Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Yhteiskuntatutkimuksen kandidaattiohjelma

Opiskelu tutkinto-ohjelmassa

Yhteiskuntatutkimuksen kandidaatin tutkinto muodostuu tutkinto-ohjelman omista perus- ja aineopinnoista, valinnaisista opinnoista sekä kaikille yksikön opiskelijoille yhteisistä opinnoista. Niihin kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot, yksikön yhteiset opinnot sekä orientoivat opinnot. Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnoista osa on yhteisiä kaikille ohjelman opiskelijoille, osa taas jakautuu opintosuunnittain.

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman maisteriopinnot voi Porissa suorittaa sosiaalipolitiikan tai sosiologian opintosuunnassa. Maisteriopintojen opintosuunta valitaan kandidaatin tutkinnon aikana. Maisterin tutkinto koostuu tutkinto-ohjelman omista opinnoista sekä valinnaisista opinnoista. Suuressa osassa on pro gradu-tutkielma ja seminaarityöskentely. Lisätietoja: ks. maisteriopintojen opintosuuntien kuvaukset.

Tutkintorakenne

Kandidaatin tutkinto 180 op 

  • sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op
  • sosiaalitieteiden aineopinnot 50 op
  • valinnaiset opinnot 65 op
  • yleiset valmiudet:
    opiskeluvalmiudet 5 op
    yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yhteiset opinnot 20 op
    viestintä- ja kieliopinnot 15 op

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman kandidaattiopinnot tarjoavat laaja-alaiset tiedot yhteiskuntatieteiden teorioista, keskeisistä käsitteistä ja tutkimusmenetelmistä. Kandidaatin tutkinnosta saa valmiudet käyttää ja arvioida tätä tietoa ja osaamista kriittisesti. Kandidaatin tutkinnon opinnoissa opiskelija syventyy yhden tai kahden tutkinto-ohjelman opintosuunnan perussisältöön ja samalla hahmottaa yhteiskuntatieteiden alan laajuuden ja rajat. Kandidaatin tutkinnon perusteella opiskelija kykenee soveltamaan omaksumaansa tietoa ja löytää luovia ratkaisuja monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi. Hän voi  työskennellä itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa yhteiskunnallisissa työtehtävissä ja hän osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti. Kandidaatin tutkinnon suorittaneilla on valmiudet aloittaa maisteriopinnot opintosuuntana sosiaalipolitiikka tai sosiologia.

Opinto-opas ja opetusohjelma

Opinto-opas pitää sisällään tiedot tutkintojen rakenteesta ja tavoitteista sekä kuvaukset niihin sisältyvistä kurssisuorituksista ja oppisisällöistä, kurssien suoritustavoista ja -ajankohdista arvioinnista.

Opinto-oppaat

Opetusohjelmasta löytyvät Tampereen yliopiston kurssitarjonta ja opetuksen ajankohdat.

Opetusohjelma

Tutkintovaatimusten vastaavuudet sosiaalityön oppiaineessa

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 15.5.2017 8.29 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti