Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: psykologian tutkinto-ohjelma: tutkimus oppiaineessa: psykologian tutkimusprojektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Psykologian tutkinto-ohjelma

Työ- ja organisaatiopsykologian tutkimusprojektit

Yksilön ja työyhteisön näkökulma työhyvinvointiin

 
Työhyvinvoinnin edistäminen on avaintekijä pyrkimyksessä työurien pidentämiseen ja työn laadun parantamiseen. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää 1) työhyvinvoinnin pitkäaikaista kehitystä, 2) työolojen ja persoonallisuuden yhteyttä työhyvinvointiin ja sen kehitykseen, ja 3) työhyvinvointia tiimityössä. Tutkimus pohjautuu jo olemassa oleviin suomalaisiin pitkittäistutkimusaineistoihin sekä uusiin tutkimusaineistoihin, joita on kerätty mm. tiimipohjaisesta organisaatiosta. Tutkimus tuo uutta tietoa työhyvinvoinnista tarkastelemalla sitä päivätasolla ja jopa yli vuosikymmenten ulottuvilla seuranta-asetelmilla sekä yksilö- ja työyhteisötasolla. Tutkimus tuottaa tietoa, jota hyödynnetään työhyvinvoinnin kehittämistoimenpiteissä. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia (2012–2017; akatemiatutkijan tehtävä, Jyväskylän yliopisto).

 

Tutkimusryhmä:

Yliopistonlehtori, dosentti Anne Mäkikangas, s-posti: Anne.Makikangas@uta.fi

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 11.9.2017 16.27 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti