Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: aikaisempien tutkintojen korvaavuudet sosiaalityössä:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnon (sosionomi AMK, geronomi AMK, kuntoutuksen ohjaaja AMK) pohjalta maisterin tutkinnon opiskelijaksi

Erillishaussa suoraan maisterin tutkintoon hyväksytyt sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneet opiskelijat

Opiskelijat, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden pelkästään maisterin tutkinnon suorittamiseen, suorittavat maisterin tutkintoa täydentävinä opintoina (mikäli näitä ei ole suoritettu jo esim. avoimessa yliopistossa):

  • puuttuvat sosiaalityön perus- ja aineopinnot (näitä ei yleensä ole tai on korkeintaan 14 op)
  • yhteisten opintojen jaksot YKYYHT2 Yhteiskunnan mittaaminen 5 op ja YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto 5 op ja YKYYHT4 Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op
  • joskus täydentävinä opintoina voidaan edellyttää myös kieliopintojen suorittamista

Vaadittavat opintojen täydennykset merkitään Täydentävät opinnot lomakkeeseen. Sosiaalityön omien opintojen osalta lomake täytetään professori Timo Toikon kanssa. Yhteisten opintojen ja mahdollisten kieliopintojen osalta lomake täytetään yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön opintoasiain päällikön Leena Wilkmanin kanssa.

Lisäksi on tärkeä huomata, että maisterin tutkinnon valinnaiset opinnot (20 op) tehdään muiden tutkinto-ohjelmien opinnoista, ei sosiaalityön omista opinnoista. Myös tämä on hyvä kirjata täydentävät opinnot lomakkeeseen.

Täydentävät opinnot lomake

Lisätietoja:

Opintopäällikkö Leena Wilkman

Professori Timo Toikko

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 20.12.2015 11.18 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti