Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma

Tutkimus yhteiskuntatutkimuksessa

Sosiaalitutkimuksen keskus (SOCRU) kokoaa yhteen sosiaalitieteiden tutkijoita. Tutkimuksen painopisteitä ovat muun muassa transnationaalit muutosprosessit, työn, hyvinvoinnin ja sukupuolen tutkimus, lapsuuden ja perheen kysymykset sekä tieteen, tiedon ja teknologian muutos.

PERLA on Tampereen yliopiston lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuksen yksikkö. Yksikön tavoitteena on koota yhteen, vahvistaa ja edistää yhteiskuntatieteellisesti painottunutta lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimusta ja opetusta.

Musiikintutkimus. Musiikintutkimuksen oppiaineessa tehtävä tutkimus keskittyy musiikin ja tanssin tarkasteluun erilaisissa kulttuurisissa ja yhteiskunnallisissa konteksteissaan.

Sosiaaliantropologinen tutkimus. Social  Anthropology at the University of Tampere focuses on social and cultural processes in the globalised world. 

Sosiaalipoliittinen tutkimus on erikoistunut hyvinvointivaltion uusien kehitysmuotojen, kansalaisuuden ja osallisuuden, työn ja työllisyyden, perheen ja lapsuuden sekä hyvinvointi- ja sosiaalipalveluiden tutkimukseen.

Sosiaalipsykologinen tutkimus. Sosiaalipsykologinen tutkimus Tampereen yliopistossa tarkastelee sosiaalista vuorovaikutusta, ryhmäilmiöitä sekä yksilön, yhteiskunnan ja kulttuurien välisiä suhteita.

Sosiologinen tutkimus. Sosiologinen tutkimus Tampereen yliopistossa analysoi muutosprosesseja (globalisaatio, Euroopan integraatio, monikulttuurisuus ja teknologinen muutos) kansainvälisten ja monitieteellisten tutkimusprojektien kautta.

Sukupuolentutkimus. Tutkimus kohdistuu sukupuolten ja seksuaalisuuksien erotteluihin ja määrittelyihin sekä näiden muuttuviin sisältöihin yhteiskunnan eri elämänalueilla ja eri kulttuureissa.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 3.8.2016 15.39 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti