Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: psykologian tutkinto-ohjelma: tutkimus oppiaineessa: psykologian tutkimusprojektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Psykologian tutkinto-ohjelma

Työ- ja organisaatiopsykologian tutkimusprojektit

Erilaisten taukojen merkitys työkuormituksesta palautumisessa ikääntyvillä opettajilla


Tässä hankkeessa tutkimme ikääntyvien opettajien ja rehtoreiden työkuormituksesta palautumista. Hanke jakautuu kolmeen osatutkimukseen, joista kahdessa ensimmäisessä painopiste on työpäivän aikaisessa palautumisessa ja kolmannessa keskitytään lomien vaikutuksiin. Ensimmäisen osatutkimuksen (kysely) tarkoitus on antaa yleiskuva siitä, kuinka työpäivän aikainen työkuormituksesta palautuminen onnistuu etenkin ikääntyneillä opettajilla. Toinen osatutkimus pyrkii selvittämään yksityiskohtaisemmin erilaisten työpäivän aikaisten taukojen merkitystä seuraamalla päiväkirjamenetelmällä viikon ajan opettajia työssään. Kolmas osatutkimus tarkastelee kysymystä, miten lomien aikana tapahtuvan palautumisen vaikutuksia voitaisiin tehostaa siten, että niiden vaikutukset jatkuisivat pitempään työhön palaamisen jälkeen. Tässä osatutkimuksessa opettajat käyttävät hiihtolomansa aikana mobiilisovellusta, joka sisältää erilaisia hyvinvointia edistäviä tehtäviä, joiden oletetaan tehostavan ja jatkavan loman elvyttäviä vaikutuksia.  Kaikkiaan tutkimuksemme tuottaa uuttaa tietoa palautumisesta, minkä avulla voidaan edistää ikääntyvien työntekijöiden työssä jatkamista. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto (2017–2019).


Tutkimusryhmä:

Professori Ulla Kinnunen, vastuuhenkilö, s-posti: Ulla.Kinnunen@uta.fi
Akatemiatutkija Jessica De Bloom, s-posti: Jessica.de.Bloom@uta.fi
Erikoistutkija Kaisa Törnroos, Työterveyslaitos (vanhempainvapaalla)
Tutkijatohtori Kaisa Perko, s-posti: Kaisa.Perko@uta.fi
Tutkija Anniina Virtanen, s-posti: Annnina.E.Virtanen@uta.fi 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 11.9.2017 16.32 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti