Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Tutkimus

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opintoihin sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset tutkimusopinnot. Tutkimusopinnot koostuvat tutkielman tekemistä tukevista opinnoista ja pro gradu -tutkielmasta.

Tutkimusopintojen aikana opiskelija osallistuu pro gradu -seminaarityöskentelyyn, jossa opiskelijat esittävät tutkimussuunnitelmansa, tiedonhankintamenetelmänsä ja osallistuu toisten opiskelijoiden tutkimussuunnitelmien arviointiin sekä keskusteluun tutkimustehtävän ja -ongelman asettamisesta, tutkimuksen tieteenfilosofisista ja metodologisista lähtökohdista, tutkimusmenetelmien valinnoista, tutkimuseettisistä kysymyksistä sekä perehtyy tieteenalalla käytävään tieteelliseen keskusteluun. Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman pro gradu -tutkielmassa opiskelija jäsentää työn ja hyvinvoinnin kysymyksiä tieteellistä esitystapaa ja hyvää kirjallista ilmaisua käyttäen ja osoittaa perehtyneisyytensä tutkimusalaan ja -menetelmiin.

Maisteriohjelmassa valmistuneet pro gradu -tutkielmat julkaistaan Tampereen yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa (TamPub), kun opinnäyte on hyväksytty. Tarkempaa tietoa Porin yksikön tutkimuksesta saa opetus- ja tutkimushenkilökunnan esittelysivuilta, Tampereen yliopiston tieteellisen toiminnan tietokannasta (SoleCris) ja Porin yliopistokeskuksen Delta-tutkimustietokannasta.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 12.11.2013 9.57 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti