Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma: valinnaiset opinnot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Valinnaiset opinnot sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmassa

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijan yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoon pitää sisältyä vähintään 65 opintopistettä valinnaisia opintoja, joihin on kuuluttava vähintään yksi opinto-, teema tai osaamiskokonaisuus laajuudeltaan vähintään 20 opintopistettä.

Sosiaalitietieteiden maisteriopinnoissa yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnossa on oltava valinnaisia opintoja vähintään 40 opintopistettä.

Porin yksikön sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoilla on useita vaihtoehtoja suorittaa valinnaisia opintoja.

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman opiskelija voi opiskella esim. sosiaalityö valinnaisina opintoina opintoja osana oman tutkintonsa valinnaisia opintoja.

Tampereen yliopiston vapaa sivuaineoikeus

Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta valinnaisia opintoja voi opiskella vapaasti yli tieteenalayksikkörajojen. Porin yksikön opiskelija voi siis halutessaan suorittaa valinnaisia opintojaan  osallistumalla opetukseen Tampereella. Tampereen yliopiston opetusohjelma.

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopinnot

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon voi sisältyä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintoja.  

Opiskelu avoimessa yliopistossa

Tampereen yliopiston eri tieteenalayksiköiden ja tutkinto-ohjelmien opintoja voi opiskella myös avoimessa yliopistossa. Opetusta järjestetään myös Porissa.

Ristiinopiskelu yliopistokeskuksessa

Porin yksikön opiskelijat voivat opiskella valinnaisina opintoina Porin yliopistokeskuksessa toimivien muiden yliopistoyksiköiden oppiaineita ristiinopiskeluperiaatteella.

Joustava opinto-oikeus (JOO)

Porin yksikön opiskelijoilla on oikeus suorittaa ns. JOO-opintoja muissa suomalaisissa yliopistoissa. Lisäksi jos opiskelija on suorittanut yliopistollisia opintoja muualla kuin Tampereen yliopistossa tai sen avoimessa ylipistossa ennen tuloaan Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijaksi, niin myös nämä opinnot on mahdollista liittää osaksi Tampereen yliopistossa suoritettavaa tutkintoa.

Apua valinnaisten opintojen valintaan ja opintojen suunnitteluun yleisemmin on tarjolla myös seuraavissa lähteissä:

Tarvittaessa valinnaisiin opintoihin liittyviin pohdintoihin saa tukea myös Porin yksikön henkilökunnalta, YKY:n opintoneuvontaa antavilta henkilöiltä  ja yliopiston yleisestä opintoneuvonnasta

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 23.6.2015 11.23 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti