Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: valinnaiset opinnot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Valinnaiset opinnot sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa

Porin yksikön sosiaalityön opiskelijalla on useita vaihtoehtoja suorittaa opintoihinsa kuuluvia valinnaisia opintoja:

 1) Sosiaalityön tutkinto-ohjelman valinnaiset opinnot

(Huom. eivät sovellu amk-tutkinnon perusteella erillisvalinnassa sosiaalityön maisteriopintoihin valittujen opiskelijoiden maisteriopintojen valinnaisiksi opinnoiksi)

Opinto-oppaan kohdassa Sosiaalityön kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot on lueteltu opintojaksoja, joita opiskelija voi halutessaan suorittaa osana valinnaisia opintojaan. Sosiaalityön kandidaattiohjelman valinnaiset sosiaalityön opinnot käyvät valinnaisiksi opinnoiksi myös sosiaalityön maisteriopintojen valinnaisiin opintoihin.
POIKKEUS: Jos sinut on valittu suoraan maisteriopintoihin sosionomi amk -tutkinnon pohjalta, maisteriopintojen valinnaisten pitää olla muun oppiaineen/tutkinto-ohjelman kuin sosiaalityön opintoja!

2) Porin yksikön/Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön tarjoamat toisen tutkinto-ohjelman opinnot

Sosiaalityön pääaineopiskelija voi opiskella Porin sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaisia opintoja osana valinnaisia opintojaan.

Valinnaisia opintoja on mahdollista valita myös Yhteiskunta- ja kulttiirotieteiden yksikön eri teemaopinnoista sekä muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamista valinnaisista opinnoista. Useita YKY:n Tampereella järjetettäviä kursseja on tarjolla myös joko osittain tai kokonaan verkko-opetuksena.

3) Tampereen yliopiston vapaa sivuaineoikeus

Porin yksikön opiskelijoilla, kuten kaikilla Tampereen yliopiston opiskelijoilla, on vapaa "sivuaineoikeus". Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta valinnaisia opintoja voi opiskella vapaasti yli tieteenalayksikkörajojen. Porin yksikön opiskelija voi siis halutessaan suorittaa valinnaisia opintojaan osallistumalla opetukseen Tampereella. Ks. Tampereen yliopiston opetusohjelma

4) Opiskelu avoimessa yliopistossa

Tampereen yliopiston eri tieteenalayksiköiden ja tutkinto-ohjelmien opintoja voi opiskella myös avoimessa yliopistossa. Opetusta järjestetään myös Porissa.

5) Ristiinopiskelu yliopistokeskuksessa

Porin yksikön opiskelijat voivat opiskella valinnaisina opintoina Porin yliopistokeskuksessa toimivien muiden yliopistoyksiköiden oppiaineita ristiinopiskeluperiaatteella.

6) Joustava opinto-oikeus (JOO)

Porin yksikön opiskelijoilla on oikeus suorittaa Joustava opinto-oikeus- eli JOO-opintoja muissa suomalaisissa yliopistoissa.

7) SataJOO-opinnot

Satakunnan korkeakoululaitoksen tarjoamista ns. SataJoo-opinnoista osa soveltuu sosiaalityön kandidaattiohjelman tai maisteriohjelman valinnaisiksi opinnoiksi.

8) SOSNET-verkkokurssit

Sosiaalityön valtakunnallinen yliopistoverkosto SOSNET tarjoaa useita valinnaisiksi opinnoiksi soveltuvia verkkokursseja. Ks. SOSNET verkkokurssit.

 

Apua valinnaisten opintojen valintaan ja opintojen suunnitteluun yleisemmin löytyy myös seuraavista lähteistä:

Tarvittaessa valinnaisiin opintoihin liittyviin pohdintoihin saa tukea myös Porin yksikön henkilökunnalta, YKY:n opintoneuvontaa antavilta henkilöiltä  ja yliopiston yleisestä opintoneuvonnasta.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 26.6.2015 7.48 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti