Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Opiskelu Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelmassa (120 op)

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opinnot suoritetaan päätoimisesti opiskellen kahdessa - kolmessa vuodessa riippuen täydentävien opintojen määrästä (maksimissaan 60 op). Maisterin tutkintoon hyväksytyltä voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Täydentävät opinnot suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna.

Maisteriohjelman tavoitteellinen suorittamisaika on kaksi vuotta. Opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa. Opiskelijan on tärkeää laatia HOPS (henkilökohtainen opintosuunnitelma) opintojensa etenemisestä. Opiskelijoilta odotetaan sitoutumista opiskeluun, ja opiskelu edellyttää ajoittain myös läsnäoloa (opintojaksokohtaista vaihtelua). Opintojen sujuminen edellyttää työssäkäyvillä opiskelijoilla vähintään joustavuutta työajoissa.

Opiskelun ja opiskelua tukevan tiedottamisen tukena on käytössä verkkopohjainen oppimisympäristö Moodle, jossa Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelmalla on alusta.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 7.7.2014 13.45 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti