Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma

Maisteriopintojen opintosuunnat

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman maisteriopinnoissa (2015-2018) on kuusi opintosuuntaa: sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia, sosiologia, sukupuolentutkimus, sosiaaliantropologia sekä nuorisotyö ja nuorisotutkimus. Musiikintutkimuksen opintosuunta on siirtynyt yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksiköstä viestinnän, median ja teatterin yksikköön. Maisteriopintojen opintosuunta valitaan kandidaatin tutkinnon aikana. Ks. lisätietoa opintosuuntiin hakeutumisesta.

Kaikkien opintosuuntien maisteriopinnot koostuvat tutkielmaopinnoista (60 op), tutkimus- ja asiantuntijataidot -opinnoista (20 op) sekä valinnaisista opinnoista (40 op). Maisterikoulutukseen hyväksytyiltä opiskelijoilta voidaan lisäksi vaatia täydentäviä aineopintotason opintoja omassa opintosuunnassaan sekä mahdollisia muita täydentäviä opintoja, kuten yksikön yhteisiä opintoja. Tarkemmat kuvaukset eri opintosuuntien maisteriopinnoista löydät maisteriopintojen omilta sivuilta.

Maisteriopintojen suositeltavat suoritusajankohdat ja -järjestys on esitetty erillisessä taulukossa (PDF).

Maisteriopintojen OPETUSOHJELMASTA löytyvät kuluvana lukuvuonna opetettavat kurssit ja niiden opettajat, jotka vastaavat kysymyksiin niiden suorittamisesta.

Yhteiskuntatutkimuksen opintojaksoja voi kursseille osallistumisen sijaan suorittaa myös kirjatenteillä, esseillä yms. ja tällöin suoritukset vastaanottavat opintojaksojen VASTUUOPETTAJAT, joille myös kaikki kysymykset suorittamisesta on osoitettava. Vastuuopettajien nimet löydät opetusohjelmasta.

Tenttikirjat ja tiedot mahdollisista suoritustavoista löytyvät OPINTO-OPPAASTA.

Valmistumiseen liittyviä ohjeita

Maisteriopintojen HOPS -käytännöt yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmassa (alkaen 2015)

Opiskelijat miettivät itsenäisesti maisteriopintojen suorittamisen sisältöjä ja aikataulua ensimmäisen lukukauden aikana. Orientaatioseminaarista vastaava opettaja (lukuvuonna 2015-16 Jouko Nätti) lähettää asiasta muistutuksen ja sähköisen HOPS -lomakkeen orientoivan graduseminaarin Moodle-alustan välityksellä syyslukukauden loppupuolella. Opiskelijat täyttävät lomakkeen itsenäisesti. Tavoitteena on kartoittaa opintojen sujumista sekä tunnistaa mahdollisia epäselvyyksiä tai opintoihin liittyviä ongelmia.

Opiskelijat sopivat graduohjaajan kanssa esitäytetyn HOPS -lomakkeen käsittelystä syyskauden lopussa tai kevätkauden alussa järjestettävässä ryhmätapaamisessa. Tapaamisessa käydään läpi opiskelijoiden suunnitelmat opintojen suorittamiseksi sekä keskustellaan opiskelijoiden esille nostamista kysymyksistä. Samassa tapaamisessa voidaan myös sopia graduseminaarin käytännöistä ja aikatauluista. Halutessaan opiskelija voi tehdä viimeistellyn HOPS-lomakkeen.

Graduseminaarin kuluessa opiskelijat keskustelevat graduohjaajansa kanssa opintojensa gradun tekemistä tukevista sisällöistä (esim. menetelmä- ja teoriaopinnot). Ennen tutkintotodistuksen hakemista opiskelijan tulisi tarkistaa se, että kaikki tarvittavat opinnot on suoritettuna tai suunniteltu suoritettavaksi ennen tutkintotodistuksen hakemista.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 19.12.2016 15.45 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti