Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: psykologian tutkinto-ohjelma: tutkimus oppiaineessa:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Vanhemmuus ja lapsen varhaiskehitys maahanmuuttajaperheissä

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä vanhempien kulttuuritaustan, maahanmuuton ja traumaattisten kokemusten yhteyksistä varhaisiin perhesuhteisiin. Tutkimme haasteita, joita vanhemmat kohtaavat toisaalta vieraassa kulttuuriympäristössä maahanmuuton jälkeen ja toisaalta sotaolosuhteissa, sekä kartoitamme perheiden voimavaroja ja lasten kehitystä suojaavia tekijöitä. Lisäksi tutkimme vanhempien arvoja ja käsityksiä vanhemmuudesta ja lasten kasvatuksesta. Kiinnostuksen kohteena on myös vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutussuhde, vanhempien mielenterveys ja lapsen varhainen kehitys.

Ensimmäisessä pitkittäisasetelmassa seuraamme Somaliasta, Venäjältä ja Lähi-idästä (kurdin- ja arabiankieliset perheet) Suomeen tulleita perheitä raskausajasta lapsen ensimmäiseen syntymäpäivään saakka. Tutkimuskäynnit tehdään perheiden kotona tai muussa heille sopivassa paikassa perheen äidinkielellä. Toisessa pitkittäisasetelmassa tutkimme vanhemmuuteen siirtymistä palestiinalaisissa perheissä, jotka elävät sotaolosuhteissa. Seuraamme
perheitä Gazassa raskausaikana ja lapsen ensimmäisenä elinvuotena.

Näillä kahdella tutkimusasetelmalla haluamme selvittää, miten sosiokulttuurinen ympäristö, traumakokemukset ja maahanmuutto muovaavat varhaisia perhesuhteita.

Projektin aineistonkeruu toteutetaan vuosina 2013–2015 ja aineiston analysointi ja julkaisu vuosina 2015–2016.  Tutkimus pyrkii tarjoamaan kulttuuri- ja kehityspsykologista tietoa lapsiperheiden palvelujärjestelmien käyttöön, jotta erilaisista taustoista tulevien vauvaperheiden tarpeet voidaan huomioida paremmin.

Projektiin kuuluvat tutkimusjohtaja, professori Raija-Leena Punamäki, tohtorikoulutettavat PsM Sanna Isosävi ja PsM Saija Kuittinen sekä tutkimusavustajat Sonia Benaissa-Lukka (arabiankieliset perheet, äitiyslomalla), Nadia El-Radhi (arabiankieliset perheet), Farah Ghahramani (kurdin- ja farsinkieliset perheet, äitiyslomalla), Ala Saeed (kurdinkieliset perheet), Hamdi Moalim (somaliankieliset perheet) ja Irina Preis (venäjänkieliset perheet). Palestiinassa yhteistyökumppaneitamme ovat professori Samir Qouta (Islamic University of Gaza, Palestiina) ja PhD Safwat Diab (Al Azharin yliopisto ja Jabalia Rehabilitation Society, Gaza, Palestiina).

Tutkimuksen johtaja ja tutkijat vastaavat mielellään tutkimusta koskeviin kysymyksiin.

Raija-Leena Punamäki

p. 0503186187

raija-leena.punamaki@uta.fi

 

Sanna Isosävi                                                                 Saija Kuittinen

p. 0458411171                                                               p. 0458411170

sanna.isosavi@uta.fi                                                      saija.kuittinen@uta.fi

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 15.1.2015 13.55 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti