Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: psykologian tutkinto-ohjelma: tutkimus oppiaineessa: psykologian tutkimusprojektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Psykologian tutkinto-ohjelma

Tutkimusprojekteja – Kehityksellinen psykopatologia, trauma ja vuorovaikutussuhteet

Alakouluikäisten lasten sosioemotionaaliset taidot, itsesäätely ja Yhteispeli-kouluinterventio

Koululla on, opillisen kehityksen oheessa, tärkeä rooli lasten lasten ihmissuhde- ja tunnetaitojen kehitykselle. Yhteispeli on THL:n ja Ylöjärven kaupungin kehittämä koulu-interventio, jonka tarkoituksena on tukea lasten tunne- ja ihmissuhdetaitojen kehitystä kouluissa. THL:n johtama tutkimus selvittää Yhteispeli-intervention tuloksellisuutta alakouluikäisillä lapsilla. Tampereen yliopistossa tehtävän osatutkimukesn kohteena ovat lasten sosioemotionaalisen toimintaan mahdollistvat taidot, kuten toiminnanohjaus ja tunneviestien ymmärtäminen, sekä halu toimia prososiaalisesti. Tutkimus selvittää, miten Yhteispeli-interventio vaikuttaa näiden taitojen kehittymiseen. Lisäksi tutkimus selvittää, miten vanhempien ja opettajien kasvatustyylit yhdessä vaikuttavat sosio-emotionaaliseen kehitykseen ja mielenterveyteen. Kolmanneksi tutkitaan, välittävätkö tai säätelevätkö lasten sosioemotionaaliset taidot Yhteispeli-intervention vaikutuksia lasten mielenterveyteen.


Tutkimusryhmä:

Tutkijatohtori Jallu Lindblom, vastuututkija, Jallu.Lindblom@staff.uta.fi
Yliopistonlehtori, Elina Vierikko, Elina.Vierikko@staff.uta.fi
Tutkijatohtori, Kati Rantanen, Kati.Rantanen@staff.uta.fi

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 21.9.2017 10.42 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti