Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: sosiaalityön tutkinto-ohjelma:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Työelämä ja harjoittelu

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto sosiaalityön oppiaineessa antaa ammatillisen pätevyyden toimia sosiaalityöntekijänä. Yhteistyö käytännön työelämän toimijoiden kanssa on siten tärkeä osa sosiaalityön opintoja.

Käytännön sosiaalityön harjoittelun tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia toimia sosiaalityön vaativassa asiakastyössä sekä omaksua sosiaalityön asiantuntijan roolia moniammatillisissa työryhmissä ja muissa yhteistyöverkostoissa. Lisäksi tavoitteena on valmentautua toimimaan erilaisissa hallinnollisissa suunnittelu- tai kehittämistehtävissä. Sosiaalityön opinnoissa käytännön työssä tapahtuvaa harjoittelua sisältyy sekä kandidaatin- että maisterintutkintoon.

Kandidaatintutkinnossa ja myös avoimessa yliopistossa aineopintoja opiskelevat opiskelijat suorittavat opintojakson Sosiaalityön taidot 20 op

Sosiaalityön taidot 20 op

 • Koostuu jaksoista Asiakastyön teorioita ja menetelmiä 5 op ja Käytännön opetus ja ohjaus 15 op.
 • Opiskelu käytännön työpaikassa kestää yhdeksän (9) viikkoa. Opiskelija valitsee käytännön opetuspaikan yleensä Porin kaupungin perusturvan lastensuojelusta, vammaispalvelusta, aikuissosiaalityöstä, psykososiaalisista palveluista tai terveydenhuollon yksiköistä esim. Satakunnan sairaanhoitopiiristä tai Porin kaupungin sairaalasta.
 • Lisätietoja Erna Törmälehto

 

Maisterintutkinnossa opiskelijat suorittavat Asiantuntijuutta syventävät opinnot 20 op 

Tavoitteena on, että opiskelija osaa yhdistää sosiaalityön teoriaa, eettisiä periaatteita ja käytäntöä osaksi ammatillista asiantuntijuuttaan ja soveltaa analyyttistä, tutkivaa ja kehittävää työotetta erilaisissa sosiaalityön asiantuntijakäytännöissä. Jakso suoritetaan joko kokonaisuutena Kehittämisen käytäntö tai Harjoittelu. Harjoittelu on ensisijainen vaihtoehto, silloin kun opiskelijalla ei ole riittävää aiempaa kokemusta sosiaalityöntekijänä  toimimisesta ja Sosiaalityön taidot -jakson käytännön opetus jakso on korvattu aiemmilla opinnoilla. Lisätietoja antavat Timo Toikko ja Tuija Eronen.

Kehittämisen käytäntö 20 op

 • Koostuu jaksoista Johdanto kehittämistyöhön -luentoseminaari 5 op ja  Kehittämistyön harjoittelu 15 op.
 • Kehittämistyön harjoittelun tavoitteena on sosiaalityön kehittäminen koskien esimerkiksi palvelujen saamista ja laatua, palvelurakennetta ja työtapoja vanhusten, työikäisten sekä lasten ja nuorten palveluissa.
 • Kehittämistyön harjoittelun voi kiinnittää myös osaksi Porin sosiaalityön opetus- ja tutkimusklinikkaa (ks. lisää http://www.uta.fi/yky/sty/praksis/pori.html). Opetus- ja tutkimusklinikka on sosiaalityöntekijöiden, opiskelijoiden ja sosiaalityön opettajien yhteistyötä ns. jatkuvien työpajojen muodossa Porin kaupungin perusturvan aikuissosiaalityössä ja lastensuojelussa. Toiminta tähtää asiakastilanteiden arvioinnin vahvistamiseen elämäntilanteita rekonstruoivan tapaustutkimuksen avulla.

Harjoittelu 20 op

 • Koostuu jaksoista  Syventävä ammatillinen asiantuntijuus 5 op, Sosiaalityön harjoittelu 10 op ja Harjoitteluseminaari 5op. Opiskelija voi halutessaan rakentaa opintojaksot toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi.
 • Syventävä ammatillinen asiantuntijuus 5 op voi suorittaa osallistumalla Johdanto kehittämistyöhön -luentoseminaariin, esseenä tai soveltuvana SOSNET-kurssina.
 • Harjoittelu käytännön työpaikassa pätevän sosiaalityöntekijän ohjauksessa kestää 3 kuukautta. Opiskelija etsii itse harjoittelupaikan tai suorittaa harjoittelun omalla työpaikallaan. Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla.
 • Yleistä tietoa harjoittelusta löydät osoitteesta:  http://www.uta.fi/opiskelu/tyoelama/harjoittelu.html )
 • Tavoitteena on, että opiskelija osaa yhdistää teoriaa ja käytäntöä ja siten vahvistaa ammatillista asiantuntijuuttaan sosiaalityön asiakas-, hallinto-, johtamis-, kehittämis- ja tutkimustyössä. Lisäksi opiskelija harjaantuu avoimeen ja rakentavaan vuoropuheluun asiakkaiden, kollegojensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa.
 • Sosiaalityön harjoittelun prosessikaavio (pdf)

.

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 23.2.2016 13.56 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti