Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma

Valinnaiset opinnot

Valinnaiset opinnot yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmassa (tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille)

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmassa valinnaisia opintoja sisältyy sekä kandidaattiohjelmaan (65 op) että maisteriopintoihin (40 op). Kaikkia yksikön tutkintoja koskevien yleisten määräysten mukaan kandidaatin tutkintoon pitää sisältyä vähintään yksi laajuudeltaan vähintään 20 opintopisteen kokonaisuus jostain muusta tutkinto-ohjelmasta.

Tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat valita valinnaisiksi opinnoiksi myös yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön teemaopintoihin kuuluvia kokonaisuuksia. Huomaathan kuitenkin, että sama opintojakso voi kuulua vain yhteen kokonaisuuteen: jos siis käytät teemaopintoihin kuuluvan jakson sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman aineopintoihin (ks. SOS6 Sosiaalitieteiden alat II), opintojaksoa/opintopisteitä ei enää voi sisällyttää teemakokonaisuuteen. Maisteriopintojen valinnaisissa opinnoissa on joitain opintosuuntakohtaisia suosituksia, jotka on esitetty sähköisessä opinto-oppaassa.

Apua oman tutkinnon valinnaisten opintojen valintaan löytyy esimerkiksi seuraavista lähteistä:

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman opinnot valinnaisina opintoina (muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille)

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille tarjoamat opintojaksot ja -kokonaisuudet löytyvät opinto-oppaasta. Huomioithan että valinnaisia opintoja suorittaville opiskelijoille suunnatut kokonaisuudet, esimerkiksi sosiaalitieteiden perusopinnot (opetusohjelmassa yhteiskuntatutkimuksen opinnot on nimetty edelleen tutkinnon vanhan nimen mukaisesti), muodostuvat eri opintojaksoista kuin tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden vastaavat kokonaisuudet.

Sen lisäksi että yhteiskuntatutkimuksessa voi opiskella opinto-oppaassa esitettyjä tutkinto-ohjelman perus-, aine- ja syventäviä opintoja, tutkinto-ohjelma tarjoaa myös valtaosan yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintoihin kuuluvista opintojaksoista. Teemaopinnoissa voi perehtyä seuraaviin aihealueisiin:

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 4.7.2016 13.42 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti