Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: opetus- ja tutkimusklinikkatoiminta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Opetus- ja tutkimusklinikkatoiminta

Tays Praksis

Opetus- ja tutkimusklinikkatoiminta Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) ja Tampereen yliopiston sosiaalityön tutkinto-ohjelman kesken on sopimukseen perustuvaa toimintaa. Yhteistyöllä on pitkät perinteet – vuonna 1984 tehtiin päätös ottaa vuosittain harjoittelija. Tavoite laajentaa ja vahvistaa toimintaa johti kirjalliseen sopimukseen opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnasta ensimmäisen kerran vuonna 1998. Myöhemmin ajantasaistetussa sopimuksessa on kirjattuna yhteistyön pääperiaatteita käytännön opetuksen, harjoittelun sekä muun opetusyhteistyön ja tutkimuksen osalta. Sopimus antaa myös pohjan yhteistyömuotojen jatkuvalle kehittämiselle. Yhteistyösopimus on viimeksi päivitetty vuonna 2015, jolloin otettiin käyttöön nimi Tays Praksis.

Yhteistyön lähtökohta on ollut opiskelijoiden käytännön opetus ja harjoittelu sekä ohjauskäytäntöjen kehittäminen. Myöhemmin on kehitetty terveydenhuollon sosiaalityön luento-opetusta sekä moniammatilliseen työhön syventävää opetusta. Opiskelijoiden pro gradu –tutkielmien kiinnittäminen terveyssosiaalityön ympäristöön on usein luonnollinen jatke käytännön opetukselle ja harjoittelulle.

Yliopistosairaalana Tays tarjoaa monipuolisen opiskelijamyönteisen oppimisympäristön ja haastavia oppimiskokemuksia. Yhteistyö tarjoaa myös Taysin sosiaalityöntekijöille mahdollisuuden reflektoida omaa työtään sekä saada terveydenhuollon kontekstista tutkittua tietoa omaan ammattialaan liittyen.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 8.8.2016 11.58 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti