Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: porin yksikkö: yhteystiedot:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Porin yksikkö

Tavattavissa sopimuksen mukaan.


Tehtävä ja opetus

Sosiaalityö – oppiaineen ja hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelman professori.

Tarkemmat tiedot opetuksesta löytyvät opetusohjelmasta.

Tutkimustoiminnasta ja kiinnostuksen kohteista

 • tunnetyö sosiaalityössä
 • institutionaalinen vuorovaikutus, keskustelunanalyysi ja sosiaalityö,
 • tapauskohtainen arviointi
 • realistinen arviointitutkimus
 • nuoret, koulu ja sosiaalinen pääoma
 • organisaatiokulttuurit ja organisaatioilmapiirit hyvinvointipalveluissa ja sosiaalityössä
 • professionaalisuus sosiaalityössä
 • “näyttöön perustuvat käytännöt” sosiaalityössä
 • sosiaalityön, terveydenhuollon ja koulutuksen sosiaalipoliittisen ja palveluja koskevan ohjannan kvantitatiiviset työkalut kaupunkitasolla (Pori).
 • köyhyys ja sairastaminen
 • objektiivinen hermeneutiikka

Julkaisuja

 • Ilmari Rostila (1997) Keskustelu sosiaaliluukulla - Sosiaalityön arki sosiaalitoimiston toimeentulokeskusteluissa. [Talk at Work at the Social Welfare Office – Social Work as Work in Talk-in-interaction] Acta Universitatis Tamperensis 547. Tampereen yliopisto, Tampere, 120 p. (doctoral dissertation)
 • Mansoor A. F. Kazi & Mikko Mäntysaari & Ilmari Rostila (1997) Promoting the Use of Single Case Designs: Social Work Experiences from England and Finland. Research on Social Work Practice 7 (3), 311-328. 
 • Michael Selzer & Christian Kullberg & Sören Peter Olesen & Ilmari Rostila (eds.) (2001) Listening to the Welfare State. Ashgate, Aldershot.
 • Ilmari Rostila (2001) Tavoitelähtöinen sosiaalityö. Voimavarakeskeisen ongelmanratkaisun perusteet. [Goal-Oriented Social Work. Principles for Empowering Problem-Solving]. Jyväskylä: Sophi, Jyväskylän yliopisto.
 • Ilmari Rostila (2001) Sosiaalisen kuntoutuksen mekanismit. Monet –projektin realistinen arviointi [The Mechanisms of Social Support and Activation for Long-Term Unemployed. Realist Evaluation of the Monet -Project]. Helsinki: Stakes, FinSoc, Arviointiraportteja 3/2001.
 • Mansoor A. F. Kazi & Björn Blom & Stefan Morén & Anna-Lisa Perdal & Ilmari Rostila (2002) Realist evaluation for practice in Sweden, Finland and England. Journal of Social Work Research and Evaluation, 3 (2), 171-86.
 • Juha Kääriäinen & Ilmari Rostila & Noora Ellonen & Janne Kivivuori & Riikka Korkiamäki (2005) Nuorten masentuneisuudesta ja rikekäyttäytymisestä sosiaaliseen pääomaan [From Adolescents Depression and Criminal Behavior to Social Capital]. Yhteiskuntapolitiikka 70 (1).
 • Ilmari Rostila, Tarja Suominen, Paula Asikainen, Philip Green (2011) Differentiation of organizational climate and culture in public health and social services in Finland. Journal of Public Health, vol 19(1), 39-47.
 • Stepney, Paul, Ilmari Rostila (2011) Towards an integrated model of practice evaluation balancing accountability, critical knowledge and developmental perspectives. Health Sociology Review, 20(2): 133-146.
 • Ilmari Rostila, Mikko Mäntysaari, Tarja Suominen, Paula Asikainen (2011) Sosiaalityön professionaalisuuden erot kuntaorganisaatioissa - organisaatiokulttuurien ja organisaatioilmapiirien kirjo. Janus vol. 19 (2) 2011 143–157.
 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 27.8.2014 15.30 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti