin kaupunki 

 - Jonna Koivuniemi, Projektisuunnittelija, SATULA-hanke, LAPE Satakunta

klo 15.45 Kevään kehittämisprosessi Satakunnassa: esittely työpajatyöskentelynä

klo 16.00 Tilaisuus päättyy

 

**Mun sieluun sattuu: Ystävyyssuhteiden rooli ja merkitys kouluissa 14.2.2018 klo 12-16**

Porin yliopistokeskus, auditorio 125, Pohjoisranta 11

ILMOITTAUDU 2.2.2018 mennessä https://urly.fi/Qbv

OHJELMA:

klo 12.00 Tervetuloa

klo 12.10 Yksinäisyys ja ystävyyssuhteet kouluissa,

- Niina Junttila, apulaisprofessori, kasvatuspsykologia, Turun yliopisto

- Riikka Korkiamäki, tutkijatohtori, sosiaalityö, Tampereen yliopisto

klo 14.10 Kahvit

klo 14.40 Työpajatyöskentely

- kommentoimassa Niina Junttila ja Riikka Korkiamäki

klo 16.00 Tilaisuus päättyy

 

**Mun sieluun sattuu: Lasten kaltoinkohtelu ja traumatisoitunut lapsi 13.3.2018 klo 12-16**

Porin yliopistokeskus, auditorio 126, Pohjoisranta 11

OHJELMA: 

klo 12.00 Tervetuloa ja alkusanat, projektipäällikkö Erna Törmälehto

klo 12.10 Traumatisoituneen lapsen kohtaaminen, edellytykset ja työntekijän sijaistraumatisoituminen

Soili Poijula, Oy Synolon Ltd

klo 14.00 Kahvi

klo 14.30 Lasten kaltoinkohtelu ja sen ehkäisy 

Sauli Hyvärinen, Lastensuojelun keskusliitto

15.30 Keskustelu ja päätös

16.00 Tilaisuus päättyy

Soili Poijula on laillistettu psykologi, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja, asiantuntijuus perustuu vuosikymmenten kokemukseen traumatisoituneiden ja surevien ja auttajien auttamisesta ja hoidosta sekä alan tutkimus- ja asiantuntijatyöstä. Hän on toiminut alalla lukuisissa tutkimus - ja kehittämistehtävissä.

 Sauli Hyvärinen on eristyisasiantuntija Lastensuojelun Keskusliitossa, hänen vastuualueenaan ovat lasten kaltoinkohteluun ja sen ehkäisyys liittyvät teemat. Hän tekee myös laajemmin vaikuttamistyötä lapsia ja perheitä koskevien yhteiskuntapoliittisten kysymysten parissa. 

 

TOUKOKUUSSA tulossa seminaari KULTTUURIEN VÄLISESTÄ TYÖSKENTELYSTÄ 

- kohderyhmänä sosiaalityöntekijät, opettajat (myös toisen asteen opettajat), päättäjät, järjestötoimijat.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 26.10.2017 12.14 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti