Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Porin sosiaalitieteellinen oppimiskeskittymä -hanke (POSOK)

Tampereen yliopiston Porin yksikössä aloitettiin 1.8.2015 EAKR-hankkeena toteutettava Porin sosiaalitieteellinen oppimiskeskittymä (POSOK). Oppimiskeskittymän tavoitteena on tukea satakuntalaisten sosiaali- ja terveysalan yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin työorganisaatioiden uudistamista. Se tapahtuu hyödyntämällä tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä järjestämällä alueellista kehittämistä ja toimijoiden verkottumista tukevia tilaisuuksia tai foorumeita. Hankkeessa tarkastellaan myös sosiaali- ja terveysalan yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin roolia sote-uudistuksessa rakentuvassa tilanteessa. Lisäksi yliopiston (ml. opiskelijat) ja alueen toimijoiden kanssa organisoidaan yhteisen kehittämisen rakenne, jossa toimijat ja kehittäjät kohtaavat sekä nettipohjaisella alustalla että kasvokkain erilaisissa tilaisuuksissa. Oppimiskeskittymän konkreettisia, toisiaan tukevia toimintamuotoja on kolme:

1. julkisen ja yksityisen sektorin (ml. kolmas sektori) työelämäperusteinen kehittäminen

2. sosiaalityön tutkimus- ja kehittämisklinikka

3. tutkimusperusteisen tiedon soveltamisen edistäminen työelämässä

 EAKRVipuvoimaa
 

POSOK –hankkeessa on luotu verkkoalusta, joka tarjoaa ensisijaisesti Satakunnan alueen sosiaali- ja terveysalan toimijoille, opiskelijoille ja palveluiden käyttäjille matalan kynnyksen kohtaamis-, oppimis- ja kehittämisympäristön. Verkkoalustaan voit tutustua tästä.

 

Ajankohtaista: 

Mun sieluun sattuu:

Lastensuojelun ja lastenpsykiatrian yhteistyö: kehittämistä ja kokemuksia 26.1.2018 klo 10-16

Porin yliopistokeskus, auditorio 126, Pohjoisranta 11, Pori

ILMOITTAUDU 12.1.2018 mennessä https://urly.fi/Qbt

OHJELMA 

klo 10.00 Tervetuloa

klo 10.10. Lastenpsykiatrian ja lastensuojelun kehittämisyhteistyö pääkaupunkiseudulla

 •  Kari Lappi, lastenpsykiatrian ylilääkäri, HUS
 •  Tuija Kotavuopio, ylihoitaja, HUS
 •  Marjo Alatalo, kehittämissuunnittelija , LAPE, Helsingin kaupunki
 •  Anne Kantoluoto, kehittämissuunnittelija, LAPE, Vantaan kaupunki

klo 12.00 Lounas

klo 13.00 Yhteisen arvioinnin ja suunnittelun merkitys moniasiantuntijuudessa   

 •  Marjo Alatalo ja Anne Kantoluoto

klo 14.30 Kahvi

klo 15.00 Monialainen arviointi Satakunnassa -paneelikeskustelu

 • Auli Laakso-Santavirta, Lastenpsykiatrian ylilääkäri, Satshp 
 • Anne Nikkanen, sosiaalityöntekijä, Satshp
 • Leila Linnainmaa, Lastensuojelun päällikkö, Porin kaupunki 
 • Mari Kirkanen, Lastensuojelun sosiaalityöntekijä, Porin kaupunki 
 • Jonna Koivuniemi, Projektisuunnittelija, SATULA-hanke, LAPE Satakunta

klo 15.45 Kevään kehittämisprosessi Satakunnassa: esittely työpajatyöskentelynä

klo 16.00 Tilaisuus päättyy

Mun sieluun sattuu: 

Ystävyyssuhteiden rooli ja merkitys kouluissa 14.2.2018 klo 12-16

Porin yliopistokeskus, auditorio 125, Pohjoisranta 11

ILMOITTAUDU 2.2.2018 mennessä https://urly.fi/Qbv

OHJELMA

klo 12.00 Tervetuloa

klo 12.10 Yksinäisyys ja ystävyyssuhteet kouluissa,

 • Niina Junttila, apulaisprofessori, kasvatuspsykologiaTurun yliopisto
 • Riikka Korkiamäki, tutkijatohtori, sosiaalityö, Tampereen yliopisto

klo 14.10 Kahvit

klo 14.40 Työpajatyöskentely

 • Kommentoimassa Niina Junttila ja Riikka Korkiamäki

klo 16.00 Tilaisuus päättyy

Mun sieluun sattuu:

Lasten kaltoinkohtelu ja traumatisoitunut lapsi 13.3.2018 klo 12-16

Porin yliopistokeskus, auditorio 126, Pohjoisranta 11

ILMOITTAUDU 2.3. MENNESSÄ: https://urly.fi/S6s

OHJELMA

klo 12.00 Tervetuloa ja alkusanat, projektipäällikkö Erna Törmälehto

klo 12.10 Traumatisoituneen lapsen kohtaaminen, edellytykset ja työntekijän sijaistraumatisoituminen

 • Soili Poijula, Oy Synolon Ltd

klo 14.00 Kahvi

klo 14.30 Lasten kaltoinkohtelu ja sen ehkäisy 

 • Sauli Hyvärinen, Lastensuojelun keskusliitto

15.30 Keskustelu ja päätös

16.00 Tilaisuus päättyy

Soili Poijula on laillistettu psykologi, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja, asiantuntijuus perustuu vuosikymmenten kokemukseen traumatisoituneiden ja surevien ja auttajien auttamisesta ja hoidosta sekä alan tutkimus- ja asiantuntijatyöstä. Hän on toiminut alalla lukuisissa tutkimus - ja kehittämistehtävissä.

 Sauli Hyvärinen on eristyisasiantuntija Lastensuojelun Keskusliitossa, hänen vastuualueenaan ovat lasten kaltoinkohteluun ja sen ehkäisyys liittyvät teemat. Hän tekee myös laajemmin vaikuttamistyötä lapsia ja perheitä koskevien yhteiskuntapoliittisten kysymysten parissa. 

SISUKKAASTI KOULUTIELLÄ -prosessi Satakunnassa keväällä 2018: työpajat ja yhteinen päätösseminaari

SISUKAS on alakouluikäisen sijoitetun lapsen tuen tarpeiden kartoittamiseen, yksilölliseen tukeen ja seurantaan tarkoitettu moniammatillista yhteistyötä korostava toimintatapa. Tampereen yliopiston Porin yksikön POSOK-hanke ja Pesäpuu ry järjestävät SISUKAS-malliin liittyen kolme eri kohderyhmälle suunnattua toiminnallista työpajaa ja päätösseminaarin Porissa vuoden 2018 keväällä. Työpajat ovat osallistujille maksuttomia.

TYÖPAJAT

 • Lastensuojelun sijaishuollon henkilöstölle kohdistettu työpaja järjestetään 1.2.2018 klo 12-16. Työpajassa käsitellään erityisesti sosiaalityöntekijän roolia sijoitetun lapsen koulunkäynnissä sekä sosiaalityöntekijän roolin vahvistamista lapsen puolesta puhujana. Ilmoittautumiset 26.1. mennessä osoitteeseen erna.tormalehto@uta.fi

 • Perhehoitajille ja lastensuojelulaitoksille kohdistettu työpaja järjestetään 2.2.18 klo 10-14. Työpajan teemoja ovat mm. sijaishuoltopaikan rooli lapsen koulutiellä sekä kasvatuskumppanuus ja monitoimijainen yhteistyö. Ilmoittautumiset 26.1. mennessä osoitteeseen erna.tormalehto@uta.fi.

 • Opettajille ja oppilashuollolle kohdistettu työpaja järjestetään 8.3.2018 klo 12-16. Työpajan teemoja ovat mm. koulunkäynnin varhainen tukeminen, sijoitetun lapsen tilanteen, vahvuuksien ja tuen tarpeiden kartoittaminen, lapsen yksilöllinen oppimissuunnitelma ja oppimisympäristön järjestäminen lasten tuen tarpeita vastaaviksi. Ilmoittautumiset 25.2. mennessä osoitteeseen erna.tormalehto@uta.fi.

 YHTEISKEHITTÄMISEN FOORUMI 19.4.2018

 • Monitoimijaisen yhteisen ymmärryksen rakentaminen
 • Yhteiskehittäminen lastensuojelun, kodin ja koulun välillä
 • Toimenpide-ehdotus sijoitetun lapsen koulunkäynnin tuesta Satakunnassa

ILMOITTAUDU 9.4. MENNESSÄ: https://urly.fi/Tez

Lisätiedot sähköpostilla erna.tormalehto@uta.fi.

Seminaari KULTTUURIEN VÄLISESTÄ TYÖSKENTELYSTÄ toukokuussa 2018

 • Kohderyhmänä sosiaalityöntekijät, opettajat (myös toisen asteen opettajat), päättäjät, järjestötoimijat

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 23.1.2018 13.54 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti