Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: psykologian tutkinto-ohjelma: tutkimus oppiaineessa: psykologian tutkimusprojektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Psykologian tutkinto-ohjelma

Työ- ja organisaatiopsykologian tutkimusprojektit

Työn intensifikaatio ja sen hallinta itsesäätelyn voimavarojen avulla: Laaja vertaileva tutkimus eri ammatti- ja ikäryhmissä (IJDFIN)


Työelämän intensifikaatio ja sen mukanaan tuomat työn uudenlaiset vaatimukset ovat toistaiseksi vähän tutkittuja ilmiöitä. Lisäksi niiden vaikutukset työntekijöille ovat pitkälti tuntemattomia, eikä ole tutkimustietoa siitä, mitkä voimavarat auttavat työntekijää näissä uudenlaisissa stressitilanteissa. Tämän nelivuotisen tutkimuksen tavoitteena on tutkia työn intensifikaatiota ja siitä nousevia uudenlaisia työn vaatimuksia sekä niiden vaikutuksia työntekijöiden hyvinvointiin ja työssä suoriutumiseen. Lisäksi selvitetään auttavatko tietyt itsesäätelyn voimavarat (elämänhallintastrategiat, työn tuunaaminen, työstä palautuminen) työntekijöitä selviytymään näissä uudella tavalla kuormittavissa työoloissa. Tarkastelemme näitä ilmiöitä ja niiden välisiä yhteyksiä sekä määrällisen että laadullisen tutkimusotteen avulla hyödyntäen myös pitkittäistutkimusta ja monitasomallintamista. Lisäksi selvitämme mahdollisia ikä- ja ammattiryhmäeroja. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää stressi-interventioissa, jotka voidaan tarvittaessa räätälöidä vastaamaan eri ikä- ja ammattiryhmien tarpeita. Projektia, joka toteutetaan konsortiohankkeena Jyväskylän yliopiston kanssa, rahoittaa Suomen Akatemia (2017–2021).         

 

Tutkimusryhmä:

Professori Saija Mauno, konsortion johtaja, s-posti: Saija.Mauno@uta.fi
Tutkija Elina Auvinen, s-posti: Elina.Auvinen@uta.fi
Professori Ulla Kinnunen, s-posti: Ulla.Kinnunen@uta.fi
Tutkija Jaana Minkkinen, s-posti: Jaana.Minkkinen@uta.fi
Yliopistonlehtori, dosentti Anne Mäkikangas, s-posti: Anne.Makikangas@uta.fi
Yliopistotutkija, dosentti Taru Feldt, projektin johtaja, s-posti: Taru.Feldt@jyu.fi
Tutkijatohtori Mari Huhtala, s-posti: Mari.Huhtala@jyu.fi

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 25.1.2018 11.23 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti