Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: psykologian tutkinto-ohjelma: tutkimus oppiaineessa: psykologian tutkimusprojektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Psykologian tutkinto-ohjelma

Työ- ja organisaatiopsykologian tutkimusprojektit

Kohtaavatko työntekijöiden ja lähiesimiesten näkemykset hyvästä työntekijästä?
Monimenetelmällinen tutkimus hyveistä ja odotuksista vaativassa ihmissuhdetyössä


Tämän kaksivuotisen tutkimushankkeen päätavoitteena on selvittää, millaisia ominaisuuksia (hyveitä ja odotuksia) hyvään ja arvostettavaan työntekijään ihmissuhdetyössä tänä päivänä liitetään. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, kuinka yhteneväisiä työntekijöiden ja lähiesimiesten arviot hyveistä ja odotuksista ovat. Tutkimuksen tavoitteena on myös tarkastella, kuinka arviot hyveistä ja odotuksista sekä niistä jaettu ymmärrys ovat yhteydessä työntekijöiden työssä suoriutumiseen. Tutkimushankkeessa kerätään laadullista ja määrällistä aineistoa kunnan sosiaalityöntekijöiltä/-ohjaajilta ja heidän lähiesimiehiltään. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tehtiin haastattelututkimus ja toisessa vaiheessa kyselytutkimus. Molemmissa tutkimuksissa tavoitteena on yhdistää lähiesimiesten ja alaisten vastaukset. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto (2016–17).

 

Tutkimusryhmä:

Erikoistutkija Mervi Ruokolainen, Työterveyslaitos, hankkeen vastuuhenkilö, s-posti: Mervi.Ruokolainen@ttl.fi
Tutkija Tyyne Ylinen, s-posti: Tyyne.Ylinen@uta.fi
Tutkija Maarit Ruotsalainen, s-posti: Maarit.Ruotsalainen@uta.fi
Professori Ulla Kinnunen, s-posti: Ulla.Kinnunen@uta.fi
Professori Saija Mauno, s-posti: Saija.Mauno@uta.fi


 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 11.9.2017 16.29 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti