Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Näyttöön perustuva terveydenedistäminen työpaikoilla

Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla

Tässä hankkeessa tuotetaan tietoa näyttöön perustuvista elintapamuutoksen menetelmistä ja niiden soveltamismahdollisuuksista työpaikkaterveyden edistämiseen sekä  ohjausvuorovaikutuksen hyvistä käytänteistä. Hankkeessa kehitetään ja testataan tutkimusnäyttöön perustuvaa mobiili-interventiota erityisesti mikroyrittäjien työpaikkaterveyden edistämiseksi. Intervention suunnittelussa tutkimusperustaisuus näkyy kahdella osa-alueella: 1) intervention sisällöt perustuvat tutkittuun tietoon ammatin vaatimusten ja työn kuormittavuuden kannalta optimaalisista elintavoista, ja 2) interventioon sisältyvät käyttäytymisen muutostekniikat sekä niiden toteutustavat hyödyntävät käyttäytymistieteellistä ja sosiaalipsykologista ymmärrystä muutosprosesseista ja vaikuttavista ohjauskäytännöistä. Promo@Work-hankkeen tavoitteena on siirtää tutkimustulokset käytäntöön ja saada siten aikaan yhteiskunnallista ja taloudellista vaikuttavuutta. Konsortiossa yhteistyötä tekevät Tampereen yliopisto, Työterveyslaitos, Oulun yliopisto ja Kölnin yliopisto.

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden osaprojektissa tutkijat:

  • jäsentävät työpaikkaterveyden edistämisen politiikkapapereissa hyödynnettyjä käyttäytymisen muutostekniikoita ja tuottavat tarkastelun pohjalta ohjeita työntekijöiden terveellisten elintapojen edistämiseen työpaikoille,
  • analysoivat muutosta edistävien ohjauskäytänteiden ja ryhmäläisten välisen vuorovaikutuksen piirteitä sekä kasvokkaisissa että videovälitteisissä ohjausryhmissä, joissa tavoitellaan terveellisten elintapojen ja työkyvyn tukemista,ks. ohjausvuorovaikutus -nettisivu
  • kontribuoivat mobiili-intervention suunnitteluun kokoamalla sosiaalipsykologista ymmärrystä vaikuttavan ohjausvuorovaikutuksen elementeistä ja vaikuttavista käyttäytymisen muutostekniikoista.  

Kesto: 2016-2019

Rahoitus: Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto

    

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 18.9.2018 13.38 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti