Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: tutkimus:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

JULKAISUT

Tampereen yliopiston Porin yksikkö keskittyy tutkimus-, opetus- ja kehittämistoiminnassaan yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien hyvinvointia koskeviin kysymyksiin tuoreesti ja monipuolisesti. Yhteiskunnan muutoksen ja hyvinvoinnin välistä suhdetta analysoidaan sosiaalipoliittisista, sosiologisista ja sosiaalityön näkökulmista erityisesti seuraavilla toisiinsa limittyvillä ulottuvuuksilla: 1. Hyvinvoinnin rakenteet 2. Eletty ja koettu hyvinvointi 3. Hyvinvointi käsitteenä.

JULKAISUJA TEEMOITTAIN:

1. Hyvinvoinnin rakenteet

 • Jokinen, Esa & Kalliola, Satu. 2014. Yhteistoiminnallinen kehittäminen kuntien rakenteellisessa muutoksessa. http://tampub.uta.fi/handle/10024/95401
 • Oinonen, Eriikka, Rautiainen-Keskustalo, Tarja & Tiilikka Tiina (2016) 1970-luvun tyttökansalainen, peruskoulu ja media. Aikuiskasvatus 38 (3), 169-177. 
 • Tervonen-Gonçalves, Leena & Oinonen, Eriikka (2014) Vaikuttavuuden vaade ja vaikutelmien politiikka. Yhteiskuntapolitiikka 79(5), 521–536. 
 • Oinonen, Eriikka & Repo, Katja (eds.) (2013) Women, Men and Children in Families: Private Troubles and Public Issues. Tampere: Tampere University Press.


2. Eletty ja koettu hyvinvointi

 • Kalliola, Satu, Kettunen, Pekka, Eskelinen, Ossi, Kosonen, Kati-Jasmin, Rostila, Ilmari & Leander, Anu.) (Eds.) 2014. Improvement by Evaluation. 2012. Peer Reviewed Conference Proceedings of the 8th International Conference on Evaluation for Practice. Tampere: Tampereen yliopisto.  http://tampub.uta.fi/handle/10024/6531
 • Kalliola, Satu & Niemelä, Jukka (2012) Maintaining Dignity - A Case of Outsourced Paper Plant Cleaners in Finland. International Journal of Organization Theory and Behavior 2012 (3), 334-363.
 • Korkiamäki, Riikka & Kallio, Kirsi Pauliina (2017) Experiencing and practicing inclusion through friendship. Area, early view, doi:10.1111/area.12352.
 • Korkiamäki, Riikka (2015) Lasten ja nuorten arkisen toimijuuden tukeminen. Teoksessa J. Häkli ym. (toim.) Myönteinen tunnistaminen. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 171, 131-164.
 • Korkiamäki, Riikka (2014) Rethinking loneliness - a qualitative study about adolescents' experiences of being outsider in peer group. Open Journal of Depression 4(3), 125-135.
 • Niemelä, Jukka (2014) Opiskelua työn ja perheen siivittämänä vai ristipaineessa. Työelämän tutkimus 2014 (2), 137 -156.
 • Oinonen, Eriikka (2015) Aikuistumisia, teoksessa M. Hyvärinen, E. Oinonen & T. saari (toim.) Hajoava perhe. Tampere: Vastapaino, 53–75.

3. Hyvinvointi käsitteenä

 • Elonen, Noora. 2016. Ilo ja hyvä mieli ovat oikeaa hyvinvointia. Tutkimus kulttuurin ja taiteen hyödyntämisestä eri kohderyhmien hyvinvoinnin edistämisessä Suomessa. http://tampub.uta.fi/handle/10024/99792
 • Korkiamäki, Riikka (2016) Sosiaalinen pääoma käsitteenä ja sosiaalisina käytäntöinä. Teoksessa I. Roivainen & S. Ranta-Tyrkkö (toim.) Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat. Tallinna: United Press Global, 71-85.

 

MUITA PORIN YKSIKÖN JULKAISUJA:

Porin yksikön oma julkaisusarja

 • Saloniemi, Antti (toim.) 2006. Työ, tutkimus, Satakunta. Tampereen yliopiston Porin yksikön julkaisuja; 1.
 • Salonen, Maiju & Suntila, Jenni. 2008. Hyvinkö pyyhkii? Tutkimus Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden hyvinvoinnista. Tampereen yliopiston Porin yksikön julkaisuja; 2.
 • Eskelinen, Ossi & Leander, Anu (toim.) 2009. "Paremmaksi Poriksi" – Näkökulmia kaupungin turvallisuuskysymyksiin. Tampereen yliopiston Porin yksikön julkaisuja; 3.
 • Melin, Harri & Mamia, Tero (toim.) 2010. Tapaus Voikkaa. Teollisuusyhteisö murroksessa. Tampereen yliopiston Porin yksikön julkaisuja; 4.
 • Saloniemi, Antti & Väisänen, Anna. 2012. Epävarmuuden merkitykset ja turvallisuuden ehdot muuttuvassa työelämässä. Tampereen yliopiston Porin yksikön julkaisuja; 5.
 • Leander, Anu & Eskelinen, Ossi. 2014. Yhteistyöverkosto lapsiin kohdistuvan perheväkivallan ehkäisytyössä. Lasta lyömätön Satakunta –hankkeen arviointi osat I ja II. Tampereen yliopiston Porin yksikön julkaisuja; 6.
 • Elonen, Noora. 2016. Vastuullinen yrittäjyys Satakunnassa. Satakuntalaisten yrittäjien näkemyksiä vastuullisesta yritystoiminnasta ja sen tärkeydestä. Vastuullinen yrittäjyys tutuksi -hankkeen loppuraportti. Tampereen yliopiston Porin yksikön julkaisuja; 7.

  Väitöskirjat

  Pro Gradu -työt (TamPub julkaisuarkisto: Pro Gradut)

   

  KATSO MYÖS:

  Porin yksikön henkilökunnan omat sivut

  Solecris - Tampereen yliopiston tieteellisen toiminnan tietokanta

   

   

   
  Ylläpito: soc.info@uta.fi
  Muutettu: 19.6.2017 8.17 Muokkaa

  Tampereen yliopisto

  Tampereen yliopisto
  03 355 111
  kirjaamo@uta.fi


  KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

  YLIOPISTO
  Tutkimus
  Opiskelijaksi
  Ajankohtaista
  Yhteistyö ja palvelut
  Yliopisto

  AJANKOHTAISTA
  Aikalainen
  Avoimet työpaikat
  Rehtoriblogi
  Tampere3

  PALVELUT
  Aktuaarinkanslia
  Avoin yliopisto
  Hallinto
  Kansainvälisen koulutuksen keskus
  Kielikeskus
  Kielipalvelut
  Kirjaamo
  Kirjasto
  Liikuntapalvelut
  Viestintä
  Tietohallinto
  Tutkimuspalvelut
  Täydennyskoulutus
  Tietoarkisto
  » lisää palveluita

  OPISKELU
  Opetusohjelma
  Opinto-oppaat
  Opiskelijan työpöytä

  SÄHKÖISET PALVELUT
  Andor-hakupalvelu
  Uusi lainasi
  Intra
  Moodle (learning2)
  NettiOpsu / NettiRekka
  NettiKatti
  Sähköinen tenttipalvelu
  TamPub
  Office 365 webmail
  Utaposti webmail
  Wentti