Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: psykologian tutkinto-ohjelma: tutkimus oppiaineessa: psykologian tutkimusprojektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Psykologian tutkinto-ohjelma

Tutkimusprojekteja – Kehityksellinen psykopatologia, trauma ja vuorovaikutussuhteet


Lapsuuden kokemukset ja tunteiden säätelyn dynamiikka aikuisuudessa

Lapsuuden kokemusten ajatellaan vaikuttavan siihen, miten tunteita koetaan, säädellään ja jaetaan toisille ihmisille. Tässä tutkimuksessa lapsuuden kokemuksia tarkastellaan aikuisuudesta käsin, esimerkiksi koettuna vanhemmuutena, lapsuuden traumakokemuksina (ACE) ja aikuisen kiintymystyylinä. Tutkimus pyrkii selventämään, mitkä mentaaliset mekanismit välittävät tai säätelevät lapsuuden kokemusten vaikutusta tunteiden säätelyyn. Tunteiden säätelyä on mitattu kokemusotantamenelmällä, joka sallii tunne-elämän ja sen säätelyn dynamiikan tarkastelun päivittäisessä elämässä. Keskeinen tavoite on selventää kognitiivisten tekijöiden (kuten tahdonalainen kontrolli ja tarkkaavuus) kehityksellistä roolia tunteiden säätelylle, sekä ymmärtää mitkä tekijät selittävät yksilöllisiä eroja tunteiden säätelyn tavoissa. Lisäksi tarkastellaan miten tunteiden säätely ylläpitää mielenterveysoireilua.

Tutkimusryhmä:
Tutkijatohtori Jallu Lindblom, vastuututkija, Jallu.Lindblom@staff.uta.fi
Yliopistotutkija Kirsi Peltonen, Kirsi.Peltonen@staff.uta.fi 
Tutkijatohtori Marjo Flykt, Marjo.Flykt@staff.uta.fi

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 20.9.2017 15.34 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti