Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: opetus- ja tutkimusklinikkatoiminta:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Opetus- ja tutkimusklinikkatoiminta

Toiminnan kokonaisuus

Sosiaalityön tutkinto-ohjelma toteuttaa opetus- ja tutkimuklinikkatoimintaa ensisijassa opetussuunnitelmaan ja opetusohjelmaan kiinnittyen. Keskeisimmin toiminta näkyy sosiaalityön ammatillisissa opinnoissa ja tutkielmien tekemisessä. Sosiaalityön käytäntö muodostaa näin keskeisen sosiaalityön oppimisympäristön ja klinikkakumppaneiden kanssa tätä toimintaa pyritään rakenteistamaan molempia hyödyttävällä tavalla.

Sosiaalityön tutkimuksen osalta opetus- ja tutkimusklinikkatoiminnan tavoitteena on rakentaa klinikkakumppaneiden kanssa toimiva tutkimusympäristö, jossa tunnistetaan molempia osapuolia kiinnostavia tutkimusaiheita, kehitetään niitä tutkimushankkeiksi ja viedään läpi tutkimusprosesseja erilaisilla yhteisesti sovittavilla toimintamalleilla.

Koko toiminnalle luonteenomaista on, että käytännön sosiaalityöntekijät tuovat osaamistaan yliopistoon ja yliopiston opettajat ja tutkijat vievät osaamistaan käytäntöön. Tälle vastavuoroiselle suhteelle etsitään jatkuvasti luontevia toimintamalleja. Toiminta rakentuu osittain vastikkeettomalle vaihdon periaatteelle, osa toiminnoista on korvaukseen perustuvaa.

Toimiminen usean eri kumppanin kanssa vaatii vahvaa koordinaatiota. Tämän koordinaation tueksi on tavoitteena muodostaa Opetus- ja tutkimusklinikkatoiminnan neuvottelukunta, jossa eri klinikkakumppanit ovat edustettuina.

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 30.10.2013 15.45 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti