Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman tavoitteet ja sisältö

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma on monitieteinen koulutusohjelma, jonka tavoitteena on antaa vahvat teoreettiset tiedot työn ja hyvinvoinnin tutkimuksen ymmärtämiseen sekä taidot itsenäiseen tutkimustyön ja tutkimustiedon yhteiskunnalliseen soveltamiseen yhteiskuntaelämän eri alueilla.

Maisteriopinnot ovat laajuudeltaan 120 opintopistettä ja niissä painottuvat tutkimus, kriittinen analyysi, kansainvälisyys ja työelämälähtöisyys. Maisteriohjelma sijoittuu Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköön, ja sillä on sosiaalitieteellinen perusta. Maisteriohjelman toteutuksessa tehdään yhteistyötä sekä sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman että muiden Tampereen yliopiston yksiköiden kanssa. Maisteriohjelmasta valmistutaan yhteiskuntatieteiden maisteriksi (YTM).

Maisteriohjelmassa työtä ja hyvinvointia tarkastellaan monipuolisesti ja monitieteisesti. Ohjelman teemoina korostuvat työllisyys, työvoiman käyttö ja työmarkkinat, työelämän laatu, työelämän suhteet ja sukupuoli, työelämän vuorovaikutus, työyhteisöjen muutos ja kehittäminen sekä työhyvinvoinnin johtaminen.  Näissä teemoissa Tampereen yliopistossa on korkeatasoista tutkimusta. Sisältöosaamisen ohella maisteriohjelma tuottaa monipuolista metodista osaamista, jossa korostuvat survey –tutkimuksen, toimintatutkimuksen, työelämän kehittämisen sekä vertailevan tutkimuksen lähestymistavat ja taidot.

Maisteriohjelman suorittanut henkilö osaa toimia itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä. Opiskelijat voivat sijoittua henkilöstöhallintoon, asiantuntijatehtäviin, työvoima-, koulutus- ja sosiaalipolitiikan tehtäviin sekä suunnittelun tehtäviin yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla sekä kansainvälisiin tehtäviin.

Opiskelijat pääsevät myös osaksi työn ja hyvinvoinnin asiantuntijoiden ja tutkijoiden valtakunnallista ja kansainvälistä verkostoa. Ohjelma antaa valmiuden hakeutua työn ja hyvinvoinnin tutkimuksen kansallisiin ja kansainvälisiin tohtorikoulutusohjelmiin.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 31.10.2013 10.35 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti