Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: yhteystiedot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Korkiamäki RiikkaIMG_3177_mv.jpg
tutkijatohtori
Puhelin: 050 433 6299
Sähköposti: Riikka.Korkiamaki@uta.fi
Työhuone: PORI 394

Tavattavissa sopimuksen mukaan.                

(Scroll down for English)                                                                                                                                                                                  


Tehtävä

Apulaisprofessori, sosiaalityö (työstävapaalla 1.1.2016-31.8.2019)

Tutkijatohtori, Suomen Akatemia, 2016-2019, projekti Friendship as potential: The meaning of inclusionary friendship practices in managing teenagers’ risk of marginalization

Tutkimustoiminta

Asiantuntemusalueet: lapsuuden tutkimus ja nuorisotutkimus, nuorten vertaissuhteet, ystävyys, lasten ja nuorten sosiaalinen pääoma, osallisuus, sosiaalinen tulki, sosiaaliset voimavarat, yhteisöt ja yhteisösosiaalityö, laadulliset tutkimusmenetelmät

Nykyinen projekti: Ystävyys potentiaalina: Nuorten inklusiiviset ystävyyskäytännöt syrjäytymisriskin ehkäisemisen näkökulmasta, Suomen Akatemia 285592, 2016-2018. Tutkimus käsittelee nuorten ystävyyssuhteita inklusiivisena voimavarana. Lähtökohtainen oletus on, ettei ystävyydessä ole kyse vain yksityisestä suhteesta kahden tai useamman ihmisen välillä vaan myös laajemmista yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista suhteista. Tutkimuksessa kysytään, voidaanko syrjäytymisriskiä ehkäistä tunnistamalla, tukemalla ja suuntaamalla nuorten ystävyyksiä. Tutkimus edistää tieteellistä keskustelua institutionaalisesta arjesta, yksityisten ja yhteisöllisten suhteiden välisestä vuorovaikutuksesta sekä nuorten omaehtoisten käytäntöjen tilallisista ehdoista. Tutkimus hyödyttää myös nuorten syrjäytymisriskin ja sen ehkäisemisen parissa toimivia ammattilaisia ja päättäjiä.

Julkaisut ja muu tieteellinen toiminta (linkki SoleCRIS-tietokantaan)

https://www.researchgate.net/profile/Riikka_Korkiamaki

https://uta-fi.academia.edu/RKorkiamaki

Tuoreimmat julkaisut:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Korkiamäki RiikkaIMG_3177_mv.jpg
Postdoctoral Researcher

Tel. + 358 50 433 6299
E-mail: riikka.korkiamaki@tuni.fi
Room: Pori 386F                                                                                          
Office hours: by appointment

Teatching tasks

Associate Professor in Social Work (on research leave form 1.1.2016 to 31.8.2019)

Postdoctoral Research Fellow, the Academy of Finland, 2016-2018, project Friendship as potential: The meaning of inclusionary friendship practices in managing teenagers’ risk of marginalization

Research and expert tasks

Expertise: childhood and youth studies, community studies and community development, social capital of children and young people, social resources and social support, peer relationships, friendship, qualitative methodology

Current project: Friendship as potential: The meaning of inclusionary friendship practices in managing teenagers’ risk of marginalization, the Academy of Finland Grant 285592, 2016-2018. The research deals with teenagers’ spontaneous friendships as an inclusionary resource. The premise is that friendship is not merely a private relationship but corresponds with broader communal and societal relations. The questions are posed (1) what is the meaning of friendship to teenagers in vulnerable positions, (2) what are the peer contextual, intergenerational and institutional conditions of friendship, and (3) whether teenagers' friendships can be recognized, mobilized and created to prevent their risk of marginalization and social exclusion. The research advances scientific discussion of everyday life in challenging life situations, institutional conditions and the interaction between private and public relationships. It is also of use to practitioners and policymakers who deal with teenagers’ risk of marginalization.

Publications and expert tasks (link to SoleCRIS -current research information system)

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Riikka_Korkiamaki

Academia.edu: https://uta-fi.academia.edu/RKorkiamaki

Most recent publications:

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 15.8.2019 16.08 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti