Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: aikaisempien tutkintojen korvaavuudet sosiaalityössä:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Sosiaalityön, sosiaalitieteiden ja sosiaalipolitiikan perusopintojen hyväksilukeminen

Toisessa yliopistossa suoritetut sosiaalityön perusopinnot

Toisessa yliopistossa kokonaan suoritetut 25 opintopisteen laajuiset sosiaalityön perusopinnot korvaavat sellaisenaan Tampereen yliopiston sosiaalityön perusopinnot. Korvattavien opintojen otsikkona tulee yliopiston tutkintovaatimuksissa olla Sosiaalityön perusopinnot (25 op).

Sosiaalitieteiden perusopinnot

Sosiaalitieteiden perusopinnot (25 op) nimisen opintokokonaisuuden suorittaneet voivat jatkaa Tampereen yliopiston sosiaalityön aineopintoihin suorittamalla sosiaalityön perusopintojen jaksot STYP1 Sosiaalityön perusteet (5 op) ja STYP2 Sosiaalityön arvot, etiikka ja vapaaehtoistyö (5 op). Jaksoja ei tarvitse suorittaa, jos ne tai vastaavan sisältöiset jaksot on suoritettu osana sosiaalitieteiden perusopintoja.

Sosiaalipolitiikan approbaturista sosiaalityön approbaturiksi

Syyslukukaudesta 1998 lähtien sosiaalityön approbatur (perusopinnot) on suoritettu Tampereen yliopistossa omana kokonaisuutenaan. Sen jälkeen aloitettua sosiaalipolitiikan approbaturia (perusopintoja) ei voida enää täydentää sosiaalityön approbaturiksi (perusopinnoiksi).

Aikaisemmin sosiaalipolitiikan approbaturin Tampereen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti opiskelleet täydentävät suorituksiaan seuraavasti:
1. Sosiaalipolitiikan 15 ov:n approbatur vuosien 1996–1998 tutkintovaatimusten mukaisesti
suoritettuna täydennetään suorittamalla sosiaalityön perusopinnoista jaksot STYP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus (3 op/2 ov) ja STYP5 Sosiaalityön toimintaympäristöt (5 op/ 3ov)
2. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön yhteinen 15 ov:n approbatur vuosien 1994–1996
tutkintovaatimusten mukaisesti suoritettuna on sellaisenaan riittävä eikä sitä tarvitse täydentää.
3. Sosiaalipolitiikan vanha 10 ov:n approbatur täydennetään suorittamalla sosiaalityön
perusopinnoista jaksot STYP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus (3 op/2 ov) ja STYP5 Sosiaalityön
toimintaympäristöt (5 op/ 3ov).

Sosiaalityön perusopintojen korvaavuutta sekä sosiaalipolitiikan approbaturin täydentämistä koskeviin kysymyksiin vastaa Tuija Eronen.

Vain yhtä sosiaalityön perusopintojen jaksoa koskevat korvaavuudet haetaan ko. opintojaksosta vastaavalta opettajalta, ks. sosiaalityön kirjallisten kuulustelujen vastaanottajat.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 26.6.2015 10.21 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti