Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: rose – robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
ROSE – Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus

Artikkelit

 

Parviainen, J. Turja, T. & Van Aerschot, L. 2019 Social robots and human touch in care: The perceived usefulness of robot assistance among healthcare professionals. In Social Robots. An Interdisciplinary Compendium on Technological, Societal and Ethical Aspects, (ed.) Oliver Korn. Dordrecht: Springer.

Latikka, R., Turja, T., & Oksanen, A. (2018) Self-Efficacy and Acceptance of Robots. Computers in Human Behavior, DOI: 10.1016/j.chb.2018.12.017.

Turja, T., Van Aerschot, L., Särkikoski, T. & Oksanen, A. (2018). Finnish healthcare professionals’ attitudes toward robots: Reflections on a population sample. Nursing Open. DOI: 10.1002/nop2.138

Turja & Särkikoski (2018). Varastavatko robotit hoivatyöt? Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160692/TEM%20tyopoliittinen%20aikakauskirja%201_2018.pdf

Van Aerschot, Turja & Särkikoski (2017). Roboteista tehokkuutta ja helpotusta hoitotyöhön? Työntekijät empivät, mutta teknologia ei pelota. Yhteiskuntapolitiikka, 82 (6), 630-640.

Savela, Turja & Oksanen (2017). Social Acceptance of Robots in Different Occupational Fields: A Systematic Literature Review.International Journal of Social Robotics. DOI: 10.1007/s12369-017-0452-5

Turja, T., Rantanen, T. & Oksanen, A. (2017). Robot use self-efficacy in healthcare work (RUSH): Development and validation of a new measure. AI & Society, DOI: 10.1007/s00146-017-0751-2.

Koistinen, P. (2017) Palvelurobotit ja työllisyyden tuleva kehitys. Työelämän tutkimuslehti nro 2:2017 (kesäk. 2017)

Parviainen, J., & Pirhonen, J. (2017) Vulnerable bodies in human-robot interaction: Embodiment as ethical issue in robot care for the elderly. Transformations, No. 29, 104-115. Special Issue: Social Robots: Human-machine Configurations.

Tuuri, K., Parviainen, J. & Pirhonen, A. 2017. Who controls who? Embodied control within human-technology choreographies. Interacting with Computers. DOI: 10.1093/iwc/iww040

Muut akateemiset julkaisut

Pirhonen, J., Van Aerschot, L., Lammi, H., Niemelä, M., Saxen, H., Saxen, S. Sorri, A. ja Tuominen, K. (2017). Kansalaisraati hoivarobotiikan kehityksen työkaluna. Hoitotiede 29(4): 318–320.

Konferenssipaperit

Laitinen, A., Niemelä, M. & Pirhonen, J. (2016) Social Robotics, Elderly Care, and Human Dignity: A Recognition-theoretical Approach. The International Research Conference Robophilosophy 2016 (TRANSOR 2016), Aarhus, Denmark, October 17-21, 2016.

Parviainen, J., Van Aerschot, L., Särkikoski, T., Pekkarinen, S., Melkas, H. & Hennala, L. (2016) Motions with emotions? Paper. The International Research Conference Robophilosophy 2016 (TRANSOR 2016), Aarhus, Denmark, October 17-21, 2016.

Esitykset

Pirhonen, J. (2017) Robotiikka ja vanhustenhoidon etiikka. Etiikan teemapäivä, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos, 11.12.2017.

Parviainen, J., (2017) Palvelurobotit ikääntyvien hoivassa: Dystopiat, utopiat ja realismi. Gerontologian seminaari, Tampereen yliopisto, 17.5.2017.

Parviainen, J., (2017) Älykaupungin teknologiset kerrostumat: Ruumiillisuus, lisätty todellisuus ja algoritminen valta. Älykaupunki seminaari, 5.5.2017.

Parviainen, J., (2017) ”Imagine Never Not Knowing”: An epistemological framework for understanding negative knowledge in augmented reality. Paperi. Sosiologipäivät, Tampereen yliopisto, 24.3.2017.

Parviainen, J., (2017) Sosiaalisten robottien otteessa. Alustus, Nuorten filosofiatapahtuma, Helsinki, 20.1.2017.

Parviainen, J., (2016) Ikääntyneiden hoiva, robotiikka ja yhteiskuntateoria. Tutkimuksen esittely, YKY-päivä 27.4.2016, Tampereen yliopisto.

Turja, T. (2016). Keynote at Cultural psychology and the challenge of technologies: From social robots to algorithms defining who we are. Aalborg University Denmark.

Parviainen, J., (2016) Motions with emotions? A double body perspective and human-robot interaction in elderly care. A Workshop on Responsible Robotics, 23.11.2016.

Turja, T., Talja, H., Van Aerschot, L. & Niemelä, M. (2016). Robots as future co-workers in elderly care. Nordic Working Life Conference.

Turja, T., Talja, H., Van Aerschot, L. & Niemelä, M. (2016). Roboteistako tuottavuutta ja työapua hoiva-alalle? Työelämän tutkimuspäivät. Tampereen yliopisto.

Luennot ja luentosarjat


Parviainen, J. & Pirhonen, J. Robotiikan filosofia (5 op) kurssi. Aineopinnot filofofian tutkinto-ohjelmassa, 8.1.-19.2.2018.

Parviainen, J. & Pirhonen, J. Robotiikan filosofia (5 op) kurssi. Aineopinnot filosofian tutkinto-ohjelmassa, 6.3.-22.5.2017.

Parviainen, J. Teknologia ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus. Luento. Täydennyskoulutus opintojaksolla Terveys – ja hyvinvointi yhteiskunnassa, Tampereen yliopisto, 9.3.2017.

Parviainen, J. Keho/ruumis teknologisoituvassa maailmassa. Luennot (3h). Ruumis ja maailma –kurssi, Oulun yliopisto, 10.1.2017.

Parviainen, J. (2016) Ihmisen ja robotin välinen vuorovaikutus. Luento. Terveysteknologiakurssi 4.11.2016, TAMK.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 19.12.2018 14.29 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti