Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma: kandidaattiohjelma:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Opinto-opas

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, opinto-opas 2015-2018 tai 1.8.2016 alkaen Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma

Sosiaalitieteiden kandidaattiohjelma, opinto-opas 2015-2018 tai 1.8.2016 alkaen Yhteiskuntatutkimuksen kandidaattiohjelma

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat 2015-2018

 

Tutkintovaatimusten vastaavuudet 2012-2015/2015-2018 sosiaalitieteiden perus- ja aineopinnoissa

Tutkintovaatimusten vastaavuudet 2012-2015/2015-2018 sosiaalipolitiikan ja sosiologian opintosuunnat maisteriopinnoissa

 

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille

Sosiaalitieteet valinnaisina opintoina, 0–120 op  

Sosiaalitieteitä voi valinnaisina opintoina suorittaa yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopinnoista, sosiaalitieteiden perus- ja aineopinnoista sekä maisteriopinnoista.

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintoja muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat suorittaa 10-40 op:n kokonaisuuksina. Opiskelija voi suorittaa teemaopinnoista myös yksittäisiä 5 op:n opintojaksoja, mutta teemasta saa kokonaismerkinnän vain 15 op:n tai tätä laajemmista opinnoista.

Sosiaalitieteiden perusopinnot (25 op) valinnaisina opintoina:

SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin (5 op)
SOS4 Sosiaalitieteiden alat - kohdasta 3-4 alakohtaista opintojaksoa (15-20 op)
SOS10 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat -kokonaisuudesta yksi valinnainen opintojakso,jos kohdasta SOS4 on suoritettu kolme opintojaksoa (0-5 op)

Sosiaalitieteiden aineopinnot valinnaisina opintoina (35 op):

SOS5 Sosiaalitieteiden teoria I (5 op)

SOS6 Sosiaalitieteiden alat II (20 op)
- opiskelija suorittaa valitsemansa tieteenalan opintokokonaisuuden

SOS10 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat (10 op)
- opiskelija suorittaa kaksi yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintojen opintojaksoa valintansa mukaan

Sosiaalitieteiden maisteriopinnot valinnaisina opintoina (20 op)

SOSM6 Sosiaalitieteiden teoria III
- opiskelija suorittaa kaksi opintojaksoa tästä kohdasta

SOS10 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat
- opiskelija suorittaa kaksi yhteiskunta- ja kultturitieteiden teemaopintojen opintojaksoa valintansa mukaan; sopimuksen mukaan toinen näistä voi korvautua SOSM5 Tutkimusmenetelmät -kohdan opintojaksolla

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 2.9.2016 13.39 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti