Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: käytännön opetus ja harjoittelu:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Käytännön opetus ja harjoittelu

Kansainvälistyvä sosiaaliala

Työ- ja koulutusmarkkinat kansainvälistyvät. Vuosittain korkeakouluissa Tampereen alueella opiskelee ja harjoittelee useita satoja vaihto-opiskelijoita eri Euroopan maista että myös Euroopan ulkopuolelta. Englanninkielisissä koulutusohjelmissa opiskelee myös ulkomaalaistaustaisia henkilöitä ja näiden ryhmien lisäksi, maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita on sekä suomen- että vieraskielisissä koulutusohjelmissa. Sosiaaliala ei ole poikkeus tästä trendistä.
Sosiaalialalla monikulttuurinen osaaminen ja kulttuurien välisen viestinnän taito ovat keskeinen osaamisalue koska yhä useammin joko asiakkaina tai työkollegana on ulkomaalaistaustainen henkilö.

Vuosittain kansainvälisiä sosiaalialan opiskelijoita ja harjoittelijoita on korkeakouluissa Tampereelle yhteensä noin 30-40. Osa näistä opiskelijoista myös harjoittelee tai suorittaa projektiopintojaan alan käytännön työpaikoissa.

Kansainvälisen opiskelijan tai harjoittelijan ohjaaminen on työntekijöille ja yhteisöille mahdollisuus oppia uutta:
- kommunikoimaan englanninkielellä,
- oppia kulttuurista ja sen tavoista,
- tutustua eri maiden sosiaalityöhän ja -palveluihin ja
- laajentaa työpaikan kansainvälisiä suhteita.

Kansainvälisistä opiskelijoista ja harjoittelijoista on myös iloa ja hyötyä asiakkaille. Nuoret innokkaat opiskelijat innostavat myös asiakkaita esimerkiksi käyttämään kielitaitoaan ja oppimaan maasta ja kulttuurista.

Näille sivuille on koottu taustamateriaalia sekä englanniksi että suomeksi auttamaan ja helpottamaan kansainvälisen opiskelijan ohjaamista. Toisekseen sivustolla on englanninkielistä materiaalia sekä linkkejä suomalaisesta sosiaalityöstä ja -palveluista.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 21.1.2013 16.07 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti