To page body
university of tampere: faculty of social sciences: research: caso - research group on care and social policy:
Faculty of Social SciencesUniversity of TampereFaculty of Social Sciences
CaSo - Research Group on Care and Social Policy

Research Projects

The Local Governance of Elderly Care (2012-2015) financed by Social Insurance Institution (Kela)

Who provides, who pays, who benefits? (2012-2014), financed by the University of Tampere

The New Care Consumer (2009–2012), financed by the Academy of Finland 

 

International networks 

Normacare - The Nordic research network on marketisation in eldercare

 

Earlier projects and networks 

REASSESS - Reassessing the Nordic Welfare Model

RECWOWE - Reconciling Work and Wlefare in Europe

Care at Home for Older People: Meanings, Experiences and Policies. NordForsk (Nordic Centre of Excellence: Reassessing the Nordic Welfare Model (REASSESS))

Transition and continuity. Urban governance and citizen participation in the Nordic welfare model. (2008-2010), NordForsk (Nordic Centre of Excellence: Reassessing the Nordic Welfare Model (REASSESS))

Ristiriitainen kotihoidon tuki - Kotihoidon tuki vanhempien mahdollisuutena sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämää ja sen vaikutukset vanhempien työuraan [Controversial home care allowance - Home care allowance as a chance for parents to reconcile work and family and how that affects parents' work career] (2006-2009), Suomen Akatemia

Hoivatyön arkipäivä Pohjoismaissa: vanhus- ja vammaistyön profiilit, kontekstit ja yhdistäminen omaishoivaan (2006-2008), Työsuojelurahasto

Hoivaympyrän neliöinti - Vanhushoivan uusia ratkaisumalleja suomalaisissa ja italialaisissa perheissä. (2005-2008), Suomen Akatemia

Sosiaalisen pääoman tutkimusohjelma: Sosiaalinen pääoma, luottamus ja hoiva - Miten informaali ja formaali hoivapääoma syntyvät ja jakautuvat hyvinvointiyhteiskunnissa? (2004-2007), Suomen Akatemia

Hoiva, universalismi ja luottamus: pohjoismaisen hoivaregiimin erityislaatu ja tulevaisuus. (2005-2006), Suomen Akatemia

SOCCARE - New Kinds of Families, New Kinds of Social Care: Shaping Multi-dimensional European Policies for Formal and Informal Care (2000-2003), European Commission (FP5, Key-Action for Socio-Economic Research)

Sosiaalipalvelu- ja hoivamallit sekä niiden yhteiskunnalliset kontekstit viidessä maassa (1998–2000), Suomen Akatemia

Lasten kotihoidon tuen kehittyminen Suomessa (1997–1999), Kela

Yksilökohtaisen palveluohjauksen käyttökelpoisuus Suomessa (1994-1997) Tampereen kaupunki, Hämeenkyrön kunta/Kunnallisalan kehittämissäätiö ja Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaalipalvelujen synty ja kehitys - pohjoismainen vertailututkimus [The Rise and the Reconstruction of Personal Social Services – a Comparative Nordic Study] (1994-1996), NOS-S

Sosiaalipalvelujärjestelmän kehittyminen Suomessa II maailmansodan jälkeen (1993–1996), Suomen Akatemia

Hyvinvointivaltio ja hoivatyön organisointi (1989), Suomen Akatemia

 
Maintained by: soc.info@uta.fi
Last update: 25.11.2013 22.25 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results