Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Yhteiskuntatutkimuksen maisteriopinnot

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto muodostuu pääaineen mukaisista tutkielmaopinnoista, tutkimus- ja työelämätaitoja kehittävistä opinnoista ja valinnaisista opinnoista. Suuressa osassa on pro gradu-tutkielma ja seminaarityöskentely. Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman maisteriopinnot voi Porissa suorittaa sosiaalipolitiikan tai sosiologian opintosuunnassa. Maisteriopintojen opintosuunta valitaan kandidaatin tutkinnon aikana. Pelkkää maisterintutkintoa suorittavat opiskelijat hakevat opiskelupaikkaa pääainekohtaisesti sosiaalipolitiikan tai sosiologian maisteriohjelmaan. Lisätietoja: ks. maisteriopintojen opintosuuntien kuvaukset.

Tutkintorakenne

Maisterin tutkinto 120 op

  • tutkielmaopinnot 60 op (sis. pro gradu -tutkielma 40 op)
  • tutkimus- ja asiantuntijataidot 20 op
  • valinnaiset opinnot 40 op

Tutkinto-ohjelman maisteriopinnot suorittanut yhteiskuntatieteiden maisteri hallitsee laaja-alaiset ja erityisosaamista edellyttävät käsitteet, menetelmät ja muut taidot, jotka ovat itsenäisen ajattelun ja tutkimuksen perusta. Yhteiskuntatieteiden maisteri ymmärtää oppialalleen tyypillisen tavan tarkastella yhteiskuntaa kriittisesti. Hän osaa etsiä, käsitellä ja tuottaa uutta tietoa ja arvioida tiedon pätevyyttä. Maisteriopinnoissa omaksuttujen taitojen avulla hän kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja osallistumaan uutta tietoa luovaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden kanssa. Vaativissa yhteiskunnallisissa asiantuntijatehtävissä hän kykenee johtamaan itseään, asioita ja muita sekä tarkastelemaan yhteiskunnallisia ilmiöitä uutta tietoa ja uusia ratkaisuja tuottavista näkökulmista. Hänellä on monipuoliset vuorovaikutustaidot ja hän osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti. Hän kehittää itsenäisesti omaa asiantuntijuuttaan. Yhteiskuntatieteiden maisterilla on perusvalmius tohtoriopintoihin.

Opinto-oppaat

Yhteiskuntatutkimuksen maisteriopinnot, Pori

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat

Opetusohjelmat

Yhteiskuntatutkimuksen maisteriopinnot, Pori

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat

Tutkintovastaavuudet

Tutkintovaatimusten vastaavuudet vanhoista uusiin, perus- ja aineopinnot

Tutkintovaatimusten vastaavuudet vanhoista uusiin. maisteriopinnot

Edellytykset tutkintoon

Yhteiskuntatutkimuksen kandidaattiohjelman jälkeen opiskelijat siirtyvät yhteiskuntatutkimuksen maisteriopintoihin. Yhteiskuntatutkimuksen maisteriopinnoissa on 2 opintosuuntaa, sosiaalipolitiikan ja sosiologian opintosuunta. Opintosuuntakohtaisten opintovaatimukset ja opintojaksot löytyvät opinto-oppaasta ja opetusohjelmasta.

Opiskelijat valitsevat maisteriopintojen opintosuunnan pääsääntöisesti toisen opiskeluvuoden keväällä ja suorittavat opintosuunnan edellyttämät opinnot kolmannen opintovuoden aikana. Tarvittaessa opintosuuntavalinnoissa huomioidaan
aineopintotasoisten, erikseen määriteltävien alakohtaisten opintojaksojen, sekä sosiaalitieteiden yhteisen jakson arvosanojen painotettu keskiarvo. Tämän lisäksi opiskelija voi tämän jälkeen hakea opintosuunnan vaihtoa keväisin erillisvalinnan hakuaikana.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 15.5.2017 8.30 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti