Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: psykologian tutkinto-ohjelma: tutkimus oppiaineessa: psykologian tutkimusprojektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Psykologian tutkinto-ohjelma

Tutkimusprojektit – Kehityksellinen psykopatologia, trauma ja vuorovaikutussuhteet


Nuoren hyvinvointi ja kehitys – seurantutkimus vauvaiästä varhaisaikuisuuteen


Ihmiselämässä on kehitysvaiheita, jolloin muutokset ovat erityisen intensiivisiä: sikiöaika, vauvaikä ja nuoruusikä. Tuolloin sosiaaliset, emotionaaliset, biologishormonaaliset ja aivotoiminnalliset muutokset ovat suuria ja kietoutuvat yhteen. Tutkimus analysoi miten varhaiset, sikiö- ja vauva-ajan biologispsykologiset ympäristöt ennustavat nuoruusiän kehitystä. Seurantatutkimuksessa on mukana suomalaisperheiden kohortti raskausajasta lasten myöhäiseen nuoruusikään. Tutkimuskysymykset koskevat varhaisten biologisten tekijöiden, perhesuhteiden ja vanhempien mielenterveyden yhteyttä mm. nuorten kiintymyssuhteisiin, neuraaliseen, kognitiiviseen ja emotionaaliseen kehitykseen, sekä riskinottoon ja unen laatuun. Kiinnostuksen kohteena ovat erityisesti yhteyksiä välittävät psykofysiologiset  ja sosiaaliset mekanismit, esimerkiksi tunteiden ja stressin säätely.  Tutkimusta rahoittaa Juho Vainion Säätiö  (2017–18) ja Suomen Akatemia (2017–2021).

Tutkimusryhmä:

Professori Raija-Leena Punamäki, vastuututkija, Raija-Leena.Punamaki@uta.fi 
Yliopisto-opettaja, Jallu Lindblom, Jallu.Lindblom@uta.fi
Tutkijatohtori Marjo Flykt, Marjo.Flykt @uta.fi
Tutkija Mervi Vänskä Mervi.Vanska@staff.uta.fi

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 13.9.2017 16.19 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti