Sisältöön
tampereen yliopisto: yhteiskuntatieteiden tiedekunta: opiskelu: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma: tutkimus: institutionaaliset käytännöt ja vuorovaikutus hyvinvointipalveluiden marginaaleissa:
Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaTampereen yliopistoYhteiskuntatieteiden tiedekunta
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Institutionaaliset käytännöt ja vuorovaikutus hyvinvointipalvelujen marginaaleissa/

Institutional Practices and Interaction at the Margins of Welfare Services

Publications / Julkaisut

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | | 2009 | | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 19991998 | 1997|| 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | Doctoral dissertations |

 

2017

Jokinen, Arja (2017)Tavoiteltavat sosiaalityöntekijän ominaisuudet ja vuorovaikutusastelmat asiakkaan kohtaamisessa opiskelijoiden tulkitsemina. Janus (25)3, 2017, 191-207.

Juhila, Kirsi & Hall, Christopher (2017)  Analysing the Management of Responsibilities at the Margins of Welfare Practices. In Kirsi Juhila, Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare. London: Routledge, 11-34.In Kirsi Juhila, Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare. London: Routledge, 57-79.

Juhila, Kirsi & Raitakari, Suvi & Hall, Christopher (eds.)  (2017) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services. London: Routledge.

Juhila, Kirsi & Raitakari Suvi &  Hansen Löfstrand Cecilia (2017) Responsibilisation in Governmentality Literature. In Kirsi Juhila, Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services. London: Routledge, 11–34.

Juhila, Kirsi & Raitakari Suvi &  Hansen Löfstrand Cecilia (2017) Responsibilities and Current Welfare Discourses. In Kirsi Juhila, Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services. London: Routledge, 35–56.

Hall Christopher & Morriss Lisa & Juhila Kirsi (2017) Negotiating Risks, Choices and Progress in Case Planning Meetings. In Kirsi Juhila, Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services. London: Routledge, 128–150.

Hansen Löfstrand Cecilia & Juhila Kirsi (2017) Housing First as a Moral Tale and a Travelling Idea. In Björn Andesson, Frida Pettersson & Aanette Skåner (eds.) Den motsspänstiga akademikern, festskrift till Ingrid Sahlin. Malmö: Égalité, 15-37.

Raitakari Suvi (2017) Using Expressions of Past, Present and Future Homelessness Pathways as a Linguistic Resource in Meeting Interaction in a Low-Threshold Outpatient Clinic. Housing, Theory and Society. Published online: 21 Nov 2017. https://doi.org/10.1080/14036096.2017.1400997.

Raitakari Suvi & Juhila Kirsi & Hall Christopher  (2017) Conclusion. In Kirsi Juhila, Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services. London: Routledge, 218-223.

Raitakari Suvi & Günther Kirsi (2017) Clients Accounting for the Responsible Self in Interviews. In Kirsi Juhila, Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare. London: Routledge, 83-105.

Raitakari Suvi & Permin Berger Nichlas (2017) Making Active Citizens in the Commounity in Client-Worker Interaction. In Kirsi Juhila, Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare. London: Routledge, 106-127.

Ranta Johanna & Raitakari Suvi & Juhila Kirsi (2017) Vastuuneuvottelut huumeidenkäyttäjien asunnottomuuden toiminnallisissa loukuissa. Yhteiskuntapolitiikka 82(2), 165-175.

Räsänen Jenni-Mari & Saario Sirpa (2017) Welfare Workers Reflecting their Everyday Responsibilities in Focus Groups. In Kirsi Juhila, Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare. London: Routledge, 153-173.

Saario Sirpa & Caswell Dorte & Hall Christopher (2017) Constructing Service Providers' Responsibilities in Interviews on Commissioning. In Kirsi Juhila, Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare. London: Routledge, 196-217.

Saario Sirpa & Räsänen Jenni-Mari & Hall Christopher (2017) Negotiating Boundaries of Professional Responsibilities in Team Meetings. In Kirsi Juhila, Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare. London: Routledge, 174-195

 

2016

Günther Kirsi (2016) Asiakirjat arvioinnin välineinä mielenterveystyössä. Janus 24(1), 79-83.

Haahtela Riikka & Juhila Kirsi (2016) Arjen valinnat ja neuvot kotikuntoutuksen kohtaamisissa [Everyday Choices and Advice-giving in the Encounters of Home Rehabilitation]. In Kirsi Juhila & Teppo Kröger (eds.) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla [Transitions and Choices in Housing Pathways]. Jyväskylä: SoPhi, 192-214.

Jokinen, Arja (2016) Asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välinen suhde. Teoksessa Törrönen Maritta et al. (toim.) Vastavuoroinen sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 138-147.

Juhila Kirsi & Hall Christopher & Raitakari Suvi (2016) Interaction During Mental Health Floating Support Home Visits: Managing Host-Guest and Professional-Client Identities in Home-spaces. Social and Cultural Geography 17(1), 101–119.

Juhila Kirsi & Kröger Teppo (eds.) (2016) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla [Transitions and Choices in Housing Pathways]. Jyväskylä: SoPhi. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6664-5

Juhila Kirsi & Kröger Teppo (2016) Asumispoluista elämisen polkuihin [From Housing Pathways to Life Pathways]. In Kirsi Juhila & Teppo Kröger (eds.) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla [Transitions and Choices in Housing Pathways]. Jyväskylä: SoPhi, 215-224.

Juhila Kirsi & Jolanki Outi & Vilkko Anni (2016) Siirtymät ja valinnat vanhojen ihmisten ja asunnottomien asumispoluilla [Transitions and Choices in the Housing Pathways of Old People and Homeless People]. In Kirsi Juhila & Teppo Kröger (eds.) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla [Transitions and Choices in Housing Pathways]. Jyväskylä: SoPhi, 11-39.

Juhila Kirsi & Raitakari Suvi (2016) Pieni aika sosiaali- ja mielenterveystyössä [Small Time in Social and Mental Health Work]. In Sirpa Kannasoja, Marjo Kuronen & Tytti Poikolainen (eds.) Sosiaalityön aika. Talentia-lehti ja Sosiaalityön tutkimuksen seura.

Raitakari Suvi (2016) Neuvottelut mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumisen siirtymistä: toiveita, haasteita ja toimijuutta [Negotiating the Housing Transitions of Clients in Mental Health and Substance Abuse Services: Hopes, Challenges and Agency]. In Kirsi Juhila & Teppo Kröger (eds.) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla [Transitions and Choices in Housing Pathways]. Jyväskylä: SoPhi. 108-133.

Raitakari Suvi & Juhila Kirsi (2016) Asumispolkujen tutkimisen lähtökohdat ja menetelmät [The Premises and Methods of Studying Housing Pathways]. In Kirsi Juhila & Teppo Kröger (eds.) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla [Transitions and Choices in Housing Pathways]. Jyväskylä: SoPhi. 40-59.

 

2015

Granfelt, Riitta (2015) Asumissosiaalinen työ: Kotiin ja rikollisuudesta irti? [Housing Social Work: Towards Home and Getting Rid of Criminality?] Helsinki: Y-Säätiö.

Granfelt Riitta (2015) Kansainvälinen arvio valmistui: pitkäaikais(asunnottomasta) asukkaaksi? [An international evaluation has been completed: from a (long-term) homeless to a resident?] Asuminen ja Yhteiskunta 1/2015, 9.

Granfelt Riitta (2015) Rikollisuudesta irti: kouluun ja kotiin [To break away from criminality: to school and home]. In Anne-Mari Jaakko, Viivi Lanne & Jarkko Rasinkangas (eds.) Eriarvoisuus ja sosiaalityö. Talentia-lehti & Sosiaalityön tutkimuksen seura: Tutkiva sosiaalityö, 29-32.

Granfelt, Riitta & Nousiainen, Kirsi & Haahtela, Riikka & Juhila, Kirsi & Raitakari, Suvi (2015) Oman oven avaajaksi: voiko asunnottomuudesta päästä eroon? [Towards own door and key; is it possible to get rid of homelessness?]. In Jouni Häkli, Risto Vilkko & Leena Vähäkylä (eds.) Kaikki kotona? Asumisen uudet tuulet. Helsinki: Gaudeamus, 71-81.

Günther Kirsi (2015) Asiakasdokumentaatio arviointina mielenterveystyön arjessa: Tutkimus ammatillisesta kirjaamisesta [Client Documentation as Assessment in the Everyday Practices of Mental Health Social Work: A Study on Professional Reporting]. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis 2108.

Günther Kirsi & Raitakari Suvi & Juhila Kirsi (2015) From Plan Meetings to Care Plans: Genre Chains and the Intertextual Relations of Text and Talk. Discourse & Communication 9(1), 65-79.   

Haahtela Riikka (2015) Asiakkuuksien rakentuminen asunnottomille suunnatussa naistyössä [Constructing clienthoods in women-specific homelessness work]. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis 2023 and Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1512.  

Haahtela Riikka (2015) Naisten asunnottomuus [Women's homelessness]. Tampereen yliopisto. Alusta 17.3.2015. http://alusta.uta.fi/artikkelit/2015/03/17/naisten-asunnottomuus.html

Juhila Kirsi & Günther Kirsi & Raitakari Suvi (2015) Negotiating Mental Health Rehabilitation Plans: Joint Future Talk and Clashing Time Talk in Professional Client Interaction. Time & Society 24(1), 5-26.

Juhila Kirsi & Hall Christopher & Günther Kirsi & Raitakari Suvi & Saario Sirpa (2015) Accepting and Negotiating Service Users' Choices in Mental Health Transition Meetings. Social Policy & Administration 49(5), 612-630.

Järvinen Minna-Kaisa (2015)  Asiakas-työntekijäsuhde rikosseuraamusalalla: Dialoginen arviointi tiedontuotannon tapana [Client-worker relationship in the criminal sanctions field: Dialogical evaluation as a method of knowledge creation]. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis 2013 and Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1502.

Nousiainen, Kirsi (2015) Narratiivinen haastattelu performanssina tuetun asumisen yksikössä: kun päihdeongelma ja mielen sairaus ovat osallisina näyttämöllä [Narrative intreview as performance in a supporting housing unit: substance abuse and mental health problems as participants at stage]. In Sanna Aaltonen & Riitta Högback (eds.) Umpikujasta oivallukseen. Refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 164. Tampere: Nuorisotutkimusseura ry. and Tampere University Press.

Nousiainen, Kirsi (2015) Reflecting Narrative Interview Context as Performance: Inteviews with former Homeless Persons with Intoxication and Mental Health Problems. Nordic Social Work Research 5(2), 129-142.

Nousiainen, Kirsi (2015) Yhteisöt pitkäaikaisasunnottomien elämänkuluissa ja emansipatorisessa identiteettityössä [Communities in the life courses of long-term homeless people and in empancipatory social work]. In Sanna Väyrynen, Kaisa Kostamo-Pääkkö & Pekka Ojaniemi (eds.) Sosiaalityön yhteisöllisyyttä etsimässä. EU: United Press Global, 79-105..

Pleace Nicholas & Culhane Dennis & Granfelt Riitta & Knutagård Marcus (2015) The Finnish Homelessness Strategy: An Internationa Review. Helsinki: Reports of the Ministry of the Environment 3en. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/153258

Raitakari Suvi & Günther Kirsi (2015) Mielenterveysasiakkaan asema portaikkomallin ja Asunto Ensin -mallin asumispoluilla [Mental health clients' position in the staircase and Housing First pathways]. Janus 23(1), 66-82.

Raitakari, Suvi & Juhila, Kirsi (2015) Housing First Literature: Different Orientations and Political-Practical Arguments. European Journal of Homelessness Research 9(1), 145-189.

Raitakari Suvi & Haahtela Riikka & Juhila Kirsi (2015) Tackling Community Integration in Mental Health Home Visit Integration in Finland. Health and Social Care in the Community. doi: 10.1111/hsc.12246

Raitakari Suvi & Saario Sirpa & Juhila Kirsi & Günther Kirsi (2015) Client Participation in Mental Health: Shifting Positions in Decision-Making. Nordic Social Work Research 5(1), 35-49. 

Räsänen Jenni-Mari & Saario Sirpa (2015) Telecare as Institutional Interaction: Checking up on the Client and Creating Continuity. Journal of Technology in Human Sciences 33(3), 205-224.

Saario Sirpa & Juhila Kirsi & Raitakari Suvi (2015) Boundary Work in Inter-agency and Interprofessional Client Transitions. Journal of Interprofessional Care. 29(6), 610–615.

2014

Aaltonen Tarja, Henriksson Lea, Tiilikka Tiina, Valokivi Heli & Zechner Minna (2014) Vanhuksen hyvä elämä asiakirjoissa ja haastattelupuheessa [Good life of an elderly in documents and interview talk]. Teoksessa [In] Metteri Anna, Valokivi Heli & Ylinen Satu (toim./eds.) Terveys ja sosiaalityö [Health in Social Work]. Jyväskylä: PS-kustannus, 244–270.

Granfelt Riitta (2014) Asunto vai rikoksettomuus ensin? Asumissosiaalisen työn tuella irti asunnottomuudesta ja rikollisuudesta [Housing first or crimelessness first?]. In Henrik Lindeborg, Mari Suonio & Tytti Lassila (eds.) Sosiaalityö ja sosiaalinen tuki rikosseuraamusalalla. Helsinki: Rikosseuraamuslaitos, 255-274.

Günther, Kirsi (2014) Multi-voiced Assessment in a Mental Health Statement. Text & Talk 34(6), 665-684. 

Haahtela, Riikka (2014) Homeless Women’s Interpretations of Women-specific Social Work among the Homeless People. Nordic Social Work Research 4(1), 5-21.

Holmberg Suvi (2014) "Eräänlainen vedenjakaja elämässäni" - arjen muuttuva rytmi rintasyöpään sairastuneiden naisten elämässä ["A sort of a watershed in my life" - the changing rhythms in the everyday life of women living with cancer]. In Anna Metteri & Heli Valokivi & Satu Ylinen (eds.) Terveys ja sosiaalityö [Health in Social Work]. Jyväskylä: PS-kustannus, 207-241.

Jokinen, Arja (2014) Onnistumisen tarinoita aikuissosiaalityössä. Teoksessa Riitta Haverinen, Marjo Kuronen ja Tarja Pösö (toim.) Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus. Tampere, Vastapaino, 196-218.

Juhila Kirsi & Saario Sirpa & Günther Kirsi & Raitakari Suvi (2014) Reported Client–practitioner Conversations as Assessment in Mental Health Practitioners' Talk. Text & Talk 34(1), 69–88.

Metteri Anna, Valokivi Heli & Ylinen Satu (toim./eds.) (2014). Terveys ja sosiaalityö [Health and Social Work]. Jyväskylä: PS-kustannus.

Raitakari Suvi & Juhila Kirsi (2014) Asunto ensin -julkaisujen suuntaukset, pääargumentit ja käytännöllis-poliittiset tavoitteet [Housing First literature: different orientations and political-practical arguments]. Yhteiskuntapolitiikka 79(2), 185-196.

Rissanen Sari & Ylinen Satu (2014) Elderly Poverty: Risks and Experiences - A Literature Review. Nordic Social Work Research. DOI:10.1080/2156857X.2014.889031

Räsänen Jenni-Mari (2014) Tietotekniikkaan pohjautuva asiakastiedon käyttö sosiaalipäivystyksessä: Etnometodologinen puheen ja vuorovaikutuksen tutkimus [Information technology-based use of client information in emergency social services: ethnomethodological study of talk and interaction]. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis: 1932.

Räsänen Jenni-Mari (2014) Emergency Social Workers Navigating between Computer and Client. British Journal of Social Work. doi: 10.1093/bjsw/bcu031

Saario Sirpa (2014) Arviointikulttuurin leviäminen ammattikäytäntöihin [Spreading of Audit Culture into Professional Practices]. Kuntoutus 37(2), 48-51.

Saario Sirpa (2014) Audit Techniques in Mental Health. Practitioners Responses to Electronic Health Records and  Service Purchasing Agreements. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis: 1907 and Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1391.

 
2013

Anttonen Anneli & Häikiö Liisa & Raitakari Suvi  (eds.) (2013) Hyvinvointivaltiosta ja takaisin  [From welfare states to marketization of welfare and back?]. Special issue. Janus 21(4).

Granfelt Riitta (2013) Naisten kokemuksia kodittomuudesta ja vankeudesta [Women's experiences of homelessness and inprisonment]. In Elina Virokannas & Sanna Väyrynen  (eds.) Varjoja naiseudessa. Kuopio: UNIpress, 199-218.

Granfelt Riitta (2013) Asumissosiaalinen työ läsnäolotyönä - kokemuksia naisten yhteisöstä [Housing related social work as being close by and available - experiences on a women's community]. In Merja Laitinen & Asta Niskala (eds.) Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä. Tampere: Vastapaino, 219-243.

Granfelt Riitta (2013) Asumissosiaalinen työ rikosseuraamusalalla [Housing related social work in criminal justice]. In Susanna Hyväri & Sakari Kainulainen (eds.) Paikka asua ja elää? Näkökulmia asunnottomuuteen ja asumispalveluihin. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, A tutkimuksia 39, 209-228.

Günther Kirsi & Raitakari Suvi & Juhila Kirsi & Saario Sirpa & Kulmala Anna & Kaartamo Riina  (2013) Asiakaslähtöisyys vakavaa mielen sairautta sairastavien nuorten aikuisten kuntoutuskurssilla: etnometodologinen tapaustutkimus [Client centeredness in the rehabiliation course targeted to young adults suffering from serious mental health problems: ethnomethodological case study]. Tampere: Muotialan asuin- ja toimintakeskus. http://www.muotiala.fi/yhdistys/julkaisut/

Haahtela Riikka (2013) "Tehdä projektinsa tarpeelliseksi": Työntekijöiden selonteot asunnottomille suunnatun Naisten keskuksen elinkaaresta [Making one's project necessary: workers' accounts on the life cycle of a of a homeless women's coaching center]. Janus 21(3), 206-221.

Haahtela Riikka (2013) Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamisia asumisyksikössä [Encounters between workers and clients in a supported housing unit]. In Susanna Hyväri & Sakari Kainulainen (eds.) Paikka asua ja elää? Näkökulmia asunnottomuuteen ja asumispalveluihin. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, A tutkimuksia 39, 183-208.

Hall Christopher & Juhila Kirsi & Matarese Maureen & van Nijnatten Carolus (eds.) (2013) Analysing Social Work Communication: Discourse in Practice. London: Routledge.

Hall Christopher & Juhila Kirsi & Matarese Maureen & van Nijnatten Carolus (2013) Social Work Discourse in Practice. In Christopher Hall & Kirsi Juhila & Maureen Matarese & Carolus van Nijnatten (eds.) Analysing Social Work Communication: Discourse in Practice. London: Routledge, 1-8.

Hall Christpher & Juhila Kirsi & Matarese Maureen & van Nijnatten Carolus (2013) Discourse Analysis of 'Ordinary' Social Work. In Christopher Hall & Kirsi Juhila & Maureen Matarese & Carolus van Nijnatten (eds.) Analysing Social Work Communication: Discourse in Practice. London: Routledge, 173-180.

Juhila Kirsi & Mäkitalo Åsa & Noordegraaf Martine (2013) Analysing Social Work Interaction: Premises and Approaches. In Christopher Hall & Kirsi Juhila & Maureen Matarese & Carolus van Nijnatten (eds.) Analysing Social Work Communication: Discourse in Practice. London: Routledge, 9-24.

Juhila Kirsi & Caswell Dorte & Raitakari Suvi (2013) Resistance. In Christopher Hall & Kirsi Juhila & Maureen Matarese & Carolus van Nijnatten (eds.) Analysing Social Work Communication: Discourse in Practice. London: Routledge, 117-135.

Juhila Kirsi & Günther Kirsi (2013) Kunnan, järjestöjen ja asiakkaiden oikeudet ja velvollisuudet tilaaja-tuottajamallissa: tutkimus asumispalvelujen tarjouspyyntöasiakirjoista [Rights and Responsibilities of the Municipality, Non-governmental Organizations and Service Users in the Purchaser-Provider Model], Janus 21(4), 298-313.

Juhila Kirsi & Jokinen Arja & Saario Sirpa (2013) Reported Speech. In Christopher Hall & Kirsi Juhila & Maureen Matarese & Carolus van Nijnatten (eds.) Analysing Social Work Communication: Discourse in Practice. London: Routledge, 154-172.

Nousiainen Kirsi (2013) Lyöty äiti - väkivaltainen koti sisäisenä tilana [A beaten mother: violent home as an inner space]. In Elina Virokannas & Sanna Väyrynen  (eds.) Varjoja naiseudessa. Kuopio: UNIpress, 83-112.

Raitakari Suvi & Günther Kirsi & Juhila Kirsi & Saario Sirpa (2013) Causal Accounts as a Consequential Device in Categorizing Mental Health and Substance Abuse Problems. Communication & Medicine 10(3), 237-248.

Raitakari Suvi & Juhila Kirsi (2013) Kuluttajuusdiskurssit ja palveluvalinnat mielenterveyskuntoutuksen asiakaspalavereissa [Consumer discourses and service choices in mental health rehabilitation meetings]. In Merja Laitinen & Asta Niskala (eds.) Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä. Tampere: Vastapaino, 167-195.

Valokivi Heli (2013). Muistisairautta sairastava kansalainen vanhuspalveluissa [Citizen with memory diffuculties in elder care]. Teoksessa [In] Laitinen, Merja & Niskala, Asta (toim./eds.) Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä: Vastapaino, 146–164.

2012

Anttonen Anneli, Häikiö Liisa & Valokivi Heli (2012). Vastuu, valinta ja osallistuminen sosiaalipalveluissa: vanhushoivapolitiikan muutos ja arkinen hoivavastuu [Responsibility, choice and participation on social services: change in edelr care policy and everyday care responsibility]. Teoksessa [In] Anttonen Anneli et al (toim./eds.) Julkisen ja yksityisen rajalla: julkisen palvelun muutos. Tampere: Tampere University Press, 19–46.

Enroos Rosi (2012) Perhe vankeinhoidon arviointikäytäntöjen ja moraalisen järkeilyn kohteena [Family as an Object of Assessment Practices and Moral Reasoning in Prison]. In Hannele Forsberg & Leena Autonen-Vaaraniemi (eds.) Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily ja sosiaalityö. Tampere: Vastapaino, 45-74.

Forssén Katja & Roivainen Irene & Ylinen Satu & Heinonen Jari (eds.)(2012) Kohtaako sosiaalityö köyhyyden (Does Social Work Face Poverty?]. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja. Kuopio: UNIPress.

Günther Kirsi (2012) Kirjatut ammatilliset kehykset: mielenterveyskuntoutus asiakassuunnitelmien kuvaamana [Documented Professional Frames in Mental Health Rehabilitation Care Plans]. Janus 20(1), 15-31.

Günther Kirsi & Raitakari Suvi (2012) Mielenterveyskuntoutusta avoimen ja yksityiskohtaisen suunnitelmalomakkeen ohjaamana [Open and Detailed Planning Forms as Tools in Directing Mental Health Rehabilitation]. In Heikkinen Vesa et al (eds.) Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntöä: Kotimaisten kielten keskus, 101-128. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 29).

Haahtela Riikka (2012) Vuosikirjan katse köyhyydessä - ryhmät, rakenteet, auttajat ja köyhyyskokemukset [The Social Work Yearbook Focuses on Poverty - Groups, Structures, Helpers and Poverty Experiences]. In Suvi Raitakari & Heli Valokivi (eds.) Sosiaalityön luonne ja odotukset tässä ajassa - käytännön ja tutkimuksen menetelmällinen rikkaus [The Character and Expectations of Social Work in this Era - The Methodical Richness of Practice and Research]. Tutkiva sosiaalityö, Talentia-lehti & Sosiaalityön tutkimuksen seura, 39-43.

Hansen Löfstrand Cecilia & Juhila Kirsi (2012) The Discourse of Consumer Choice in the Pathways Housing First Model. European Journal of Homelessness 6(2), 47-68.

Jokinen Arja (2012) Kategoriat, instituutio ja sosiaalisen järjestyksen tuottaminen [Categories, Institutions and Social Order]. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen (eds.) Kategoriat, kulttuuri ja moraali - johdatus kategoria-analyysiin. Tampere: Vastapaino, 227-266.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Suoninen Eero (2012) Kategoriat, kulttuuri ja moraali - johdatus kategoria-analyysiin [Categories, Culture and Moral Order - Introduction to Categorization Analysis]. Tampere: Vastapaino.

Juhila Kirsi  (2012) Ongelmat, niiden selittäminen ja kategoriat [Accounting Problems through Categories]. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen (eds.) Kategoriat, kulttuuri ja moraali - johdatus kategoria-analyysiin. Tampere: Vastapaino, 131-173.

Juhila Kirsi  (2012) Poikkeavan kategorian jäsenyyden tuottaminen ja vastustaminen [Creating and Resisting Deviant Categories]. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen (eds.) Kategoriat, kulttuuri ja moraali - johdatus kategoria-analyysiin. Tampere: Vastapaino, 175-225.

Juhila Kirsi  & Jokinen Arja & Suoninen Eero (2012) Kategoria-analyysin juuret [Foundations of Categorization Analysis]. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen (eds.) Kategoriat, kulttuuri ja moraali - johdatus kategoria-analyysiin. Tampere: Vastapaino, 17-43.

Juhila Kirsi  & Jokinen Arja & Suoninen Eero (2012) Kategoria-analyysin teesit [Principles of Categorization Analysis]. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen (eds.) Kategoriat, kulttuuri ja moraali - johdatus kategoria-analyysiin. Tampere: Vastapaino, 45-87.

Metteri Anna (2012) Hyvinvointivaltion lupaukset, kohtuuttomat tapaukset ja sosiaalityö [Promises of Welfare State, Non-fulfilment of these Promises and Social Work]. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis.

Raitakari Suvi & Günther Kirsi (2012) Sosiaalityön tutkimus [Social Work Research]. In Heikkinen Vesa et al. (eds.) Genreanalyysi : tekstilajitutkimuksen käsikirja. Helsinki: Gaudeamus, 656–661. (Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja 196).

Raitakari Suvi, Juhila Kirsi (2012) Asunto ensin-mallin ja portaikko mallin jännitteet mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisratkaisuissa [The Tensions between the Housing First Model and the Staircase Model in the Housing of People Suffering from Mental Health and Substance Use Problems]. Suuntaaja 2012 (2), 18-22.

Raitakari Suvi & Juhila Kirsi & Günther Kirsi & Kulmala Anna & Saario Sirpa (2012) Asiakaslähtöisyydet asiakas-ammattilainen vuorovaikutuksessa: kuluttajuus, kumppanuus ja huolenpito mielenterveyskuntoutuksessa [The Forms of Client Centredness in Client-professional Interaction: Consumerism, Partnership and Care]. In Anneli Anttonen et al. (eds) Julkisen ja yksityisen rajalla - julkisen palvelun muutos. Tampere: Tampere University Press, 47-80.

Raitakari Suvi & Valokiv, Heli (eds.) (2012) Sosiaalityön luonne ja odotukset tässä ajassa - käytännön ja tutkimuksen menetelmällinen rikkaus [The Character and Expectations of Social Work in this Era - The Methodical Richness of Practice and Research]. Tutkiva sosiaalityö, Talentia-lehti & Sosiaalityön tutkimuksen seura.

Rautniemi Lasse (2012) Yhdyskuntapalvelu kansalaisyhteiskunnan ja valtion rajamailla - Teoreettis-empiirinen tutkimus [Community Service in the Borderline of Civil Society and the State - A Theoretical-Empirical Study]. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis 1725.

Roivainen Irene & Jalonen Johanna (2012) Köyhyys, palvelujärjestelmä ja yksinhuoltajanaisten kokeukset [Poverty, Service System and the Experiences of Single Mothers]. In Katja Forssén et al (eds.)(2012) Kohtaako sosiaalityö köyhyyden (Does Social Work Face Poverty?]. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja. Kuopio: UNIPress, 151-174.

Räsänen Jenni-Mari (2012) Accounting for IT-based use of information in emergency social work encounters. Nordic Social Work Research 2(1), 21-37.

Räsänen Jenni-Mari (2012) Producing Norm Talk of Fact-Based Case Recording in interviews with Emergency Social Workers. Qualitative Social Work 11(1), 6-22.  

Saario Sirpa (2012) Managerial reforms and specialised psychiatric care: a study of resistive practices performed by mental health practitioners. Sociology of Health and Illness 34(6), 896-910.

Saario Sirpa & Hall Christopher & Peckover Sue (2012) Inter-professional electronic documents and child health: A study of persisting non-electronic communication in the use of electronic documents. Social Science & Medicine 75(12), 2207-2214.

Saarnio Pekka (2012) Sosiaalityön opiskelijoiden soveltuvuuden selvittäminen. Yhteiskuntapolitiikka 77 (3), 316-320.

Vanhanen Emma (2012) Ihmettely tiedonmuodostuksen työkaluna [Wondering as a Tool in Knowledge Making]. In Suvi Raitakari & Heli Valokivi (eds.) Sosiaalityön luonne ja odotukset tässä ajassa - käytännön ja tutkimuksen menetelmällinen rikkaus [The Character and Expectations of Social Work in this Era - The Methodical Richness of Practice and Research]. Tutkiva sosiaalityö, Talentia-lehti & Sosiaalityön tutkimuksen seura, 36-38.

Van Aerschot Lina & Valokivi Heli (2012). Kuluttajuus ja pienet tulot - Ikäihmisten apu, hoiva ja palvelut Jyväskylässä ja Tampereella [Consumership and low income – Care, help and services of elderly in Jyväskylä and Tampere]. Teoksessa [In] Forssén Katja, Roivainen Irene, Ylinen Satu, Heinonen Jari (toim./eds.) Kohtaako sosiaalityö köyhyyden?: Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2012: UniPress, 249–274.

Ylinen Satu & Rissanen Sari (2012) Vanhuusköyhyyden kokemus - sosiaalityön tulkintaa [Experiencing Poverty in Old Age - Social Work based Interpretations]. In Katja Forssén et al (eds.)(2012) Kohtaako sosiaalityö köyhyyden (Does Social Work Face Poverty?]. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja. Kuopio: UNIPress, 301-326.

Zechner Minna & Valokivi Heli. (2012). Negotiating care in the context of Finnish and Italian elder care policies. European Journal of Ageing 9 (2), 131–140.

2011

Enroos Rosi(2011) Mothers in Prison: Between the Public Institution and Private Family Relations. Child and Family Social Work 16(1), 12-21.

Juhila Kirsi & Abrams Laura S. (eds.) (2011) Special Issue on Identity. Qualitative Social Work 10(3) 2011.

Juhila Kirsi & Abrams Laura (2011) Special Issue Editorial: Constructing Identities in Social Work Settings. Qualitative Social Work 10(3), 277-292.

Juhila Kirsi (2011) Ihanat naiset asunnottomien naisten tukiyksikössä [Wonderful women in the Support Centre for homeless women]. In Petri Ruuskanen, Katri Savolainen & Mari Suonio (eds.) Toivo sosiaalisessa. UNIPress, 84-102.

Järnström Sanna (2011) Asiakaslähtöisyys geriatrisen osaston lääkärikierrolla [Client orientation on doctor's rounds in geriatric hospital]. Janus 19(3), 238-250.

Järnström Sanna (2011) "En tiedä mitä ne ajattelee mun kohtalokseni" Etnografinen tutkimus asiakkuudesta ja asiakaslähtöisyydestä geriatrisessa sairaalassa ["I don't know what they think about my future": Ethnographic study on clienthood and client-centredness in geriatric hospital]. Tampere: Tampere University Press, Acta Universitatis Tamperensis 1635.

Raitakari Suvi & Günther Kirsi & Saario Sirpa (2011) Markkina- vai kumppanuussuhteissa mielenterveystyön tulevaisuus? [Is the Future of Mental Health Work on Market based or on Partnership based Relations?] In Anne Kärkkäinen (eds.) Tahtoa ja tekemisen paloa - Puheenvuoroja mielenterveystyöstä. Tampere: Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry., 50-65.

Raitakari Suvi & Juhila Kirsi (2011) Moraalinen järjestys ja aikuisuuden odotukset ammatillisessa vuorovaikutuksessa: esimerkkinä mielenterveyskuntoutus [Moral Order of Adulthood in Mental Health Rehabilitation]. In Aini Pehkonen & Marja Väänänen-Fomin (eds.) Sosiaalityön arvot ja etiikka. Jyväskylä: PS-kustannus. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2011, 189-214.

Raitakari Suvi & Kulmala Anna & Günther Kirsi & Juhila Kirsi & Saario Sirpa  (2011) Vakava mielen sairaus ja eriarvoisuudet arjessa [Serious mental illness and inequalities in everyday life] Janus 19 (4), 221-237.

Ranta-Tyrkkö Satu (2011) High Time for Postcolonial Analysis in Social Work. Nordic Social Work Research 1(1), 25-41.

Roivainen Irene, Heinonen Jari & Ylinen Satu (2011) "Köyhä byrokratian rattaissa". KAKS, Helsinki.

Saario Sirpa (2011) Arviointitekniikat ja mielenterveystyö: tutkimus ammattilaisten luovinnasta työn arvioinnissa ja seurannassa. In Ilpo Hélen (ed.) Reformin pirstaleet: mielenterveyspolitiikka hyvinvointivaltion jälkeen. Tampere: Vastapaino, 182-230.

Suoninen Eero & Jokinen Arja (2011) Umpikujien tarinallinen purkaminen  [Narrative deconstruction of deadlocks in life]. In Atte Oksanen & Marko Salonen (eds.) Toiminnallisia loukkuja. Tampere: Tampere University Press, 36-62.

Vanhanen Emma (2011) Vertaistuki verkkokeskusteluissa: neuvottelevaa tukea ja autoritääristä auttamista [Online peer support discussion: negotiative supporting and authoritarian helping]. Janus 19(1), 36-51.

Välimaa Outi (2011) Kategoriat ongelman selontekoina: pitkäaikaistyöttömyydestä neuvotteleminen ja sen rakentuminen haastattelupuheessa [Categories as accounts of problems: negotiating and constructing long-term unemployment in interview talk]. Tampere: Tampere University Press, Acta Universitatis Tamperensis 1589. 

2010

Hjörne Eva & Juhila Kirsi & van Nijnatten Carolus (eds.) (2010) Mini-Symposium: Negotiating Dilemmas in the Practices of Street-level Welfare Work. International Journal of Social Welfare 19(3), 303-357.

Hjörne Eva & Juhila Kirsi & van Nijnatten Carolus (2010) Negotiating Dilemmas in the Practices of Street-level Welfare Work (guest editorial). International Journal of Social Welfare 19(3), 303-309.

Juhila Kirsi & Raitakari Suvi (2010) Ethics in Professional Interaction: Justifying the Limits of Helping in a Supported Housing Unit. Ethics and Social Welfare 4(1), 57-71.

Juhila Kirsi & Hall Christopher & Raitakari Suvi (2010) Accounting for the Clients' Troublesome Behaviour in a Supported Housing Unit: Blames, Excuses and Responsibility in Professionals' Talk. Journal of Social Work 10(1), 59-79.

Ranta-Tyrkkö Satu (2010) At the Intersection of Theatre and Social Work in Orissa, India: Natya Chetana and Its Theatre. Tampere: Tampere University Press, Acta Universitatis Tamperensis 1503.

Räsänen Jenni-Mari (2010) Tietojärjestelmien yhteiskäytön jännitteet seudullisessa sosiaalipäivystyksessä. [The Tensions of the Integrated Use of Client Information Systems in the Context of Regional Emergency Social Work]. In Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi (eds.) Sosiaalityö, tieto ja teknologia. [Social Work, Knowledge and Technology]. Jyväskylä: PS-Kustannus, 291-318.

Saario Sirpa & Raitakari Suvi (2010) Contractual Audit and Mental Health Rehabilitation. A Study of Formulating Effectiveness in a Finnish Supported Housing Unit. International Journal of Social Welfare 19(3), 321-329.

2009

Aaltonen Tarja, Henriksson Lea, Karttunen Aija, Kivimäki Riikka, Palukka Hannele, Silvennoinen-Nuora Leena, Tiilikka Tiina & Valokivi Heli (2009). Toimijat vanhusten hyvinvointipalveluja ohjaavissa kehittämisohjelmissa [Actors in the elder care policy agendas]. Kunnallistieteellinen aikakauskirja 37 (3), 336–352.

Anttonen Anneli, Valokivi Heli & Zechner Minna (toim./eds.) (2009). Hoiva - Tutkimus, politiikka ja arki [Care – Research, policy and everyday life]. Tampere: Vastapaino.

Juhila Kirsi (2009) Sosiaalityön selontekovelvollisuus [Accountability in Social Work]. Janus 17(4), 296-312.

Juhila Kirsi (2009) From Care to Fellowship and Back: Interpretative Repertoires Used by the Social Welfare Workers when Describing their Relationship with Homeless Women. British Journal of Social Work 39(1), 128-145.

Juhila Kirsi (2009) Objektivointi ja subjektivointi sosiaalityön käytännöissä: Michel Foucault'n perintöä tulkitsemassa [Objectification and Subjectification in the Practices of Social Work: Interpreting the Heritage of Michel Foucault]. In Mikko Mäntysaari et al. (eds.) Sosiaalityö ja teoria. Jyväskylä: PS-kustannus, 47-66.

Krok Suvi (2009) Hyviä äitejä ja arjen pärjääjiä - yksinhuoltajia marginaalissa [Good Mothers and Everyday Survivors - Single Mothers on the Margin]. Acta Universitatis Tamperensis 1437. Tampere: Tampere University Press.

Raitakari Suvi & Virokannas Elina (eds..) (2009) Nuorisotyön ja sosiaalityön jaetut kentät. Puheenvuoroja asiantuntijuudesta, käytännöistä ja kohtaamisista [The Crossroads of Youth Work and Social Work]. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

Raitakari Suvi & Virokannas Elina (2009) Yhteisiä teemoja etsimässä [Searching for Common Themes]. In Suvi Raitakari & Elina Virokannas (eds..) Nuorisotyön ja sosiaalityön jaetut kentät. Puheenvuoroja asiantuntijuudesta, käytännöistä ja kohtaamisista. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 5-18.

Ranta-Tyrkkö Satu (2009) Vähän on kylliksi: sosiaalityöstä Mahatma Gandhin malliin [Little Is Enough - Social Work as Modeled by Mahatma Gandhi]. In Mikko Mäntysaari et al. (eds.) Sosiaalityö ja teoria. Jyväskylä: PS-kustannus, 17-46.

Roivainen Irene (2009) Does Community Work in Finland Benefit Citizens or Clients? In Gunn Strand Hutchinson (ed.) Community Work in Nordic Countries - New Trends. Oslo: Universitetsforlaget, 98-118.

Saario Sirpa & Stepney Paul (2009) Managerial Audit and Community Mental Health: A Study of Rationalising Practices in Finnish Psychiatric Outpatient Clinics. European Journal of Social Work 12(1), 41-56.

Valokivi Heli & Zechner Minna (2009). Ristiriitainen omaishoiva - läheisen auttamisesta kunnan palveluksi [Contradictory care for relatives – from helping next of kin to communal service]. Teoksessa [In] Anneli Anttonen, Heli Valokivi, Minna Zechner (toim./eds.) Hoiva: tutkimus, politiikka ja arki. Tampere: Vastapaino, 126–153.

Zechner Minna & Valokivi Heli (2009). Hoivan tarve ja vanhan ihmisen toimintakyky [Need for care and abilities of elderly]. Teoksessa [In] Anneli Anttonen, Heli Valokivi, Minna Zechner (toim./eds.) Hoiva: tutkimus, politiikka ja arki. Tampere: Vastapaino, 154–175.

2008

Enroos Rosi (2008) Lapsi vankilassa vanhemman mukana [Child in prison with her/his parent]. Lastensuojelun käsikirja, erityiskysymykset. www-julkaisu: www.sosiaaliportti.fi. 

Enroos Rosi (2008) Vankila lapsuudessa -lapset vankilassa. Tutkimus lapsista, joiden elämää äidin vankeus värittää [Prison in Childhood: Children in Prison. Study on Children Affected by Mother's  Imprisonment]. Rikosseuraamusviraston julkaisuja 1/2008.

Günther Kirsi & Raitakari Suvi (2008) Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare. Nordisk Socialt Arbeid 28(3/4), 182-193.

Haahtela Riikka (2008) Asunnottomien naisten osallisuus ja identiteetit kuntoutumiseen tähtäävässä palveluketjussa [Identities and Participation of Homeless Women in Rehabilitation Process Services]. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 224-252.

Heikkonen Hanna & Mäkitalo Soile & Räsänen Jenni-Mari (2008) Sosiaalialan valtakunnallisen Konsultointipalvelun arviointi [Evaluating the Electronic Consultancy Services in the Social Sector]. In Hanna Heikkonen & Tero Meltti & Soila Mäkitalo (eds.) Verkkokonsultointi sosiaalialalla. Malleja ja kokemuksia sähköisistä konsultointipalveluista [Electronic Consultancy in Social Work. Models and Experiences of Electronic Consultancy Services.]. Stakes Raportteja 8/2008. Helsinki: Stakes, 50-73.

Jokinen Arja (2008) Sosiaalityö tukena ja kontrollina aikuisten kohtaamisessa [Social Work as Support and Control in Encounters with Adults]. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 110-144.

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (2008) Johdanto [Introduction]. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 7-13.

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (2008) Jännitteitä ja suuntaviittoja aikuisten sosiaalityössä [Dilemmas and Visions in Social Work among Adults]. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 282-289.

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (eds.) (2008) Sosiaalityö aikuisten parissa [Social Work among Adults]. Tampere: Vastapaino.

Juhila Kirsi (2008) Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön areenat. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 14-47.

Juhila Kirsi (2008) Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön yhteiskunnallinen paikka [The Societal Place of Social Work among Adults]. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 14-47.

Juhila Kirsi (2008) Aikuisuus sosiaalityössä [Adulthood in Social Work]. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 82-109.

Juhila Kirsi (2008) Forms of Advocacy in the Social Welfare Work with Homeless Women. European Journal of Social Work 11(3), 267-278.

Korpinen Johanna (2008) Istuntoja institutionaalisen katseen alla: lastensuojelun suulliset käsittelyt hallinto-oikeudessa. [Sessions under the Institutional Gaze: Child Protection Oral Hearings in the Administrative Courts]. (doctoral dissertation) Acta Universitatis Tamperensis 1322, Tampere University Press.

Krok Suvi (2008) Kerrostalonaapurusto yhteisöllisyyden kokemuksena [High-rise Neighborhood as a Communal Experience]. In Irene Roivainen & Marianne Nylund & Riikka Korkiamäki & Suvi Raitakari (eds.)Yhteisöt ja sosiaalityö. Asiakkaan vai kansalaisen asialla? PS-kustannus, 193-208.

Krok Suvi (2008) Vähävarainen yksinhuoltajaäiti etuusjärjestelmässä [Hard up Lone Mothers in a Social Benefit System]. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 145-174.

Metteri Anna & Ranta-Tyrkkö Satu (2008) Violence at Large - How Do We Respond? In Voronov Alexandr (ed.) Criterions of Quality a Social Work with Victims of Family Violence. An Experience of Russia and Finland. Collection of Articles. St. Petersburg Faculty of Sociology, St. Petersburg State University, 135-137.

Raitakari Suvi (2008) Asukkaasta kiinnipitäminen ja irtipäästäminen. Neuvotteluja yhteisön tavoittelemasta jäsenestä [Holding and Releasing Inhabitants. Negotiating Ideal Membership in an Institutional Community]. In Irene Roivainen & Marianne Nylund & Riikka Korkiamäki & Suvi Raitakari (eds.)Yhteisöt ja sosiaalityö. Asiakkaan vai kansalaisen asialla? PS-kustannus, 225-244.

Raitakari Suvi & Saario Sirpa (2008) Vaikuttavuuden osoittamisen vaatimukset mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa [Demands on Demonstrating Effectiveness in Rehabilitation Work with People Suffering Mental Health and Substance Abuse Problems]. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 196-223.

Ranta-Tyrkkö Satu (2008) Natya Chetana's Play Boli - The Sacrifice. In Lidia Guzy & Uwe Skoda (eds.) Power Plays. Politics, Rituals, Performances in South Asia. Dialogus. Mundi. Indo-European Studies in Politics and Society, series editors Klaus Voll and Uwe Skoda. Berlin: Weißensee Verlag, 99-123.

Ranta-Tyrkkö Satu (2008) Building Critical Citizenship through Community Theatre - Case of Theatre Group Natya Chetana. In the www-portal of Savifa virtual library (http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/savifadok/portal/ecmsas/).

Roivainen Irene (2008) From Community Work to Community-Based Strategies: Transformation of Social Work in the Finnish and Swedish Cases. Nordisk Socialt Arbeid 28(3/4), 154-168.

Roivainen Irene (2008) Onko yhdyskuntatyö katoamassa suomalaisesta sosiaalityöstä [Is Community Work Disappearing in the Finnish Social Work?]. In Irene Roivainen, Marianne Nylund, Riikka Korkiamäki & Suvi Raitakari (eds.) Yhteisöt ja sosiaalityö – kansalaisen vai asiakkaan asialla, 25-42.

Roivainen Irene (2008) Yhteisölähtöisen otteen paikka aikuissosiaalityössä [The Place of Community based Orientation in Social Work among Adults]. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 253-281.

Roivainen Irene, Nylund Marianne, Korkiamäki Riikka & Raitakari Suvi (eds.) ( 2008) Yhteisöt ja sosiaalityö – kansalaisen vai asiakkaan asialla? [Communities and Social Work – On behalf of Citizens or Clients?] Jyv äskylä: PS-kustannus.

Räsänen Jenni-Mari & Kärki Jarmo (2008) Sosiaalipäivystyksen asiakastiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmässä [Client Information Concerning Emergency Social Work in the Information System of Social Welfare Services]. In Jarmo Kärki & Anna Väinälä & Jenni-Mari Räsänen & Riikka Väyrynen. Selvitys palvelukohtaisista asiakastiedoista lasten päivähoidossa, lastenvalvojan tehtävissä, adoptioneuvonnassa ja sosiaalipäivystyksessä. [Report on Service Specific Client Information in Children´ s Day Care, Child Welfare Officer´ s Duty, Adoption Guidance and Emergency Social Work.] Stakes Raportteja 39/2008, 153-178.

Valokivi Heli (2008) Kansalainen asiakkaana. Tutkimus vanhusten ja lainrikkojien osallisuudesta, oikeuksista ja velvollisuuksista. [Citizen as a Client. A Research on Participation, Rights and Responsibilities of Elderly People and Offenders.] Tampere: Acta Universitatis Tamperensis 1286.

Välimaa Outi (2008) Oikeutetusti työtön? [Justifiably Unemployed?] In Irene Roivainen & Marianne Nylund & Riikka Korkiamäki & Suvi Raitakari (eds.)Yhteisöt ja sosiaalityö. Asiakkaan vai kansalaisen asialla? PS-kustannus, 245-260.

Välimaa Outi (2008) Kunnallisen aikuissosiaalityön rajat ja ammattietiikka pitkäaikaistyöttömien kohtaamisissa [The Institutional Constrains and Professional Ethics in Encountering Long-term Unemployed in Municipal Social Work]. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 175-195.

2007

Enroos Rosi (2007) Tutkittua: Lapset vankilassa [Researched Knowledge from Children in Prison]. Kontra. Rikosseuraamusviraston, Kriminaalihuoltolaitoksen ja Vankeinhoitolaitoksen henkilöstölehti 1:2007, 19.

Juhila Kirsi (2007) Miten ja millaisista elementeistä etuuspäätöstekstit syntyvät sosiaalityössä? [How and of What kinds of Elements do the Written Decisions of Applications born in Social Work?] Ulla Tiililä (2007) Tekstit sosiaality össä. Book Review. Janus 15(2), 165-167.

Juhila Kirsi (2007) Vuorovaikutuksessa on kaikki, myös ohjaus [Social Interaction Involves Everything, Including Supervision]. In Merja Laitinen et al.: Suunniteltua ja sattumaa. Väitöskirjojen synty sosiaalityön tutkijakouluryhmässä. [Plans and Coincidences. Creating Social Work Dissertations in a Post Graduate Group.] Rovaniemi: Lapin yliopisto, 109-129.

Juhila Kirsi & Raitakari Suvi (2007) Turvallisuuden loputon etsintä [The Endless Search of Social Security]. Robert Castel (2007) Sosiaalinen turvattomuus. Mit ä on olla suojattu? Book Review. Janus 15(2), 173-175.

Korpinen, Johanna, Laakso, Riitta ja Ranta-Tyrkkö, Satu (2007) Perusteellista pohdintaa tutkimusetiikasta [Thoroughgoing Contemplation on Research Ethics]. Janus 15(1), 81-84. (Book review)

Laitinen Merja, Virokannas Elina, Juhila Kirsi, Julkunen Ilse & Karisto Antti (2007) Suunniteltua ja sattumaa. Väitöskirjojen synty sosiaalityön tutkijakouluryhmässä. [Plans and Coincidences. Creating Social Work Dissertations in a Post Graduate Group.] Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Ranta-Tyrkkö, Satu (2007) Uskosta ja kutsumuksesta sosiaalityössä [About Calling and Spirituality in Social Work]. In Mika Aaltola (ed.) Uskontoa politiikan tiloissa. Tampereen yliopisto: Politiikan tutkimuksen laitoksen julkaisusarja Studia Politica Tamperensis 17, 77-94.

Saario Sirpa (2007) Instruction of the self. Päivi Rissanen (2007) Rehabilitation and schizophrenia. [Skitsofreniasta kuntoutuminen] Book Review. Janus 4, 379-381

Saario Sirpa & Hämäläinen Pertti (2007) The role of Audit in the Formation of Mental Health Clinic Practices. Janus, Finnish Journal of Social Policy and Social Work. 2/2007

2006

Aukee Ranja (2006) Quo Vadis health Citizen? Book review of the book: lpo Helén and Mikko Jauho (eds.) Citizenship and Public Health, Gaudeamus, Helsinki 2003. The International Sociology of Books, Vol 21, no 3.

Aukee Ranja (2006) Sosiaalilääketieteilijän identiteetti [Social Medicinists and Their Identity] Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti [Journal of Social Medicine] 43:231-241.

Enroos, Rosi & Pösö, Tarja & Vierula, Tarja (2006) Lapset vankilassa -selvitys lapsista, jotka viettävät varhaislapsuuttaan vankilassa vangitun vanhemman kanssa [Children in Prison: Report on Children Spending Their Early Childhood in Prison With a Imprisoned Parent].Tampere University Press, Childhood and Family Research Unit Net Series; 3/2006.

Enroos, Rosi & Pösö, Tarja & Vierula, Tarja (2006) Lapset haasteena vankeinhoidossa. Vankeinhoidon käytännöissä on epätietoisuutta lapsen edusta [Children as a Challenge in the Prison Services: Uncertainty of Child's Best Interest in Prison Practices]. HAASTE-lehti 3/2006, Oikeusministeriö/Rikoksentorjuntaneuvosto, 12-13.

Juhila Kirsi (2006) Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat [As Social Workers and Clients. The Societal Functions and Places of Social Work]. Tampere: Vastapaino.

Korpinen Johanna, Eskonen Inkeri& Raitakari Suvi (forthcoming 2005) Vallan määrittämät lapsi- ja asiantuntijapuhujat: faktaa, selontekoja ja kokemuksia [Child and Expertise Talk Defined by Power: Facts, Reports and Experiences]. In Hannele Forsberg & Aino Ritala-Koskinen & Maritta Törrönen & (eds.) Lapset & sosiaalityö. Sosiaality ön tutkimuksen seuran vuosikirja.

Kulmala Anna (2006) Kerrottuja kokemuksia leimatusta identiteetistä ja toiseudesta [Narrated Experiences of Stigmatised identity and Otherness]. Acta Universitatis Tamperensis 1148. Tampere: Tampere University Press.

Meltti Tero & Räsänen Jenni-Mari (2006) Sosiaalityöntekijät käyttävät internetiä
monipuolisesti [Social Workers are using Internet in Many Ways]. Sosiaaliturva 5/06.

Raitakari Suvi (2006) Neuvottelut ja merkinnät reunaminuuksista. Vuorovaikutuksellisuus ja retorisuus lastensuojeluyksikön palavereissa ja tukisuunnitelmissa. [Negotiating and Marking Marginal Selves. Interactive and Rhetorical Perspective to Clienthood in Child Care Meetings and Records]. Acta Universitatis Tamperensis 1183. Tampere: Tampere University Press.

Raitakari Suvi (2006) Neuvottelut ja merkinnät reunaminuuksista. Vuorovaikutuksellisuus ja retorisuus lastensuojeluyksikön palavereissa ja tukisuunnitelmissa. [Negotiating and Marking Marginal Selves. Interactive and Rhetorical Perspective to Clienthood in Child Care Meetings and Records].Janus 4, 411-418.

Räsänen Jenni-Mari & Meltti Tero (2006) Internetin ja Sosiaaliportin monipuolinen
käyttö sosiaalityössä [Many Ways to Use Internet and ”Sosiaaliportti” in Social Work]. Talentia 4/06.

Saario Sirpa (2006) Mielenterveystyöntekijöiden arkea: tasapainoilua määrällisesti tehokkaan ja paneutuvan asiakastyön välillä [The Everyday Practices of Mental Health Workers: Balancing between Quantitatively Efficient and Intensive Client Work] . In Maria Tapola-Haapola, Elina Pekkarinen & Susanna Hoikkala (eds..) Tutkiva sosiaalityö: ”Sosiaalityön muuttuva tiedontuotanto” . Talentia ja Sosiaalityön tutkimuksen seura.

Vierula, Tarja & Pösö, Tarja & Enroos, Rosi (2006) Lapsi mukaan vankilaan? [Child along to prison?]
Sosiaaliturva 14/6. Huoltaja-säätiö, 16-17.

2005

Eskonen Inkeri (2005) Kertomistila lasten väkivaltakokemuksille [Narrative Space for Children’s Experiences of Violence]. Psykologia 40(2), 145-155.

Eskonen Inkeri (2005) Perheväkivalta lasten kertomana. Miten ja mitä lapset kertovat terapeuttisissa ryhmissä perheväkivallasta? [Domestic Violence in Children’s Narratives. How do Children Talk about Domestic Violence in Therapy Groups, and What Do They Say?]. Acta Universitatis Tamperensis 1107. Tampere: Tampere University Press.

Eskonen Inkeri (2005) Violence in Children's Narration. The International Journal of Child & Family Welfare (8)1, 32-45.

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (2005) Käänne käytäntöjen tutkimiseen sosiaalityössä. 1980- ja 1990-lukujen aikalaistekstejä ja omia muistoja tulkitsemassa. [The Turn into Studying Practices in Social Work Research. Interpreting Texts and Own Memories from the 1980’s and the 1990’s]. Janus (13)3, 289-305.

Juhila Kirsi (2005) Sosiaalityö, yrittäjyys ja riippuvuus. Oikeuksista velvollisuuksiin, tuesta kontrolliin? [Social Work, Entrepreneurship and Dependency. From Rights to Responsibilities, from Support to Control?] Janus (13) 2, 179-186.

Juhila Kirsi (2005) Oikeuksista velvollisuuksiin, tuesta kontrolliin? [From Rights to Responsibilities, from Support to Control?] Sosiaaliturva 4/2005, 10-11.

Kulmala Anna (2005) Kertomus mielenterveysongelmaiseksi määrittymisestä – saatu diagnoosi osana itseymmärrystä. [Defined as Mentally Ill – Diagnosis as a Part of Self Understanding]. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 42, 281-293.

Pösö Tarja (2005) Kun paikka menee tutkijaan [When the Boundaries between the Place and the Researcher Become Blurred]. In Sakari Hänninen, Jouko Karjalainen & Tuukka Lahti (eds.) Toinen tieto [Knowledge of the Other Kind]. Helsinki: Stakes, 118 - 135.

Ranta-Tyrkkö Satu (2005) Lihaa ja verta. Etnografisen kenttätyön ruumiillisuus. [Flesh and Blood. The Corporeality of Ethnographic Field Work]. In Anu Hirsiaho, Mari Korpela ja Liisa Rantalaiho (eds.) Kohtaamisia rajoilla. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2005, 225–246.

Suoninen Eero & Jokinen Arja (2005) Persuasion in Social Work Interviewing. Qualitative Social Work (4)4.

Vanhala Anni (2005) Paikka ja asiakkuus. Etnografia naisten Asuntolasta. [Place and Clienthood. An Ethnographic Study of a Women’s Shelter]. Acta Universitatis Tamperensis 1075. Tampere: Tampere University Press.

 

2004

Aukee Ranja (2004) Suomalaiset sosiaalilääketieteilijät vuosituhannen vaihteessa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2004:41:137-146.

Eskonen Inkeri (2004) Lasten toimijuus perheen väkivaltatilanteissa [Children as Actors in Violent Situations in Family]. Nuorisotutkimus (22)4, 3-16.

Jokinen Arja (2004) Asuntola kulttuurisella kartastolla. [Shelter in Our Cultural Atlas - Gendered Meanings of Marginal Place] In Arja Jokinen & Laura Huttunen & Anna Kulmala (eds.) Puhua vastaan ja vaieta. Neuvottelu kulttuurista marginaaleista. [Talking Back and Keeping Silent. Negotiating Cultural Margins] Helsinki: Gaudeamus, 74-97.

Jokinen Arja, Huttunen Laura & Kulmala Anna (eds.) (2004) Puhua vastaan ja vaieta. Neuvottelu kulttuurisista marginaaleista. [Talking Back and Keeping Silent. Negotiating Cultural Margins] Helsinki: Gaudeamus.

Jokinen Arja, Huttunen Laura & Kulmala Anna (2004) Johdanto: neuvottelu marginaalien kulttuurisesta paikasta. [Introduction: Negotiating about Cultural Meanings of Margins] in Arja Jokinen & Laura Huttunen & Anna Kulmala (eds.) Puhua vastaan ja vaieta. Neuvottelu kulttuurista marginaaleista. [Talking Back and Keeping Silent. Negotiating Cultural Margins] Helsinki: Gaudeamus, 9-19.

Juhila Kirsi (2004) Constituting Client Careers at the Edge of the Helping Systems. In Vesa Puuronen ym. (eds.) New Challenges for the Welfare Society. Joensuu: University of Joensuu, Publications of Karelian Institute, N:o 142, 295-310.

Juhila Kirsi (2004) Sosiaalityön vuorovaikutuksen tutkimus. Historiaa ja nykysuuntauksia [Researching Social Work Interaction - an Overview about the History and Current Approaches]. Janus (12)2, 155-183.

Juhila Kirsi (2004) Talking Back to Stigmatised Identities. Negotiation of Culturally Dominant Categorizations in Interviews with Shelted Residents. Qualitative Social Work (3)3, 259-275.

Juhila Kirsi (2004) Vastapuhe ja leimattu identiteetti [Stigmatised Identities and Talking Back to Them] In Arja Jokinen, Laura Huttunen & Anna Kulmala (eds.) Puhua vastaan ja vaieta. Helsinki: Gaudeamus, 20-32.

Kulmala Anna (2004) Toiset identiteettiä rakentamassa. [Others as Devices in Identity Construction] Yhteiskuntapolitiikka 69 (2004):3, 231-241.

Kulmala Anna & Vanhala Anni (2004) Vanhemmuus marginaalissa. Kulttuurinen mallitarina osana henkilökohtaista vanhemmuutta. [Parenthood on the Margin] In Arja Jokinen, Laura Huttunen & Anna Kulmala (eds.) Puhua vastaan ja vaieta - neuvottelu kulttuurisista marginaaleista. Helsinki: Gaudeamus.

Raitakari Suvi (2004) Institutionaalisesti tulkittu ja neuvoteltu nuori. Huolta herättävä nuori palaverivuorovaikutuksen osapuolena. [Adolescent Interpreted and Negotiated in the Institution. Adolescents` Positions in a Child Welfare Meetings]. Nuorisotutkimus 4, 35-48.

Raitakari Suvi (2004) Nuoren elämänhallinta – toivottua arkea ohjeistamalla? [Adolescents` Life Management – Favourable Every Day Life by Giving a Piece of Advice?] In Arja Jokinen & Anna Kulmala & Laura Huttunen (eds.) Puhua vastaan ja vaieta – neuvottelu kulttuurisista marginaaleista. Helsinki: Gaudeamus, 56-73.

Valokivi Heli (2004) Lainrikkojan ääni auttamisjärjestelmissä. [Voice of an Offender in Helping Systems] In Arja Jokinen & Laura Huttunen & Anna Kulmala (eds.) Puhua vastaan ja vaieta - neuvottelu kulttuurisista marginaaleista. [Talking Back and Keeping Silent. Negotiating Cultural Margins] Helsinki: Gaudeamus, 115-133.

2003

Aukee Ranja (2003) Terveyskäyttäytyminen ja sukupuoli. Teoksessa: Riitta Luoto, Kirsi Viisainen & Ilona Kulmala (toim.) Sukupuoli ja terveys. Vastapaino, Tampere, 205-209.

Hall Christopher, Parton Nigel, Juhila Kirsi & Pösö Tarja (2003) Conclusion: Yes, But Is This of Any Use? In Christopher Hall, Kirsi Juhila, Nigel Parton & Tarja Pösö (eds.) Constructing Clienthood in Social Work and Human Servicep. London: Jessica Kingsley Publishers, 223-233.

Hall Chris, Jokinen Arja & Suoninen Eero (2003) Legitimating the Rejecting of Your Child in a Social Work Meeting. In Chris Hall, Kirsi Juhila, Nigel Parton & Tarja Pösö (eds.) Constructing Clienthood in Social Work and Human Services. London: Jessica Kingsley Publishers, 27-43.

Hall Christopher, Juhila Kirsi, Parton Nigel & Pösö Tarja (eds.) (2003) Constructing Clienthood in Social Work and Human Services. Interaction, Identities and Practices. London: Jessica Kingsley Publishers, 272 p.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Raitakari Suvi (2003) Sosiaalityötä menestystarinoiden tuolla puolen? [Social Work beyond the Success Stories?] In Anneli Pohjola & Marketta Rajavaara & Mirja Satka (eds.) Sosiaalityö vaikuttajana. [Social Work and Influencing] Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2003, 149-168.

Juhila Kirsi (2003) Creating a ‘Bad’ Client: Disalignment of Institutional Identities in Social Work Interaction. In Christopher Hall, Kirsi Juhila, Nigel Parton & Tarja Pösö (eds.) Constructing Clienthood in Social Work and Human Services. London: Jessica Kingsley Publishers, 83-95.

Juhila Kirsi, Pösö Tarja , Hall Christopher & Parton Nigel (2003) Introduction: Beyond Universal Client. In Christopher Hall, Kirsi Juhila, Nigel Parton & Tarja Pösö (eds.) Constructing Clienthood in Social Work and Human Services. London: Jessica Kingsley Publishers, 11-24.

Järviluoma Helmi & Roivainen Irene (2003) Gender in Membership Categorization Analysis (2003) )(yhdessä Helmi Järviluoman kanssa). Teoksessa: Helmi Järviluoma & Pirkko Moisala & Anni Vilkko: Gender and Qualitative Methods. Sage, London, s. 69-83.

Kulmala Anna (2003) Ulkopuolisuuden paikat - Metaforat kokemusten kerronnan välineinä omaelämäkerrallisissa kirjoituksissa. [Being Out of it All- Metaphors as Means of Conveying Experiences] JANUS vol. 11 (4), 319-333.

Kulmala Anna, Vanhala Anni & Valokivi Heli (2003) Sosiaalityön kohtaamisia asiakkaiden kertomana. [Social Work in Clients’ Stories]. In Anneli Pohjola, Marketta Rajavaara & Mirja Satka (eds.) Sosiaalityö ja vaikuttaminen [Social Work and Influencing]. Jyväskylä: SoPhi, 125-146.

Raitakari Suvi (2003) Nuorten tukiasuminen – paikka marginaalin ja elämänhallinnan rajalla. [Supported Housing - on the Edge of Margin and Normal Life] Omakolo-Projects Final Report. Oulu: Nuorten Ystävät ry:n tutkimussarja.
Saatavilla www-muodossa:
http://www.nuorten-yst.fi/docs/library/level_0/LR-omakolo.pdf.

Raitakari Suvi (2003) Nuorten tukiasumisen monitasoinen asiakkuus, hinta ja (yhteis)työ. Nuorten tukiasumiskokeilu sosiaalityöntekijöiden haastattelujen valossa. [Clienthood and Price. Supported Housing Project from the Social Workers Point of View ] Omakolo-Projects Report. Oulu: Nuorten Yst ävät ry:n tutkimussarja. (julkaisematon)

Sinervo Helena & Valokivi Heli (2003) Palveluohjausta Näsilinnankadulta Sorille. Loppuraportti Kriminaalihuoltolaitoksen Tampereen aluetoimiston ja Tampereen kaupungin päihde- ja sosiaalipoliklinikka Paussin palveluohjausprojektista 2001-2003. [Case Management from Näsilinnankatu to Sori. Final Report of Case Management Project with Tampere Probation Office and Tampere Social Welfare Centre Paussi 2001-2003] Tampere: Kriminaalihuoltolaitoksen Tampereen aluetoimisto.

Ranta-Tyrkkö Satu (2003) Innovoinnin äärellä - hyvinvointipalveluhanke [At the Edge of an Innovation – Research and Study Program on Human Well-Being]. In Heidi Keso, Hanna Lehtimäki ja Tarja Pietiläinen (eds.) Forte Tarinoita taiteen merkityksestä liiketoiminnan kentässä. Akatiimi 2003, 115–119.

Ranta-Tyrkkö Satu (2003) Suhteellisen Turvallista [Relatively Safe]. In Satu Ranta-Tyrkkö ja Arja Ropo (eds.)Turvallista hyvinvointia. Tampere University Press 2003, 175 – 191.

Ranta-Tyrkkö Satu & Ropo Arja (eds.) (2003) Turvallista hyvinvointia [Well-Being Safe]. Tampere: Tampere University Press 2003. 195 p.

Ranta-Tyrkkö Satu & Ropo Arja (2003) Turvallista hyvinvointia - mitä, kenelle ja miksi. [Well-Being Safe – What, to Whom, and Why]. In Satu Ranta-Tyrkkö ja Arja Ropo (eds.) Turvallinen yhteiskunta. Tampere University Press 2003, 7-20.

2002

Forsberg Hannele (2002) Tunteet – sosiaalityötä harjoittelevan häpeä? [Shameful emotions? Social Work Students and Field Practicum. Research Article] Aikuiskasvatus 4/2002, 295-305.

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (2002) Yhdessä kirjoittaminen [Collaborative Scientific Writing] In Merja Kinnunen & Olli Löytty (eds.) Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino, 109-118.

Juhila Kirsi (2002) Sosiaalityö marginaalissa? [Is Social in Margin?] In Kirsi Juhila & Hannele Forsberg & Irene Roivainen (eds.) Marginaalit ja sosiaalityö. [Margins and Social Work] Jyväskylä: SoPhi, 11-19.

Juhila Kirsi, Forsberg Hannele & Roivainen Irene (eds.) (2002) Marginaalit ja sosiaalityö. [Margins and Social Work] Sosiaalityön vuosikirja 2001. Jyväskylä: SoPhi.

Järvelä Sampo, Kääriäinen Juha & Valokivi Heli (2002) Lainrikkojien projektit 1996-2001. Projektiselvitys Yhteistyössä rikoksettomaan elämään –hankkeelle. [Offender Projects 1996-2001] Helsinki: Rikosseuraamusviraston julkaisuja 2/2002.

Raitakari Suvi (2002) Accommodation Service on the Edge of Life Management teoksessa Ingrid Sahlin & Sirkka-Liisa Kärkkäinen (eds.) Bostadslöshet som problem och politik. Aktuell nordisk forskning.[Homelessness as Social Problem and Politics] Kööpenhamina: nordiska Ministerr ådet, TemaNord 2002:558.

Valokivi Heli (2002) Toimiva asiakkuus – Kriminaalihuollon palveluohjauskokeilu naisasiakkaiden kertomana. [Active Client – Case Management Experiment with Offenders Told by Female Clients] In Kirsi Juhila & Hannele Forsberg & Irene Roivainen (eds.) Marginaalit ja Sosiaalityö .[Marigins and Social Work] Jyväskylä: SoPhi, 164-187.

Valokivi Heli & Äijälä Tiina (2002) Vaativa asiakastyö. Loppuraportti KHL:n Tampereen aluetoimiston Vaativan asiakastyön hankkeesta. [Advanced Helping Work. Final Project Report, Tampere Probation Office] Tampere: Kriminaalihuoltolaitoksen Tampereen aluetoimisto.

2001

Ala-Nikkola Merja & Valokivi Heli (2001) Evaluation and Development of Work with Probation Clients in Finland. CEP-Bulletin December 2001, 4-5.

Ala-Nikkola Merja & Valokivi Heli (2001) Socialt arbete med lagöverträdare – praktik och processer I klientarbete. [Outlining Social Work with Offenders – Practices and Processes in Probation Activity] Nordisk Socialt Arbeid (21) 2, 119-125.

Eskonen Inkeri (2001) Miten lapset kertovat läheisiin suhteisiin liittyvästä väkivallasta? Lasten terapiaryhmässä käyttämien kerrontatapojen analyysi [How Do Children Speak about Violence in Intimate Relationships? An Analysis of Narrative Modes used by Children in Therapy Groups]. Janus (9)1, 22-39.

Forsberg Hannele (2001) Involvement, Attendance and Participation of Children in Child Protection. In Michael Seltzer, Christian Kullberg, Soren Peter Olesen & Ilmari Rostila (eds.) Listening to the Welfare State. Aldershot: Ashgate, 57-76.

Forsberg Hannele (2001) “Palaverin päätyttyä pihisimme vihasta” - Väkivalta, auttajat ja kirjoitetut tunteet [Violence, Helping Professionals and Written Emotions]. Janus (9) 1, 3-21.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Suoninen Eero (2001) Negotiating Meanings in and Through Interactional Positions in Professional Helping Work. In Michael Seltzer, Christian Kullberg, Soren Peter Olesen & Ilmari Rostila (eds.) Listening to the Welfare State. Aldershot: Ashgate, 39-54.

Ranta-Tyrkkö Satu & Rikkilä Leena (2001) Parvatin kanssa luennolla. Hindunationalistinen naistoiminta, me ja muut. [Lecturing With Parvati. Hindu Right Women’s Action, Us and Others]. In Minna Nikunen, Tuula Gordon, Sanna Kivimäki ja Riitta Pirinen (eds.) Nainen/ naiseus/ naisellisuus. Tampere: Tampere University Press 2001, 213–235.

Sinervo Helena & Valokivi Heli (2001) Suunniteltu vapautuminen – projekti. Loppuraportti. [Planned Release Project. Final Report] Tampere: Kriminaalihuoltolaitoksen Tampereen aluetoimisto.

Valokivi Heli (2001) Palveluohjaus ja rikoksiin syyllistyneiden yksilölliset polut. [Case Management and Offenders’ Individual Paths] Tampere: Silta-Valmennus raportteja 2001/1.

2000

Aukee Ranja (2000) 1960-luvulta tähän päivään. Katsaus suomalaisen sosiaalilääketieteen lähihistoriaan. Pyydetty puheenvuoro. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2000:37:82-86.

Jokinen Arja (2000) Narratiivit muutostyön resurssina. Naisten kertomusten muotoutuminen turvakodissa käytävissä keskusteluissa. [Narratives as resources of change in Social Work. How narratives are shaped during conversation in women's refuge]. In Arja Jokinen & Eero Suoninen (eds.) Auttamistyö keskusteluna. Tutkimuksia sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Tampere: Vastapaino, 131-166.

Jokinen Arja & Eero Suoninen (eds.) (2000) Auttamistyö keskusteluna. Tutkimuksia sosiaali- ja terapiatyön arjesta [Helping Work as Conversation. Studies in Everyday Practices of Social Work and Therapy] . Tampere: Vastapaino.

Jokinen Arja, Suoninen Eero & Wahlström Jarl (2000) Miten tavoittaa auttamistyön ydintä? [How to Reach the Core of Helping Work?]. In Arja Jokinen & Eero Suoninen (eds.) Auttamistyö keskusteluna. Tutkimuksia sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Tampere: Vastapaino, 15-33.

Juhila Kirsi & Pösö Tarja (2000) Auttamisen organisaatiot ja ongelmien tulkinnat tulkinnat [The Organizations of Helping and Interpretations of Problems]. In Arja Jokinen & Eero Suoninen (eds.) Auttamistyö keskusteluna – tutkimuksia sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Tampere: Vastapaino, 35-64.

Juhila Kirsi (2000 Organisaation sanelemaa toimintaa vai syvällistä vuorovaikutusta? Institutionaalinen tehtävä ja ammatilliset tavoitteet päihdekeskusteluissa [Institutional Task and Professional Aims in Conversations about Alcohol Abuse]. In Arja Jokinen & Eero Suoninen (eds.) Auttamistyö keskusteluna – tutkimuksia sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Tampere: Vastapaino, 191-219.

Juhila Kirsi (2000) Neuvot ja pulmat lastensuojelukeskusteluissa [Advice and Troubles in Child Protection Conversations]. In Arja Jokinen & Eero Suoninen (eds.) Auttamistyö keskusteluna – tutkimuksia sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Tampere: Vastapaino, 105-129.

Juhila Kirsi (2000) Sosiaalityön luokittelu ja ohjeistaminen – ristiriidassa refleksiivisyyden kanssa? [The Dilemma between Reflexivity and External Regulation in Social Work] Janus (8)2, 150-163.

Rikkilä Leena & Ranta-Tyrkkö Satu (2000) Hindunationalismi ja sukupuolen politiikka [Hindu Right and Politics of Gender]. Kosmopolis. (30)1, 21-41.

Valokivi Heli (2000) Yksilökohtainen palveluohjaus rikoksiin syyllistyneiden palvelukokonaisuuden organisoinnissa. Kisälli-projekti. Yksilökohtainen palveluohjaus-kokeilu. V äliraportti. [Case Management as a Method to Organise Offenders’ Services. Intermediate report] Silta-Valmennus Raportteja 2000/2.

Vanhala Anni (2000) Ongelmapuhe ja voimavarapuhe asiakkuuden määrittymisessä. Esimerkki suojakotityön käytännöstä. [Problem talk and Resource Talk in the Characterisation of the Client.] In Arja Jokinen & Eero Suoninen (eds.) Auttamistyö keskusteluna. Tutkimuksia sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Vastapaino, 245-263.

1999

Forsberg Hannele (1999) Speaking of Emotions in Child Protection Work. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Tarja Pösö (eds.) Constructing Social Work Practices. Avebury: Ashgate, 116-132.

Forsberg Hannele & Juhila Kirsi (1999) Sosiaalityön ammattikäytännöt ja tutkimustieto [Professional Practices and Scientific Knowledge in Social Work]. Janus (7)4, 367-373.

Jokinen Arja (1999) Diskurssianalyysin suhde sukulaistraditioihin. [Discource Analysis and its Relations to Related Methods]. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila & Eero Suoninen: Diskurssianalyysi liikkeessä. Tampere: Vastapaino, 37-53.

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (1999) Diskurssianalyyttisen tutkimuksen kartta [The Map of Discourse Analytic Research]. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen: Diskurssianalyysi liikkeessä. Tampere: Vastapaino, 54-97.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Pösö Tarja (1999) Introduction: Constructionist Perspectives on Social Work Practice. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Tarja Pösö (eds.) Constructing Social Work Practices. Aldershot: Ashgate, 3-24.

Jokinen Arja (1999) Vakuuttelevan ja suostuttelevan retoriikan analysoiminen. [Analysing Persuasive Rhetoric] In Arja Jokinen & Kirsi Juhila & Eero Suoninen: Diskurssianalyysi liikkeessä. Tampere: Vastapaino, 126-159.

Jokinen Arja & Suoninen Eero (1999) From Crime to Resourse: Constructing Narratives in a Social Work Encounter. In Synnöve Karvinen, Mirja Satka ja Tarja Pösö (eds.) Reconstructing Social Work Research. Finnish Methodological Adapatations. Jyväskyä: SoPhi, 208-241.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Pösö Tarja (eds.) (1999) Constructing Social Work Practices. Aldershot: Ashgate, 310 p.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Suoninen Eero (1999) Diskurssianalyysi liikkeessä [Discourse Analysis in Action]. Tampere: Vastapaino, 281 p.

Juhila Kirsi (1999) Kulttuurin jatkuvasti rakentuvat kehät – tilanteisesta kulttuuriseen kontekstiin [Constructing and Using Cultural Knowledge – from Situational to Cultural Context]. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen: Diskurssianalyysi liikkeess ä. Tampere: Vastapaino, 160-198.

Juhila Kirsi & Suoninen Eero (1999) Kymmenen kysymystä diskurssianalyysistä [Ten Questions from Discourse Analysis]. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero ä. Tampere: Vastapaino, 233-252.

Juhila Kirsi & Pösö Tarja (1999) Negotiating Constructions: Rebridging Social Work Research and Practice in the Context of Probation Work. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila & Tarja Pösö (eds.) Constructing Social Work Practices. Aldershot: Ashgate, 274-303.

Juhila Kirsi (1999) Tutkijan positiot [The Positions of a Researcher]. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen: Diskurssianalyysi liikkeessä. Tampere: Vastapaino, 201-232.

Juhila Kirsi & Tarja Pösö (1999) Local Cultures in Social Work. Ethnographic Understanding and Disourse Analysis of Probation Work. In Synnöve Karvinen & Tarja Pösö & Mirja Satka (eds.) Reconstructing Social Work Research. Finnish Methodological Adaptations. Jyväskylä: SoPhi and Sosiaalityön tutkimuksen seura, 165-207.

1998

Forsberg Hannele (1998) Perheen ja lapsen tähden - etnografia kahdesta lastensuojelun asiantuntijakulttuurista. [For the Sake of the Child and the Family - an Ethnography of Two Local Cultures of Child Protection. Doctoral Thesis]. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto.

1997

Ala-Nikkola Merja & Valokivi Heli (1997) Yksilökohtainen palveluohjaus käytäntönä. Loppuraportti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää ja yksilökohtaista palveluohjausta (case management) koskeneesta tutkimuksesta Hämeenkyrössä ja Tampereella. [Case Management as Practice. The Final Report of a Study Conducted in Hämeenkyrö and Tampere into Service Provision and Indivualised Case Management in Social Welfare and Health Care] Jyväskylä: STAKES raportteja 215.

Juhila Kirsi (1997) Asunnottomuus ja tuttujen argumenttien ketju [ Homelessness and the Chain of Common Sense Arguments] Lectio praecursoria Tampereen yliopistossa 1.11.1996, Janus (5)1, 76-78.

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (1997) Social Work as Negotiation - Constructing Social Problems and Clienthood. Nordisk Sosialt Arbeid (17)3, 144-152.

Juhila Kirsi (1997) Asunnottomuus ja tuttujen argumenttien ketju [ Homelessness and the Chain of Common Sense Arguments] Lectio praecursoria Tampereen yliopistossa 1.11.1996, Janus (5)1, 76-78.

1996

Forsberg Hannele (1996) Mikä on tietoa lastensuojelussa? Nonverbaalisen tunnetiedon verbalisointiharjoitus [What is Knowledge in Child Welfare? Verbalizing Nonverbal Emotional Knowledge]. Janus (4) 4, 381-394.

Jokinen Arja (1996) Asunnottomat miehet ja kodittomat naiset: asunnottomuuden sukupuolisidonnaiset tulkinnat. [Men without Accommodation and Women without Home: Gender-Bound Interpretations of Homelessness] Janus 2/1996, pp 97-119.

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (1996) Merkitykset ja vuorovaikutus - poimintoja asunnottomuuspuheiden kulttuurisesta virrasta [Meanings and Interaction – Analysing Cultural Talk on Homelessness in Different Settings]. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis, ser A, vol. 510, 260 p.

1995

Forsberg Hannele (1995) Perhe ja elämän eväät. Perheongelmat sosiaalityöntekijöiden tapauskuvauksissa [The Family and Provisions for Life. Family Problems in the Case Descriptions of Social Workers]. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Tarja Pösö (eds.) Sosiaalityö, asiakkuus ja sosiaaliset ongelmat - konstruktionistinen näkökulma. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 54-75.

Forsberg Hannele (1995) Service-worthy Families - the Idea of Family and the Practice of a Family Support Centre. In Ulla Maija Perttula & Tarja Pösö (eds.) Social Work in Scandinavia - Presentations, Changes and Challenges. Department of Social Policy. Series C 7/1995, 138-154.

Forsberg Hannele (1995) Sosiaalitoimiston isä - kaivattu, toivoton, uhkaava. [Missed, Hopeless, Threatening - Constructing Fatherhood in Social Work Practices ] In Leena Eräsaari & Raija Julkunen & Harriet Silius (eds.) Naiset julkisen ja yksityisen rajoilla. Tampere: Vastapaino, 132-149.

Jokinen Arja (1995) Neuvottelu asiakkaan identiteeteistä [Constructing Client’s Identity in Social Work Interaction]. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Tarja Pösö (eds.) Sosiaalityö, asiakkuus ja sosiaaliset ongelmat - konstruktionistinen näkökulma [Social Work, Clienthood and Social Problems – a Constructionist Perspective]. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, pp.127-150.

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (1995) Asumiskyvystä kynnyskysymys. Asunnoton määrittelyjen pyörteissä. [Housing Ability as an Issue. Defining the Characteristics of Homeless People] In Utelias järki ja sosiaalipolitiikka. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 58-70.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Pösö Tarja (eds.) (1995) Sosiaalityö, asiakkuus ja sosiaaliset ongelmat - konstruktionistinen näkökulma [Social Work, Clienthood and Social Problems – Constructionist Perspective]. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 202 p.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Pösö Tarja (1995) Tulkitseva sosiaalityö [Interpretative Social Work]. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Tarja Pösö (eds.) Sosiaalityö, asiakkuus ja sosiaaliset ongelmat - konstruktionistinen näkökulma. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 9-31.

Juhila Kirsi (1995) Asiakkuuden edellytykset neuvottelussa [Negotiating the Criteria of Clienthood]. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Tarja Pösö (eds.) Sosiaalityö, asiakkuus ja sosiaaliset ongelmat - konstruktionistinen näkökulma. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 155-192.

Juhila Kirsi (1995) Factual Accounting in the Discourse on Homelessness. Scandinavian Journal of Social Welfare (4)1, 44-54.

1994

Aukee Ranja (1994) Muistellen terveeksi. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 1994:31:61-66.

Forsberg Hannele (1994) Family as a Discursive Phenomenon in Social Offices. In Anneli Anttonen (ed.) Women and the Welfare State: Politics, Professions and Practices. Department of Social Policy. Working Papers. No 87. University of Jyv äskylä: Jyväskylä, 131-141.

Forsberg Hannele (1994) Yksi ja monta perhettä. Tutkimus sosiaalityöntekijöiden perhetulkinnoista sosiaalitoimistotyössä [One and Many Families - a Study on the Practices of Defining the Family in the Context of Social Work in Finnish Social Welfare Offices. Licenciate Thesis]. Stakes:Tutkimuksia 42. Helsinki: Stakes.

Juhila Kirsi (1994) Muistot resurssina - entisten asunnottomien menneisyyspuheiden tarkastelua. [Memories as a Resource – Analysing the Remembering of Former Homeless Persons] Janus (2)2, 164-177.

1993

Forsberg Hannele (1993) Doing Fatherhood. In Barbara H. Settles & Jan Trost (eds.). Working Papers. XXX Seminar. Committee on Family Research. International Sociological Association. Gender and Families: Choices, Challenges and Changing Policy. Annapolis, Maryland, USA.

Jokinen Arja (1993) Poliitikkojen puheet puntarissa: kaupunginvaltuutettujen asunnottomuuspuheiden retoriikka. [Talk about Homelessness: Rhetorical Analysis of the Councillors’ Talk] In Arja Jokinen & Kirsi Juhila & Eero Suoninen Diskurssianalyysin aakkoset. [The ABC of Discourse Analysis] Tampere: Vastapaino, 189-226.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Suoninen Eero (1993) Diskursiivinen maailma: teoreettiset lähtökohdat ja analyyttiset käsitteet. [Discursive World: Theoretical Premises and Analytical Concepts] In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen: Diskurssianalyysin aakkoset. Tampere: Vastapaino, 17-47.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Suoninen Eero (1993) Diskurssianalyysin aakkoset [The ABC of Discourse Analysis]. Tampere: Vastapaino, 238 p.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Roivainen Irene (1993) Kukapa meistä haluaisi olla eettinen relativisti? [Who would like to be an Ethical Relativist?] Janus (1)2, 8-11.

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (1993) Valtasuhteiden analysoiminen. [Analysing Power Relations] In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen: Diskurssianalyysin aakkoset. Tampere: Vastapaino, 75-108.

Juhila Kirsi (1993) Miten tarinasta tulee tosi? Faktuaalistamisstrategiat viranomaispuheessa. [From Story to True Facts – Factual Strategies in the Talk of Local Housing Authorities] In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen: Diskurssianalyysin aakkoset. Tampere: Vastapaino, 151-188.

1992

Forsberg Hannele, Jokinen Arja, Juhila Kirsi, Järviluoma Helmi, Kuronen Marjo, Pösö Tarja, Ritala-Koskinen Aino, Roivainen Irene, Rostila Ilmari, Silverman David & Suoninen Eero (1991) Sosiaalisia käytäntöjä tutkimassa. Katkelmia empiirisen tutkimuksenteon vaiheista. [Studying Social Practices. Fragments from the Phases of Empirical Research Work].Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos. Tutkimuksia, Sarja A Nro 1. Tampere: Tampereen yliopisto.

Forsberg Hannele, Ritala-Koskinen Aino, Järviluoma Helmi & Roivainen Irene (1991) MCD-analyysillä moraalisen järjestyksen lähteille? [With MCD Analysis to the Origins of Moral Order? An Article in Studying Social Practices. Fragments from the Phases of Empirical Research Work] In Sosiaalisia käytäntöjä tutkimassa. Katkelmia empiirisen tutkimusen teon vaiheista. Sosiaalipolitiikan laitos. Tutkimuksia. Sarja A. Nro 1/1991. Tampereen yliopisto: Tampere, 111-121.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Suoninen Eero (1992) Diskurssianalyysin kirjavat kasvot [The Variety of Discourse Analysis]. Sosiologia (29)2, 132-134.

Juhila Kirsi (1992) Bottom-of-the-Barrel Housing Markets - Discourse Analysis of the Practices of the Municipal Housing and Social Authorities. In Margaretha Järvinen & Christoffer Tigerstedt (eds.) Hemlöshet i Norden. NAD-publikation 22/l992, 183-193.

1991

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (1991) Diskursseja rakentamassa; näkökulma sosiaalisten käytäntöjen tutkimiseen [Constructing Discourses: One Way of Analysing Social Practices]. Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos, sarja A, nro 2, 83 p.

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (1991) Diskurssianalyysi: villiä leikkiä merkityksillä vai varteenotettava tutkimustapa [Discourse Analysis: Playing with Meanings or a Serious Resarch Method?]. In Sosiaalisia käytäntöjä tutkimassa, Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos, sarja A, nro 1, 37-49.

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (1991) Pohjimmaiset asuntomarkkinat - diskurssianalyysi kuntatason viranomaiskäytännöistä [The Very Bottom Housing Markets – Discourse Analysis of the Municipal Political and Official Practices]. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 182 p.

1990

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (1990) Sosiaalityön toimintastrategiat pohjimmaisilla asuntomarkkinoilla [The Strategies of Social Work at the Very Bottom Housing Markets]. In Suomalainen sosiaalityö, Sosiaalipolitiikka l990:2. Jyväskylä: Sosiaalipoliittisen yhdistyksen vuosikirja, 201-214.

1989

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (1989) Tukiasunto - pohjimmaisten asuntomarkkinoiden osa vai väylä sieltä pois? [Supporting Housing – A Part of Bottom Housing Markets or a Way out there?] Sosiaaliviesti 3/l989, 38-43.

 

1988

 

1987

Jokinen, Arja & Juhila Kirsi (1987) Asumiskyvyttömyys vai kyvyttömyys rikkoa vakiintuneita ajatusrakennelmia? [Inability to live Independently or Inability to Break Common Sense Thinking?] Yhteiskuntasuunnittelu 4/l987, 15-18.

 

Doctoral Dissertations

Günther Kirsi (2015) Asiakasdokumentaatio arviointina mielenterveystyön arjessa: Tutkimus ammatillisesta kirjaamisesta [Client Documentation as Assessment in the Everyday Practices of Mental Health Social Work: A Study on Professional Reporting]. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis 2108.

Haahtela, Riikka (2015) Asiakkuuksien rakentuminen asunnottomille suunnatussa naistyössä [Constructing clienthoods in women-specific homelessness work]. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis 2023 and Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1512.

Järvinen Minna-Kaisa (2015 Asiakas-työntekijäsuhde rikosseuraamusalalla: Dialoginen arviointi tiedontuotannon tapana [Client-worker relationship in the criminal sanctions field: Dialogical evaluation as a method of knowledge creation]. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis 2013 and Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1502.

Räsänen Jenni-Mari (2014) Tietotekniikkaan pohjautuva asiakastiedon käyttö sosiaalipäivystyksessä: Etnometodologinen puheen ja vuorovaikutuksen tutkimus [Information technology-based use of client information in emergency social services: ethnomethodological study of talk and interaction]. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis: 1932.

Saario, Sirpa (2014) Audit Techniques in Mental Health. Practitioners Responses to Electronic Health Records and  Service Purchasing Agreements. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis : 1907 and Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1391.

Metteri, Anna (2012) Hyvinvointivaltion lupaukset, kohtuuttomat tapaukset ja sosiaalityö [Promises of Welfare State, Non-fulfilment of these Promises and Social Work]. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis.

Rautniemi, Lasse (2012) Yhdyskuntapalvelu kansalaisyhteiskunnan ja valtion rajamailla - Teoreettis-empiirinen tutkimus [Community Service in the Borderline of Civil Society and the State - A Theoretical-Empirical Study]. Acta Universitatis Tamperensis; 1725.

Järnström, Sanna (2011) "En tiedä mitä ne ajattelee mun kohtalokseni" Etnografinen tutkimus asiakkuudesta ja asiakaslähtöisyydestä geriatrisessa sairaalassa ["I don't know what they think about my future": Ethnographic study on clienthood and client-centredness in geriatric hospital]. Tampere: Tampere University Press, Acta Universitatis Tamperensis 1635.

Välimaa, Outi (2011) Kategoriat ongelman selontekoina: pitkäaikaistyöttömyydestä neuvotteleminen ja sen rakentuminen haastattelupuheessa [Categories as accounts of problems: negotiating and constructing long-term unemployment in interview talk]. Tampere: Tampere University Press, Acta Universitatis Tamperensis 1589.

Ranta-Tyrkkö, Satu (2010) At the Intersection of Theatre and Social Work in Orissa, India: Natya Chetana and Its Theatre. Tampere: Tampere University Press, Acta Universitatis Tamperensis 1503.

Krok Suvi (2009) Hyviä äitejä ja arjen pärjääjiä - yksinhuoltajia marginaalissa [Good Mothers and Everyday Survivors - Single Mothers on the Margin]. Acta Universitatis Tamperensis 1437. Tampere: Tampere University Press.

Valokivi Heli (2008) Kansalainen asiakkaana. Tutkimus vanhusten ja lainrikkojien osallisuudesta, oikeuksista ja velvollisuuksista. [Citizen as a Client.
A Research on Participation, Rights and Responsibilities of Elderly People and Offenders.] Tampere: Acta Universitatis Tamperensis 1286.

Korpinen Johanna (2008) Istuntoja institutionaalisen katseen alla: lastensuojelun suulliset käsittelyt hallinto-oikeudessa. [Sessions under the Institutional Gaze: Child Protection Oral Hearings in the Administrative Courts]. Acta Universitatis Tamperensis 1322, Tampere University Press.

Kulmala Anna (2006) Kerrottuja kokemuksia leimatusta identiteetistä ja toiseudesta [Narrated Experiences of Stigmatised identity and Otherness]. Acta Universitatis Tamperensis 1148. Tampere: Tampere University Press.

Raitakari Suvi (2006) Neuvottelut ja merkinnät reunaminuuksista. Vuorovaikutuksellisuus ja retorisuus lastensuojeluyksikön palavereissa ja tukisuunnitelmissa. [Negotiating and Marking Marginal Selves. Interactive and Rhetorical Perspective to Clienthood in Child Care Meetings and Records]. Acta Universitatis Tamperensis 1183. Tampere: Tampere University Press.

Eskonen Inkeri (2005) Perheväkivalta lasten kertomana. Miten ja mitä lapset kertovat terapeuttisissa ryhmissä perheväkivallasta? [Domestic Violence in Children’s Narratives. How Do Children Talk about Domestic Violence in Therapy Groups, and What Do They Say?]. Acta Universitatis Tamperensis 1107. Tampere: Tampere University Press.

Keskinen Suvi (2005) Perheammattilaiset ja väkivaltatyön ristiriidat. Sukupuoli, valta ja kielelliset käytännöt [Family Professionals and Discrepancies of Working with Violence. Gender, Power and Discursive Practices]. Tampere: Tampere University Press.

Vanhala Anni (2005): Paikka ja asiakkuus. Etnografia naisten Asuntolasta. [Place and Clienthood. An Ethnographic Study of a Women’s Shelter]. Acta Universitatis Tamperensis 1075. Tampere: Tampere University Press.

Forsberg Hannele (1998) Perheen ja lapsen tähden - etnografia kahdesta lastensuojelun asiantuntijakulttuurista. [For the Sake of the Child and the Family - an Ethnography of Two Local Cultures of Child Protection]. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto.

Rostila Ilmari (1997) Keskustelu sosiaaliluukulla. Sosiaalityön arki sosiaalitoimiston toimeentulokeskusteluissa [Talk at Work at the Social Welfare Office – Social Work as Work in Talk-in-Interaction]. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis 547.

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (1996) Merkitykset ja vuorovaikutus - poimintoja asunnottomuuspuheiden kulttuurisesta virrasta [Meanings and Interaction – Analysing Cultural Talk on Homelessness in Different Settings]. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis, ser A, vol. 510.

Pösö Tarja (1993) Kolme koulukotia. Tutkimus tyttöjen ja poikien poikkeavuuden määrittelykäytännöistä koulukotihoidossa. [Three Reformatory Schools. A Study on the Practices of Defining Girls’ and Boys’ Troublemaking in the Context of the Finnish Residential Child Welfare] Tampere Acta Universitatis Tamperensis, ser A, vol. 388

 
Ylläpito: soc.info@uta.fi
Muutettu: 7.12.2017 17.03 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti