Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma (120 op)

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma on monitieteinen koulutusohjelma, jonka tavoitteena on antaa vahva pohja työn ja hyvinvoinnin tutkimuksen ymmärtämiseen, hyödyntämiseen ja kehittämiseen.

Työelämän muutoksessa tarvitaan enenevässä määrin syvällistä asiantuntijuutta. Työelämässä on useita tekijöitä, jotka haastavat kehittämään työn ja hyvinvoinnin tutkimusta ja asiantuntijuutta. Tällaisia tekijöitä ovat mm.

  • työorganisaatioiden jatkuvat muutokset, kansainvälistyminen ja monikulttuuristen työyhteisöjen yleistyminen
  • työvoiman koulutus- ja ammattitaitovaatimusten kohoaminen ja työn tietoistuminen
  • ikärakenteen muutos, työelämän sukupolvenvaihdos ja työurien pidentäminen
  •  työnteon muotojen moninaistuminen
  • työn ja muun elämän yhteensovittamisen haasteet
  • työtä koskevien asenteiden ja arvostusten muutokset

Kaikki yllä mainitut tekijät vaikuttavat siihen, että työelämässä tarvitaan työn ja hyvinvoinnin kysymyksiin perehtyneitä asiantuntijoita. Työelämän laadusta, työntekijöiden osaamisesta ja hyvinvoinnista on tullut entistä keskeisempi työn tuottavuuden perusta. Näiden prosessien ohjaamiseen tarvitaan työn ja hyvinvoinnin asiantuntijoita.

Tampereen yliopistossa toteutettava työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma vastaa sekä arvioitavissa olevaan asiantuntijoiden kasvuun että olemassa olevan koulutuksen hajanaisuuteen ja puutteisiin. Maisteriohjelma sijoittuu yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköön, ja sillä on sosiaalitieteellinen perusta. Ohjelma toteutetaan sekä Tampereen yliopistossa että Tampereen yliopiston Porin yksikössä. Maisteriohjelman toteutuksessa tehdään yhteistyötä sekä sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman että muiden Tampereen yliopiston yksiköiden kanssa.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 1.10.2013 9.52 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti