Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: opetus- ja tutkimusklinikkatoiminta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Opetus- ja tutkimusklinikkatoiminta

Sosiaalityön oppimis- ja tutkimusklinikka

Oppimis- ja tutkimusklinikkatoiminnan tavoitteena on luoda toimintarakenne, joka tukee sosiaalityön opetuksen ja tutkimuksen toteuttamista läheisessä yhteistyössä käytännön toimijoiden kanssa. Klinikkatoiminta keskittyy ennen kaikkea Porin kaupungin perusturvan, alueen ammattikorkeakoulujen (DIAK, SAMK) sekä sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Toimintalinja voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen: sosiaalityön osaamisperustan vahvistaminen ja sosiaalityön tutkimus- ja kehittämistoiminta.

Sosiaalityön osaamisperustan vahvistaminen

Klinikkatoiminnalla pyritään vahvistamaan sosiaalityöntekijöiden osaamisperustaa erilaisten akateemisten moduulien, työpajojen ja seminaarien avulla. Keskeisenä lähtökohtana on vuorovaikutus eri toimijoiden kanssa ja sitä kautta rakentuva yhteisoppiminen. Esimerkiksi lukuvuonna 2015–2016 järjestettiin Kohtaamisen taito -akateeminen moduuli. Vastaavasti lukuvuonna 2016–2017 järjestetään akateeminen moduuli lasten kaltoinkohtelusta.

Sosiaalityön tutkimus- ja kehittäminen

Klinikkatoiminnan avulla vahvistetaan alueellista sosiaalityön tutkimus- ja kehittämistyötä. Klinikka toimii yhteiskehittämisen alustana uusille tutkimus- ja kehittämishankkeille. Kehittelyssä on ollut mm. sosiaalityön vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen kohdistuva hanke. Yhteiskehittämisellä pyritään kiinnittämään mahdollisimman moni organisaatio ja toimija yhteisiin hankkeisiin.

Porissa vahvistettiin  kaupungin ja yliopistokeskuksen välistä sosiaalityön opetuksen ja kehittämisen yhteistyötä Alueklinikat verkostona - ESR-hankkeen 2012-2013 avulla. Tällä hetkellä vahvistetun yhteistyön toimintaympäristönä on EAKR-hanke 2015-2018 nimeltään POSOK Porin sosiaalitieteellinen oppimiskeskittymä.   

 

 

 

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 1.3.2017 17.46 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti