Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: historiatiede: tutkimusprojektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Religion, Politics, and Nationalism

Religion, Politics, and Nationalism: The Vatican’s Foreign Policy and Nationalistic Tensions in Inter-War Europe

This project aims at analyzing the foreign policy of the Catholic Church and the Vatican between the two World Wars with a special emphasis on the Vatican’s relations with the new states created in the aftermath of the First World War and their nationalistic aspirations. The geographical focus of the project is on Poland (especially Galicia), the Baltic states, Soviet Union, and Britain (especially Malta).

Special attention will be paid to situations when the Vatican had to pay particular attention to the interests and sensibilities of other Christian churches, Protestant and Orthodox. The threatening spread of communism was also a significant factor. Another important viewpoint of the project is national-linguistic: to what degree did the Vatican recognize the problems caused by language conflicts?

Uskonto, politiikka ja nationalismi: Vatikaanin ulkopolitiikka ja kansalliset jännitteet maailmansodan välisessä Euroopassa

Projektin tavoitteena on analysoida katolisen kirkon ja Vatikaanin ulkopolitiikkaa maailmansotien välisenä aikana. Erityistä huomiota saavat Vatikaanin suhteet ensimmäisen maailmansodan jälkimainingeissa perustettujen uusien valtioiden kanssa ja näiden maiden nationalistiset tavoitteet. Maantieteellinen huomio kohdistuu Puolaan (erityisesti Galicia), Baltian maihin, Neuvostoliittoon sekä Britanniaan (erityisesti Maltaan).

Projekti kiinnittää erityistä huomiota tilanteisiin, joissa Vatikaanin täytyi ottaa erikseen huomioon muiden kristillisten kirkkojen, protestanttien ja ortodoksien, edut ja tunteet. Kommunismin leviämisen uhka on myös eräs tärkeä kiinnostuksen kohde. Lisäksi projekti keskittyy kansallis-kielelliseen näkökulmaan: missä määrin Vatikaani otti lukuun kielitaistelujen aiheuttamia ongelmia?

 
History, Faculty of Social Sciences
Pinni B, FI-33014 University of Tampere
tel. +358 (0)3 355 111
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 16.12.2011 10.32 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti