Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma: opintosuunnat:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma

Sosiaalipolitiikan maisteriopinnot

Sosiaalipolitiikan maisteriopinnot muodostuvat kolmesta kokonaisuudesta. Niistä ensimmäinen eli tutkielmaopinnot alkavat orientoivalla tutkielmaseminaarilla, jossa opiskelijat perehdytetään tutkimuksen tekemisen ja pro gradu -tutkielman teon eri vaiheisiin. Siitä siirrytään sosiaalipolitiikan tutkielmaseminaariin, jossa hyväksytään tutkimussuunnitelma ja käsitellään opiskelijoiden tutkielmaan, kuten tutkimusmenetelmien käyttöön ja aineistojen analysointiin, liittyviä luonnoksia. Pro gradu -tutkielman tulisi valmistua tutkielmaseminaarissa tai viimeistään seminaarin päättymisen jälkeisenä lukukautena.

Toinen kokonaisuus, eli tutkimus- ja asiantuntijataitoihin keskittyvät opinnot, syventää sosiaalipoliittista ja tieteellistä asiantuntijuutta. Tästä kokonaisuudesta menetelmä- ja teoriaopinnot kannattaa suorittaa maisteriopintojen alkuvaiheessa ja työelämäopinnot taas opintojen keski- tai loppuvaiheessa.

Kolmas kokonaisuus muodostuu valinnaisista opinnoista. Tämän kokonaisuuden opinnot opiskelija voi koota oman mielenkiinnon mukaan yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden  teemaopinnoista, menetelmäopinnoista ja muiden tutkinto-ohjelmien opintokokonaisuuksista. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPSin) laatimisen yhteydessä sovitaan, millaisista kokonaisuuksista valinnaiset opinnot muodostuvat. Nämä opinnot tukevat maisteriopintoja parhaiten silloin, kun ne liittyvät tutkielman aihepiiriin tai tukevat opiskelijan tärkeänä pitämän asiantuntijuuden kehittymistä.

Yhteiskuntatieteiden maisteriksi valmistuva sosiaalipolitiikan opintosuunnan opiskelija ymmärtää ja osaa arvioida monipuolisesti yhteiskunnallista keskustelua sekä sosiaalipoliittisia käytäntöjä. Hän osaa tuottaa itsenäisesti tieteellistä tietoa sekä soveltaa sitä ammatillisissa ja muissa yhteiskunnallisissa käytännöissä. Hän kehittyy asiantuntijaksi, joka kykenee havaitsemaan, analysoimaan ja ratkaisemaan yhteiskunnan ja työelämän muutokseen, hyvinvointiin, sosiaalipoliittisiin järjestelmiin ja käytäntöihin sekä kansalaisyhteiskunnan toimintaan liittyviä ilmiöitä ja ongelmia. Hän kykenee toimimaan julkisen hallinnon, yritysten ja järjestöjen johto- ja asiantuntijatehtävissä niin paikallisissa, kansallisissa kuin kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Hänellä on taito esittää vaihtoehtoja vallitseville käytännöille ja ajatustavoille. Tutkinto antaa kelpoisuuden hakea jatko-opintoihin.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 16.8.2012 19.25 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti