Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: aikaisempien tutkintojen korvaavuudet sosiaalityössä:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Maisterin tutkintoa täydentävät opinnot

Opiskelijat, jotka suorittavat sosiaalityössä maisterin tutkinnon ja joilta puuttuu suorituksia sosiaalityön perus- tai aineopinnoissa, suorittavat puuttuvat opinnot maisterin tutkinnon täydentävinä opintoina. Täydentävät opinnot merkitään erityiseen lomakkeeseen. Täydentävistä opinnoista sovitaan professori Timo Toikon kanssa.

  • Soveltuvan kandidaatin tutkinnon suorittaneet eivät tee sosiaalityön täydentävinä opintoina jaksoa YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto (5 op).
  • Soveltuvan kandidaatin tutkinnon suorittaneet eivät tee täydentävinä opintoina sosiaalityön aineopintojen jaksoja STYA4 Tutkimusmenetelmäopinnot (10 op) ja STYA5 Kandidaatintutkielma (10 op).
  • Muussa pääaineessa/tutkinto-ohjelmassa maisterin tutkinnon suorittaneet eivät tee sosiaalityön maisteriopintojen jaksoa STYS3A Orientaatio tutkielman tekemiseen (5 op). Lisäksi he käyvät sosiaalityön tutkielmaseminaaria STYS3C yhden lukukauden, jonka aikana tekevät toteuttamiskelpoisen pro gradu -tutkimussuunnitelman.

Maisterin tutkinnon suorittaminen voi edellyttää sosiaalityön omien opintojen lisäksi muita täydentäviä opintoa.  Nämä opinnot merkitään opintoasiain päällikön Leena Wilkmanin kanssa täydentävien opintojen lomakkeeseen. 

Pelkästään maisterin tutkinnon sosiaalityössä opiskelevilta sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon (sosionomi AMK, geronomi AMK, kuntoutuksen ohjaaja AMK) suorittaneilta vaadittavat täydentävät opinnot selostetaan erillisessä tiedotteessa.

Täydentävät opinnot -lomake

Opiskelijan vastuulla on huolehtia, että täydentävien opintojen lomake tulee täytettyä ja että jo suoritetut opinnot merkitään sosiaalityön opintorekisteriin. Tämä tapahtuu näyttämällä aikaisempien opintosuoritusten alkuperäiset todistukset Sirpa Ruuskalle.

Yhteystiedot:

Leena Wilkman

Timo Toikko

Sirpa Ruuska

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 20.12.2015 11.14 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti