Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Porin sosiaalitieteellinen oppimiskeskittymä -hanke (POSOK)

Tampereen yliopiston Porin yksikössä aloitettiin 1.8.2015 EAKR-hankkeena toteutettava Porin sosiaalitieteellinen oppimiskeskittymä (POSOK). Oppimiskeskittymän tavoitteena on tukea satakuntalaisten sosiaali- ja terveysalan yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin työorganisaatioiden uudistamista. Se tapahtuu hyödyntämällä tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä järjestämällä alueellista kehittämistä ja toimijoiden verkottumista tukevia tilaisuuksia tai foorumeita. Hankkeessa tarkastellaan myös sosiaali- ja terveysalan yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin roolia sote-uudistuksessa rakentuvassa tilanteessa. Lisäksi yliopiston (ml. opiskelijat) ja alueen toimijoiden kanssa organisoidaan yhteisen kehittämisen rakenne, jossa toimijat ja kehittäjät kohtaavat sekä nettipohjaisella alustalla että kasvokkain erilaisissa tilaisuuksissa. Oppimiskeskittymän konkreettisia, toisiaan tukevia toimintamuotoja on kolme:

1. julkisen ja yksityisen sektorin (ml. kolmas sektori) työelämäperusteinen kehittäminen

2. sosiaalityön tutkimus- ja kehittämisklinikka

3. tutkimusperusteisen tiedon soveltamisen edistäminen työelämässä

 

EAKRVipuvoimaa

Ajankohtaista:

Palveluntuottajien mahdollisuudet ja uhat tulevissa sosiaali- ja terveyspalveluissa –seminaari

Aika: 12.10.2017 klo 9-16

Paikka: Porin yliopistokeskus, auditorio 126, Pohjoisranta 11 A

Millaisena valinnanvapaus näyttäytyy sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajille? Mikä on yksityisen ja kolmannen sektorin rooli tulevassa palvelujärjestelmässä? Entä mitä merkitystä on toimijoiden välisellä yhteistyöllä?

Tampereen yliopiston Porin yksikkö järjestää ajankohtaisen seminaaripäivän. Lokakuussa sosiaali- ja terveysalan asiantuntijat, ammattilaiset ja asiakkaat kokoontuvat keskustelemaan yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin palveluntuottajien kohtaamista uhista ja mahdollisuuksista sote-uudistuksessa.

Mukana ovat muun muassa professori Heikki Hiilamo, Kelan muutosjohtaja Marjukka Turunen ja Tukholman Suomen suurlähetystön sosiaalineuvos, erityisasiantuntija, Anne Eriksson. Lisäksi kuulemme puheenvuorot Satasote-muutosorganisaatiolta, Satakunnan Yhteisökeskuksen toiminnanjohtaja Milja Karjalaiselta ja Dagmaaria Oy:n toimitusjohtaja Taru Anttilalta.

Porin sosiaalitieteellinen oppimiskeskittymä (POSOK) -hankkeen seminaari tarjoaa informaatio- ja keskustelufoorumin sosiaali- ja terveysalan yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoille, viranomaisille ja kuntien työntekijöille.

Keskustelua voi jatkaa hankkeen kehittämällä Satakunnan sote-toimijoiden verkkosivulla.

Tule mukaan kuulemaan kansallisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita ja ideoimaan yhteistyön ja kehittämisen mahdollisuuksia!

Sitovat ilmoittautumiset 22.9.2017 mennessä e-lomakkeelle:

https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/19460/lomake.html

Seminaarissa on tilaa rajoitetulle määrälle ihmisiä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Seminaaritila on esteetön.

Ohjelma

9.00

Tervetuloa, yliopisto-opettaja Erna Törmälehto, TaY, Porin yksikkö

9.10

Sote, Satasote ja palvelujen tuottajat, perusturvajohtaja, Satasoten muutosjohtaja Terttu Nordman, Porin kaupunki

9.30

KELA ja sote-palvelujen tuottajat sote-uudistuksessa, muutosjohtaja Marjukka Turunen, Kela

9.50

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutuotannon valinnanvapauskysymys palvelujen tuottajien näkökulmasta, professori Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto

10.20 Kahvitauko (tarjoilu)

10.45

Ruotsin kokemuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelutuotannon valinnanvapaudesta, sosiaalineuvos, erityisasiantuntija Anne Eriksson, Tukholman Suomen suurlähetystö

11.15

Sote –alan yrittäjän näkökulma sote -palvelujen tuottamiseen, toimitusjohtaja Taru Anttila, Dagmaaria Oy

11.35

Kolmas sektori sote-palvelujen tuottajana, toiminnanjohtaja Milja Karjalainen, Satakunnan yhteisökeskus

12.00

Yleisökeskustelu ja osallistujien alustajille etukäteen esittämiä kysymyksiä

12.30 - 13.30

Lounas (omakustanteinen)

13.30

Kansalaisnäkökulma soten palvelutuotantoon, alustaja ilmoitetaan myöhemmin

13.50

Sote –palvelujen tuottaminen -paneeli (panelisteina aamupäivän alustajat; paneelin pj. Kim Huovinlahti, Satakunnan viikko)

  • PK-yrittäjien ja kolmannen sektorin asema sote -palvelujen tuotannossa ja kilpailutuksessa
  • palvelujen tuottajien yhteistyön merkitys yritystoiminnassa
  • palvelujen tuottajien asiakaslähtöisyys, aluetasoarvokysymykset ja palvelujen laatukysymykset
  • valinnanvapauden kehittäminen kaikkia osapuolia palvelevaksi

14.50

Iltapäiväkahvitarjoilu

15.15

POSOK-hankkeen sote -nettiportaali ja sen käyttö informaatio-, keskustelu- ja kehittämiskanavana sote-uudistuksen yhteydessä, Tampereen yliopiston Porin yksikön POSOK-hanke

15.45

Seminaarin päättäminen

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 16.9.2017 9.02 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti