To page body
university of tampere: faculty of social sciences: research: caso - research group on care and social policy:
Faculty of Social SciencesUniversity of TampereFaculty of Social Sciences
CaSo - Research Group on Care and Social Policy

2012

Mahon, Rianne & Anttonen, Anneli & Brennan, Deborah & Bergqvist, Christina & Hobson Barbara (2012) Convergent Care Regimes: Child Care Arrangments in Australia, Canada, Finland and Sweden. Journal of European Social Policy Vol 22: 4.

Zechner, Minna & Valokivi, Heli (2012) Negotiating care in the context of Finnish and Italian elder care policies. European Journal of Ageing 9 (2), 131-140.

Van Aerschot, Lina & Valokivi, Heli (2012) Kuluttajuus ja pienet tulot -Ikäihmisten apu, hoiva ja palvelut Jyväskylässä ja Tampereella [Consumerism and small incomes -Help, care and services for older people in Tampere and Jyväskylä]. In Forssén, Roivainen, Ylinen, Heinonen (eds.) Kohtaako Sosiaalityö Köyhyyden? Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2011. Kuopio: UNIPress. 

Anttonen, Anneli, Häikiö, Liisa & Valokivi, Heli (2012) Vastuu, valinta ja osallistuminen sosiaalipalveluissa: vanhushoivapolitiikan muutos ja arkinen hoivavastuu [Responsibility, choice and participation in social care services: changing elder care policy and everyday care responsibility]. Teoksessa Anttonen, Anneli & Haveri, Arto & Lehto, Juhani & Palukka, Hannele (eds.) Julkisen ja yksityisen rajalla -Julkisen palvelun muutos. Tampere: Tampere University Press, 19-46. In press.

Anttonen, Anneli & Häikiö, Liisa & Stefansson, Kolbeinn (eds) Welfare State, Universalism and Diversity. Cheltenhamn: Edward Elgar, 202 pages.

2011

Anttonen, Anneli & Häikiö, Liisa (2011) Care ‘going market’: Finnish elderly-care policies in transition. Nordic Journal of Social Research, Special Issue: Welfare-state change, the strengthening of economic principles, and new tensions in relation to care in Europe. Vol 2 (2011), 1-21. Location: https://boap.uib.no/index.php/njsr.

Häikiö, Liisa & Anttonen, Anneli (2011): Local welfare governance structuring informal carers’ dual position. International Journal of Sociology and Social Policy, 31(3/4), 363–384.

Häikiö, Liisa, Van Aerschot, Lina & Anttonen, Anneli (2011) Vastuullinen ja valitseva kansalainen: vanhushoivapolitiikan uusi suunta. [Responsible citizen making choices: new direction of elder care policies] Yhteiskuntapolitiikka Vol. 76:3, 2011, 239-249.

Anttonen, Anneli & Zechner, Minna (2011) Theorising care and care work. In Pfau-Effinger, Birgit & Rostgaard, Tine (eds) Care, Work and Welfare in Euorpe. Palgrave Macmillan, Houndmills, 15-34.

Anttonen, Anneli & Häikiö, Liisa (2011) From social to active citizenship? Tensions between policies and practices in Finnish elder care. In Tonkens, Evelien & Newman, Janet (eds) Summoning the Active citizen: Responsibility,  Participation and Choice in Western Europe. Amsterdam University Press, Amsterdam, 67-85.

Anttonen, Anneli (2011) Hoivan sosiaaliset merkitys [Social meanings of care]. In Kotiranta, Tuija & Niemi, Petteri & Haaki, Raili (eds) Sosiaalisen toiminnan perusta [The foundations of social activities]. Gaudeamus, Helsinki, 135-151.

Sointu, Liina (2011) Läsnäolo hoivan arjessa. Janus 19 (2), 158-173.

2010

Anttonen, Anneli & Sipilä, Jorma (2010) Universalismi Britannian ja Pohjoismaiden sosiaalipolitiikassa [Universalism in the British and Nordic Social Policies].  

Anttonen, Anneli (2010) Dinamismo y activación de los mayores en Europa. In Mulas-Cranados (coord.) FIIAPP (ed.) El Estado Dinamizador. Nuevos riesgos, nuevas políticas y la reforma del estado de bienestar en europa. Editorial Complutense, Madrid, 243–256.

Sipilä, Jorma & Anttonen, Anneli (2010) Miten hyvinvointivaltio muutti elämäämme? [How did Welfare State Change our Life?] In Suomalaisen arjen suuri tarina [The story of Finnish Everyday Life]. WSOY, Helsinki, 30-61 (reprinted).

Zechner, Minna (2010) Transnational care and national social policies. In Thomas Faist, Pirkko Pitkänen, Jürgen Gerdes & Eveline Reisenauer (eds.) Transnationalisation and Institutional Transformations. Working Paper 87/2010, Bielefeld: COMCAD, 213-235. http://www.uni-bielefeld.de/tdrc/ag_comcad/downloads/workingpaper_87_TRANS-NET.pdf

Zechner, Minna (2010) Global care and national social policies. In Lise Widding Isaksen (toim.) Global care work. Gender and migration in Nordic societies. Nordic Academic Press, 175-198.

 

2009

Anttonen, Anneli & Valokivi, Heli & Zechner, Minna (eds.) (2009) Hoiva: tutkimus, politiikka, arki [Care – research, policy and everyday life]. Vastapaino, Tampere, 298 pages.

Kröger, Teppo & Zechner, Minna (2009) Migration and care: Giving and needing care across national borders. Finnish Journal of Ethnicity and Migration, 4(2)17-26.

Sipilä, Jorma & Anttonen, Anneli & Kröger, Teppo (2009) A Nordic Welfare State in Post-industrial Society. In Powell, Jason L & Hendricks, Jon (eds) The Welfare State n Post-industrial society. A Global Perspective. Springer, Dordrecht, 181–200.

Sointu, Liina (2009) Koti hoivan tilana [Home as site of care]. In Anneli Anttonen, Heli Valokivi & Minna Zechner (eds.) Hoiva: tutkimus, politiikka ja arki. Tampere: Vastapaino.

Zechner, Minna & Sointu, Liina (2009) ”Kyllä kaks huonoo on paljon rattosampi”. Yksin asuvien vanhojen ihmisten sosiaaliset suhteet ja hoiva Suomessa ja Italiassa[“Much nicer when we are two” The social relations of single living older people in Finland and Italy] . Gerontologia 23(4), 189-199.

Zechner, Minna, Lumme-Sandt, Kirsi & Kirsi, Tapio (2009) Vanhusperheen vieraat [Quests/strangers in families of older people]. In Riitta allinoja (ed.) Vieras perheessä. Helsinki: Gaudeamus, 236‒257.

 

Popular articles, newspaper articles

Anttonen, Anneli (2011) Mitä vikaa on julkisesti tuotetuissa palveluissa? [What’s wrong with public service provision?], Helsingin Sanomat, Mielipide C 15, 5.11.2011.

Anttonen, Anneli (2011) Hoivapalvelujen kilpailuttaminen ongelmallista [Tendering social care services is problematic]. Aamulehti Lukijalta-sivut B 17, 21.4.2011.

Zechner, Minna & Valokivi, Heli & Anttonen, Anneli (2009) Palveluasuminen on kunnalle edullista [Sheltered housing is cost-efficient for the municipalities]. Aamulehti Lukijalta A 18, 18.6.2009.

 Sointu Liina, Zechner Minna (2010) Ikääntyneen sosiaalisetkin tarpeet kannattaa ottaa vakavasti [Social needs of older people should be taken seriously]. Helsingin Sanomat, Mielipide 01.02.2010, A6.

 
Maintained by: soc.info@uta.fi
Last update: 25.9.2012 13.04 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results