Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: tutkimus: työelämän tutkimuskeskus - work research centre (wrc): tutkimusprojektit:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
SITI-projekti

SITI-projekti 2016-2018

Organisaatioon sitoutumisen ja työn imun esteet ja edellytykset

-vertailututkimus suomalaisyritysten Suomessa ja Venäjällä toimivissa yksiköissä

Tutkimuksessa vertaillaan suomalaisyritysten Suomessa ja Venäjällä toimivia yksiköitä organisaatiositoutumisen ja työn imun kokemisen suhteen. Sekä sitoutuminen että työn imu ovat tutkimusten mukaan yhteydessä parempaan työhyvinvointiin ja työn tuloksellisuuteen. Organisaatioon sitoutumista määrittävät työntekijän halu jatkaa organisaation palveluksessa ja ponnistella sen tavoitteiden hyväksi sekä organisaation toiminnan arvojen hyväksyminen.  Työn imun käsitteellä kuvataan positiivista asennetta, hyvää työvirettä ja työhön keskittymistä.

Tutkimuksessa vertaillaan organisaatiositoutumisen ja työn imun esteitä ja edellytyksiä kahdessa maassa ja toisistaan poikkeavissa työkulttuureissa. Tarkastelemme tutkimuksessa erityisesti seuraavia, aiempien tutkimusten mukaan keskeisiä sitoutumisen ja työn imun esteitä ja edellytyksiä: työssä ja uralla etenemisen mahdollisuuksia palkitsemiskäytäntöjä, mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhön ja organisaation päätöksentekoon sekä kokemuksia johtamisesta ja oikeudenmukaisuudesta.

Uutena aineistona projektissa kootaan kyselyaineisto suomalaisyritysten Suomessa ja Venäjällä toimivista yksiköistä. Organisaatiotason aineistojen lisäksi projektin käytössä on uusin suomalainen Työolotutkimus vuodelta 2013 ja siihen yhdistettävä, vuonna 2014 Venäjällä kerätty kyselyaineisto. Aineistoja analysoidaan sekä kuvailevilla että monimuuttujamenetelmillä.

 

Kaksivuotisen projektin rahoittaa Työsuojelurahasto.

 

Tutkimusryhmä:

Projektin johtaja, professori Harri Melin, harri.melin@uta.fi

tutkija, tutkijatohtori Tiina Saari, tiina.p.saari@uta.fi

 

Julkaisuja: 

Saari, Tiina & Melin, Harri & Balabanova, Evgeniya & Efendiev, Azer (2017) The job demands and resources as antecedents for work engagement – Comparative research on Finland and Russia. Baltic Journal of Management 12 (2), 240-254. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201704131443

 

Saari, Tiina & Sippola, Markku & Melin, Harri & Balabanova, Evgeniya & Efendiev, Azer (2017) Vertailussa suomalainen ja venäläinen työelämä. Idäntutkimus 24 (1), 20-33. 

 

 

 

 

 
Käyntiosoite: Kalevantie 5, Linna 5. krs
Postiosoite: WRC, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 31.5.2017 11.50 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti